Orange Start Walking 5G: wat heeft 5G te bieden voor de Belgische industrie?

We kwamen het te weten tijdens Start Walking 5G, een virtueel evenement georganiseerd door telecomoperator Orange.

5G is voor de consumenten nog een ver-van-mijn-bed-show, maar bedrijven kunnen al volop gebruik maken van de nieuwste netwerktechnologie. Tijdens Start Walking 5G stelde Orange, dat onlangs Nokia als partner voor de uitbouw van haar netwerk voorstelde, enkele interessante user cases uit de Antwerpse haven voor. Daar lanceerde Orange eind vorig jaar een eerste grote 5G-testhub, de Orange Industry 4.0 Campus. Het evenement werd in goede banen geleid door presentatoren Xavier Taveirne en Bieke Illegems.

De slimme haven van de toekomst

Orange kondigde haar Industry 4.0 Campus eind 2019 aan. Er werd in de haven van Antwerpen een volledig onafhankelijk en standalone 5G-netwerk ontwikkeld (in samenwerking met het inmiddels verbannen ZTE) om het potentieel en de kracht van dit nieuwe netwerk te testen. Orange was hiermee trouwens de eerste in België. Vijf bedrijven besloten deel te nemen aan het project. Dat waren buiten de Port of Antwerp zelf ook nog Katoen Natie, BASF, Borealis en Covestro. Stuk voor stuk belangrijke spelers in de haven en de Belgische economie. De focus van het project ligt op co-innovatie. Bedrijven werden aangemoedigd om hun ervaringen met het netwerk open met elkaar en met Orange te delen.

Dat het eerste 5G-netwerk in de haven van Antwerpen beland is, is absoluut geen toeval. De haven is het economische centrum van ons land en het epicentrum voor import en export. CIO Erwin Verstraelen legde tijdens zijn presentatie uit dat de haven zelf op een belangrijk keerpunt was gekomen. De uitbreidingsmogelijkheden van de capaciteit waren door onder meer klimaatcriteria stilaan op zijn limieten aan het botsen. De haven heeft daarom een transitie gemaakt van het willen uitbreiden van de infrastructuur naar het moderniseren ervan, om zo toe te werken naar een meer duurzame toekomst. Nieuwe innovaties die dit mogelijk gaan maken zijn onder meer de implementatie van drones en autonome schepen. 5G heeft volgens Verstraelen een zeer belangrijke rol in dit verhaal. Het moet de katalysator zijn die al deze innovaties moet mogelijk maken en versnellen. De haven zetten dan ook graag haar dokken open om het netwerk van Orange te ontvangen.

Use cases

Uit enkele use cases die werden voorgesteld blijkt het grote potentieel dat 5G kan hebben voor de toekomst van de haven en zijn bedrijven. Zo connecteerde Borealis haar controlesystemen op het 5G-netwerk. Als producent van polyethyleen moet het bedrijf waakzaam zijn om defecten in de productiemachines op te sporen die vervuiling van het ecosysteem kunnen veroorzaken. Dankzij de 5G-connectie konden de machines in de cloud gekoppeld worden aan AI-oplossingen die defecten sneller detecteren en herstellen. Covestro kon dankzij 5G het materiaal dat haar 5G-operatoren gebruiken moderniseren. Geen papier meer en zelfs tablets zijn al ouderwets. De operatoren dragen vanaf nu AR-brillen die mogelijke defecten in de machines detecteren en meteen doorspelen naar de toezichthouders.

Andere bedrijven hebben dankzij 5G hun communicatienetwerk kunnen uitbreiden. BASF connecteerde haar kritieke communicatienetwerk op de 5G-antennes. Wanneer er een arbeidsongeval of ander noodlottig accident optreedt, dan moet dit snel kunnen worden gecommuniceerd. Daarvoor is een betrouwbaar netwerk een vereiste. De haven gebruikt dit dan weer om sleepboten met elkaar in contact te brengen. Wanneer zij een groot vrachtschip door de dokken moeten begeleiden, zien de boten niets van elkaar. Door camera’s op de boten plaatsen en deze te connecteren via de radioantennes, kunnen de boten beelden met elkaar uitwisselen.

De reddingsboei voor de economie

De havenbedrijven zijn het er unaniem over eens dat 5G voor nieuwe mogelijkheden zorgt. En dat is ook de algemene boodschap dia Orange via het evenement wil inprenten: 5G wordt een gamechanger voor de Belgische industrie en zal de economie uit de dip van de pandemie halen. 5G heeft zes grote voordelen ten aanzien van andere netwerkstandaarden. Het is sneller, betrouwbaarder, veiliger, ongevoelig voor blokkades van metalen objecten en heeft een bredere bandwijdte en een latentie van slechts enkele milliseconden. Het stelt telecomoperatoren ook in staat om aan ‘network slicing’ te doen. Dan krijgt elke organisatie die op het netwerk verbonden is een eigen stukje van het netwerk.

De introductie van 5G loopt nu eenmaal zeer moeizaam in ons land. Het dossier is onderwerp van politieke discussies die muurvast zitten. De federale regering en de deelstaten raken het maar niet eens over de verdeling van de inkomsten. Daardoor is zelfs het toekennen van definitieve licenties nog niet mogelijk geweest. Een zeer jammere evolutie meent Werner De Laet, Chief Enterprise Officer van Orange. Een conclusie die gesteund wordt door onderzoek van Deloitte. De uitrol van 5G staat in België ver achter op onze buurlanden en België mist een grote kans als het dossier niet uit haar impasse raakt. Een duidelijke boodschap naar de politiek, al zou de regering De Croo wel een topprioriteit willen maken van het 5G-dossier. Die bevoegdheid zal in handen komen van vice-premier Petra De Sutter. Haar partij Groen pleit wel actief voor strenge EMF-normen die eerder als een rem werken.

Start Walking 5G

Orange wil niet langer wachten tot de politiek knopen doorhakt. Het telecombedrijf is haar netwerkinfrastructuur volop aan het klaarstomen om 5G commercieel te kunnen uitrollen, zodra zij hun definitieve licentie hebben. Maar Orange wil niet enkel zelf klaar zijn, ze willen dat ook de Belgische industrie snel ‘5G-ready’ is.

Om dat te realiseren, start Orange het project ‘Start Walking 5G’ op, het verlengstuk van de Industry 4.0 Campus in de haven. Het project bestaat uit twee modules. Een eerste module is gericht op het uitbreiden van de kennis over 5G, die bij veel bedrijven nog relatief beperkt is. Zodra de kennis aanwezig is in de organisatie, zal een proefproject worden gestart en krijgt de klant toegang tot het 5G-netwerk.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business