Nieuws

Witte Huis dwingt AI-spelers tot meer transparantie en watermerk

AI
© iStock / E4C
In Amerika kwamen belangrijke AI-spelers en de regering-Biden tot een akkoord waarin AI aan enkele regels gebonden wordt.

In de Verenigde Staten werd een akkoord gesmeed tussen het Witte Huis en enkele belangrijke spelers op de AI-markt zoals Google, Microsoft en OpenAI. Met het akkoord moet AI in de toekomst veiliger worden.

Al langere tijd waarschuwen meerdere AI-spelers dat de technologie beter gereguleerd moet worden. In een akkoord met de Amerikaanse overheid doen de belangrijkste AI-bedrijven een aantal toezeggingen waarmee dat gebeurt. De bedoeling is dat AI veiliger en betrouwbaarder zal worden door de maatregelen die in het pakket zitten.

Zo zullen nieuwe AI-systemen in de toekomst eerst een externe veiligheidstest moeten doorlopen. Pas als het systeem voor die test geslaagd is, mag het product aan de wereld voorgesteld worden. De bedrijven moeten daarbij zelf onderzoek voeren naar de risico’s die aan hun technologie verbonden zijn én daar duidelijk over communiceren naar de overheid en andere AI-spelers.

OpenAI, Microsoft en Google verbinden zich er ook toe om op een duidelijke manier naar het gebruikerspubliek te communiceren. Ze zullen op een transparante manier moeten meegeven wat hun AI-systeem precies kan en wat het niet kan. Door de maatregel moet een vertrouwensband tussen mens en artificiële intelligentie ontstaan. Ook zullen de bedrijven moeten aangeven hoe je veilig gebruik kan maken van AI-diensten: welke info kan je allemaal meedelen met zo’n AI-bot, en welke info hou je best voor jezelf?

Watermerk

Bovendien moet het voor gebruikers ook duidelijk worden wanneer AI ergens aan te pas komst. Dat wordt duidelijk gemaakt met een watermerk, dat binnenkort aan AI-gegenereerde content moet hangen. Die maatregel moet de verspreiding van desinformatie en deepfakes bemoeilijken én het publiek beter in staat stellen om te bepalen wanneer AI gebruikt werd.

Google, Microsoft en OpenAI publiceerden inmiddels reacties. Daarin geven ze te kennen volledig achter de maatregelen te staan. Voor Europese maatregelen, de zogenaamde AI-act, is echter minder animo. OpenAI-directeur Sam Altman zei bijvoorbeeld al dat de Europese regels onmogelijk zouden zijn voor ChatGPT.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business