Nieuws

Ben Weyts wil digitalisering Vlaamse onderwijs versnellen

De Vlaamse regering zal het ICT-budget voor het onderwijs volgend jaar fors verhogen. Elke leerling uit het vijfde leerjaar moet een laptop krijgen.

Tijdens de coronapandemie werd het duidelijk dat het Belgische onderwijs nog veel stappen te zetten heeft in haar digitalisering. Scholen konden niet het juiste materiaal aan hun leerkrachten en studenten bieden om afstandsonderwijs voor iedereen vlot te laten verlopen, en uit onderzoek blijkt dat veel leerkrachten over onvoldoende ICT-vaardigheden beschikken om klaar te zijn voor digitaal onderwijs.

De Vlaamse regering is tijdens de eerste en tweede lockdown naarstig op zoek gegaan naar laptops voor kansarme leerlingen, zodat zij ook vanuit thuis de lessen goed konden blijven volgen. In een volgende stap wil de regering nu de digitale achterstand van het onderwijs structureel wegwerken. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) werkt in een beleidsnota zijn plan uit om dat aan te pakken.

Een laptop voor elke leerling (en leerkracht)

Het begint natuurlijk allemaal bij het juiste materiaal. Een belangrijk component in het beleidsplan is het uitreiken van subsidies aan scholen om ICT-materiaal aan te kopen voor de studenten. Scholen kunnen dan zelf bepalen welke leeftijdsgroepen ze toegang geven totdat materiaal. De laptops die de scholieren gebruiken blijven dan eigendom van de scholen, zodat ouders ook niet meer verplicht worden een laptop aan te kopen voor hun kinderen.

Volgens Weyts zou vanaf het vijfde leerjaar elke leerling wel een eigen laptop moeten krijgen. Het vijfde leerjaar moet voor hem een nieuwe mijlpaal worden in het leven van elke scholier. Hij ziet dit dan ook als een belangrijke leeftijd om voor het eerst in aanraking te komen met ICT-materiaal en een basis te leggen voor noodzakelijke ICT-vaardigheden.

Ook de leerkrachten krijgen een belangrijke rol in het plan van de minister. Actieve leerkrachten zullen bijscholingen kunnen volgen om hun ICT-vaardigheden bij te schaven, en tijdens de academische lerarenopleidingen zal er veel meer focus komen op ICT. Een betere wisselwerking tussen leerkrachten en laptops moet er voor zorgen dat zwakkere leerlingen meer op maat kunnen begeleid worden, en moet de communicatie bespoedigen.

“Laptops zullen leerkrachten nooit vervangen, maar ze kunnen wel een fantastisch verlengstuk zijn van het fysiek onderwijs.”

Ben Weyts, Vlaams minister van Onderwijs

Digisprong

Weyts spreekt van een historisch kantelmoment voor het onderwijs. Door nu het startschot van de digitalisering te geven, kan het onderwijs een enorme voorsprong voorwaarts maken. “Eindelijk stapt ons onderwijs het digitale tijdperk in. De transformatie zal enkele jaren duren, maar het plan en de middelen zijn er al.”

Aan de ‘Digisprong’ van het Vlaamse (en Brusselse) onderwijs zal wel een flink prijskaartje hangen. Weyts wil voor dit project een budget van 375 miljoen euro vrijmaken. Dat is een vertienvoudiging van het huidige ICT-budget van 32 miljoen euro voor het onderwijs.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business