Nieuws

Interview eens een AI-startup: Overture

Gisteren had ik een interview bij de AI-startup Overture in Antwerpen. Kort na de middag baande ik mij tussen toeristen, koopjesjagers en verdwaalde spaced-out Tomorrowland-gangers door het snikhete stadscentrum van Antwerpen.

 

 

De bouwwerf

 

Ik heb een afspraak met Dario Incalza, de CTO van Overture. Geen zorgen als je Overture momenteel nog niet kent. Je zal hen zeker leren kennen. Overture is namelijk nog maar erg recent opgestart, en toont alvast erg veel potentieel. Het team bestaat uit drie gemotiveerde IT-professionelen; CEO Christiaan Leysen, COO Bram Scheerlinck en Dario, met wie ik nu een afspraak heb.

 

Ik kom aan op de plek van bestemming en check nog even of ik die wel juist had ingegeven. Het huisnummer en de straatnaam kloppen wel degelijk, maar ik bevind me op een soort van bouwwerf. Gelukkig lopen er op dat moment net een paar werkmannen voorbij  – zo gaat dat nu eenmaal op bouwwerven. Ik roep hen achterna. “Meneer, is dat hier, Overture?” Ik krijg een bedenkelijke blik toegeworpen. “Wadde?”

 

Ik besluit mijn zin te herformuleren. “Welja, ik heb een interview…” De man weet al meteen waarover ik het heb. “Ahja, die bedrijven, die zitten op ’t derde. Rijd maar mee.” Waarop de sympathiekeling gebaart naar de stoffige lift. Zo gezegd zo gedaan. “Enneuh, ge hebt een interview.”

 

De man maakt een knijpend gebaar, waarmee hij overduidelijk bedoelt dat ik ‘m knijp’, als in, ‘wat zenuwachtig ben’. De mannen in de lift grinniken. “Nee nee”, corrigeer ik, “ik moet een interview gaan afnemen”. “Ooh…” waarop het amusement plaats ruimt voor een lichte verwondering. “Allez, dag hè.” Ik neem afscheid van mijn kompanen en begeef mij naar het kantoor van Overture.

 

Het uitgangspunt

 

Dario is co-founder en CTO van Overture. Dat wil zeggen dat hij instaat voor het technisch implementeren van het Overture platform. Overture is kort gezegd een AI-platform waarop ontwikkelaars gemakkelijk een eigen algoritme kunnen ontwikkelen. Die algoritmen worden dan gebruikt om business cases op te lossen.

 

De bedoeling van Overture is om de sterkte van AI in handen te geven zonder dat bedrijven zelf een expertise binnen AI dienen te hebben. Bedrijven moeten vandaag de dag nog te vaak een eigen data science team samenstellen of consultants inhuren, wat vaak erg prijzig is.

 

Dario heeft een passie voor AI. Zijn achtergrond ligt echter elders; namelijk in de cybersecurity. Zijn passie voor AI werd voornamelijk aangedreven door Christiaan, een van co-founders. Christiaan heeft expertise in het bouwen van neurale netwerken, iets waar Dario ook al sinds zijn universiteitsjaren enorme interesse voor had. “Ik vond het fascinerend hoe het menselijk brein kon nagebootst worden. Toen Christiaan en Bram me benaderden om samen met hen Overture verder uit te bouwen, heb ik dan ook niet getwijfeld”, aldus Dario.

 

Overture werkt met unstructured data. Dat zijn gegevens zoals taal, foto’s en video’s. Vooral bij talige gegevens is het vaak erg moeilijk om een bepaalde standaard te verkrijgen. Taal moet namelijk altijd in de juiste context getraind worden. Een chatbot die altijd, in elke context juist antwoordt, bestaat nog niet.

 

Daarnaast moet je die training ook op schaal kunnen uitvoeren: een AI-algoritmen is nog steeds vrij intensief om te runnen op basis van de hardware die nu beschikbaar is. Overture maakt echter gebruik van het Google cloud platform en Nvidia Tesla K80 GPU-processoren om haar algoritmen te trainen, dus dat scheelt al. Tenslotte is taal ook niet altijd even eenduidig, en maken dialecten het er ook niet makkelijker op. Een linguïstisch expert is dan ook raadzaam bij het trainen van vertaalalgoritmen.

 

Democratische missie

 

Overture heeft een missie om AI te democratiseren. Die vindt zijn oorsprong bij Christiaan, die nog machine learning consultant is geweest. Christiaan zag hoe moeilijk het was om binnen een klassiek bedrijf AI draaiende te krijgen. Je moet daar namelijk een zeer up to date softwaresysteem voor implementeren, en dat is vaak een erg moeizaam proces, zeker binnen fincanciële instellingen en retail.

 

Dat proces wil Overture democratiseren door een platform aan te bieden. Daardoor moeten bedrijven zicht niets aantrekken van AI-cloudprocessen of van het opstellen van hardware. In feite moeten zij enkel het algoritme kiezen, de interface gebruiken en kunnen zij daarna gewoon het AI-algoritme implementeren.

 

Het is daarnaast ook vrij duur om als bedrijf zelf een algoritme te laten ontwikkelen. Daarom is het volgens Dario interessant om eerst een prototype te ontwikkelen dat misschien voor 90% al doet wat je echt wilt, en wat je daarna nog kan bijsturen en verfijnen. Maar zo weet je tenminste al of je prototype werkt of niet.

 

Tweeledige oplossing

 

Overture wil eigenlijk een tweeledige oplossing aanbieden met hun AI-platform: een marketplace voor bedrijven en een ontwikkelaarsplatform. Een van de doelen van Overture is namelijk het dichten van de kloof tussen AI-ontwikkelaars en bedrijven die hun processen met AI zouden willen aandrijven.

 

Op die manier probeert Overture ook AI-talent binnen te krijgen bij platformen. De AI-developer krijgt dan royalties – aan de hand van hoeveel keer een algoritme toegepast werd en erkenning, want de naam van de developer wordt ook vermeld bij het algoritme. Indien een bedrijf een bepaalde developer wil aanwerven, zouden ze via dat platform de contactgegevens kunnen opvragen.

 

Bevooroordeelde algoritmen

 

Wanneer ik Dario vraag naar de problemen die regelmatig opduiken bij biased algorithms, knikt hij bevestigend. “Klopt, het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat een AI-algoritme niet objectief is.” Overture bouwt tegen die bias een aantal maatregelen in, zodat er als het ware kwaliteitsalgoritmen tot stand komen. Een van die maatregelen zijn de validatiestappen, waarbij de ontwikkelaar op cruciale momenten gewaarschuwd wordt. Zo vraagt het platform bijvoorbeeld of de gebruiker een onderscheid wil maken tussen links en rechts of dat er gespiegeld mag worden voor trainingsdoeleinden.

 

Transfer learning

 

De technologie is gebaseerd op transfer learning. Bij die techniek wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande algoritmen die al getraind zijn geweest door grote tech companies zoals Google en Facebook. Bij transfer learning wordt een algoritme hertraind om nóg specifiekere kenmerken te herkennen. Daarvoor heb je dan ook veel minder data nodig dan wanneer je die zelf zou moeten aanleveren. Op de schouders van reuzen staan, Overture illustreert het als geen ander.

 

De nieuwe GitHub

 

Overture wil de nieuwe Github worden, maar dan voor AI. Dario geeft toe dat Overture inderdaad in die richting wil evolueren, maar dat het niet de bedoeling is dat de code echt zichtbaar zal zijn. In feite wil Overture eerder een referentie worden voor een AI-developer. Die kan dan bij sollicitaties vermelden dat hij 10 algoritmen heeft ontwikkeld bij Overture en vervolgens zijn bijhorend profiel voorleggen. Dat profiel kan dan eventueel ook gelinkt worden aan LinkedIn.

 

Optimistische toekomstvisie

 

Dario kijkt optimistisch naar de toekomst. AI zit volgens hem in een stroomversnelling, en is nu rijp om in alle bedrijven een weg te banen. AI heeft nu de potentie om verschillende horizontale segmenten binnen bedrijven te overstijgen. Zo kan een marketeer of salespersoon van de kracht van AI gebruikmaken om zijn processen te optimaliseren of om inzichten te verkrijgen die hij op dat moment nog niet heeft.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business