Nieuws

Technologiewereld wordt inderdaad gedomineerd door monopolies, zegt Amerikaanse commissie

Uit een onderzoek van het Amerikaans House Judiciary Committee is gebleken dat Apple, Google, Facebook en Amazon als monopolies de markt beheersen.

Apple, Google, Amazon en Facebook domineren de markt van de Big Tech. Dat blijkt uit een onderzoek van een subcomité van de Amerikaanse Commissie voor Justitie onder leiding van de Democraten. In dit uitgebreid rapport van 449 pagina’s geeft het comité zijn bevindingen weer van een onderzoek dat 16 maanden in beslag heeft genomen, vergezeld van verdere aanbevelingen om de bedrijven op te delen en zo hun monopolies af te breken.

Het comité stelt dat deze vier bedrijven zijn begonnen als “underdog start-ups”, maar nu monopolies zijn geworden die moeten worden beperkt en gereguleerd in hun macht. Zo zouden Apple, Google, Amazon en Facebook in hun respectievelijke velden van mobiele platformen en applicaties, zoekgegevens, e-commerce en sociale media wel degelijk de positie van monopolie hebben en anti-competitief zijn. De aanwezigheid van deze vier bedrijven zou mogelijke investeringen in kleinere start-ups onderuit kunnen halen, puur vanwege hun aanwezigheid als dominant monopolie. Verder stelt het comité dat toekomstige wetgevende organen hun definitie van marktdominantie moeten aanpassen. Hiermee kunnen ze kleinere bedrijven een duwtje in de rug geven in hun strijd tegen deze techreuzen.

Afbreken monopolie

Om het monopolie van de bedrijven af te breken stelt het comité voor om de bedrijven te verplichten zich op te splitsen. Zo wordt de markt verder opgedeeld en krijgen kleinere bedrijven meer kans om eerlijk te concurreren. Daarnaast zou ook het overname-proces moeten worden aangepast. De grote bedrijven worden ervan verdacht om start-ups en ontwikkelaars op te kopen om zo elk beetje concurrentie uit de weg te ruimen. Hier adviseren ze maatregelen waarbij de bewijslast van een overname op deze bedrijven terecht komt. Daarmee zullen ze moeten aantonen dat hun overname geen schade toebrengt aan reeds bestaande concurrentie. Voorlopig ligt deze verantwoordelijkheid voor bewijslast bij de mededingingsautoriteit.

Uit het rapport valt wel op te maken dat de regulatoren van mening zijn dat ze sneller hadden moeten handelen om de macht van deze techreuzen in te dijken. Opvallend was ook dat het rapport niet gesteund werd door de Republikeinse aanwezigheid. Het onderzoek, dat werd opgericht door beide partijen, werd echter uitgewerkt en uitgebracht door de Democraten.

Weerwoord

Of dit rapport verder enig effect zal hebben, is voorlopig nog de vraag. Dat deze aanbevelingen grote gevolgen zouden kunnen hebben als ze worden doorgevoerd, staat buiten kijf. De grote bedrijven hebben reeds hun weerwoord ingediend. Amazon heeft reeds een uitgebreid bericht de wereld in gestuurd waarin het argumenteert dat grote bedrijven niet noodzakelijk anti-competitief zijn. Apple ontkent de beschuldigingen en stelt dat het in geen enkel veld een dominante marktpositie heeft. Google wijst alvast op de schadelijke gevolgen die de maatregelen met zich mee zouden kunnen brengen. Facebook zegt dat de overnames van onder andere WhatsApp en Instagram toen goed zijn bekeken door de nodige instanties. Verder zou het platform in een zeer competitief landschap bestaan.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business