Nieuws

Voorzitster Europese Commissie wil adviesraad rond AI

AI
© iStock.com/agrobacter
De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wil een adviesraad laten oprichten die zich moet buigen over artificiële intelligentie.

Von der Leyen deed dat tijdens de G20-top in New Delhi, het voorbije weekend. De EC-voorzitster opende haar betoog door te stellen dat de toekomst digitaal is en dat we omzichtig moeten omgaan met artificiële intelligentie. Dat kan dus op Europees niveau gestuurd en gemonitord worden, vindt zij. Op die manier kunnen de risico's in kaart gebracht worden. Maar, benadrukte ze: het creëert zeker ook veel kansen.

De politica wil doortastend te werk gaan en is naar eigen zeggen van plan om zowel wetenschappers als ondernemers en andere innovators bij het beleid te betrekken. Hun gecombineerde kennis moet tot een heldere strategie kunnen leiden.

Globaal framework voor AI

De voorzitster van de Europese Commissie wil dat Europa zijn bijdrage levert aan een globaal framework om AI te reguleren. Een Europese adviesraad kan daarin een cruciale rol spelen, meent ze. Die kan toezicht houden en advies bieden aan ontwikkelaars van AI om hen op een verantwoorde manier te helpen investeren, luidt het.

Het is niet voor het eerst dat Europa de impact van AI op zijn burgers in acht neemt. Zo was er drie jaar geleden al de discussie rond het mogelijk verbieden van gezichtsherkenning op openbare plaatsen. In juni van dit jaar heeft het Europees Parlement voor de Artificial Intelligence Act gestemd, waardoor het (in principe althans) verboden is geworden om in real-time en massaal biometrische gegevens te verzamelen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business