Verkeersboetes voor bedrijfswagens kan je nu digitaal ontvangen

Bedrijven die een e-box Enterprise hebben geactiveerd, kunnen verkeersboetes vanaf vandaag ook digitaal ontvangen.

Als werknemers of zelfstandigen zich laten betrappen op een verkeersovertreding met hun bedrijfswagen, dan zal het bedrijf die boete vanaf nu ook digitaal aankrijgen in hun eBox Enterprise. Dat geldt voor onmiddellijke inningen, de bijgevoegde vraag om inlichtingen, alsook de minnelijke schikkingen en herinneringen voor overtredingen begaan met voertuigen ingeschreven op naam van de onderneming. Zo wil FOD Justitie de administratie van verkeersboetes met bedrijfswagens, die een hoog aandeel hebben in het totale aantal verkeersboetes in België, vlotter doen verlopen.

Tot het einde van 2022 zullen verkeersboetes altijd in papieren en elektronische vorm worden opgestuurd naar ondernemingen. Wie echter volledig wil afstappen van papieren boetes, krijgt vanaf 2023 de optie om documenten enkel nog digitaal te ontvangen.

Digitale communicatie tussen overheid en bedrijven

Als het van federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) afhangt, dan zal het gebruik van de eBox Enterprise de komende jaren nog flink uitgebreid worden. De beveiligde digitale brievenbus moet uitgroeien tot het centrale communicatieplatform tussen de publieke en de private sector. Elke geregistreerde onderneming heeft toegang tot de eBox Enterprise en nu hebben meer dan 200.000 ondernemingen hun brievenbus ook al geactiveerd.

Tegen 2024 zou elke onderneming in België dat moeten hebben gedaan. Vanaf dan zal de overheid de eBox Enterprise als primair communicatiemiddel hanteren voor eender welke vorm van overheidscommunicatie naar bedrijven toe.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business