Nieuws

Ember: hernieuwbare energie neemt de overhand in de EU

Energieproductie EU verduurzaming
© Unsplash/Karsten Würth
Nog niet eerder produceerde Europese landen zoveel hernieuwbare energie: twee derde van onze energiebehoeften wordt voorzien vanuit duurzame(re) bronnen.

De Europese Unie wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Dit vereist een omslag in onze energieproductie. Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas en steenkool moet de komende jaren worden afgebouwd. Duurzame bronnen, waaronder wind-, zonne- en nucleaire energie, helpen ons daarbij. Energiedenktank Ember, die jaarlijks de energieproductie van de Europese Unie onderzoekt, meldt in een rapport dat de EU nog nooit zoveel hernieuwbare energie produceerde als in 2023.

Volgens de onderzoekers is het gebruik van fossiele brandstoffen gedaald tot het laagste punt sinds de start van de metingen in 1990. Iets minder dan een derde deel van onze energiebehoeften werd in 2023 voorzien door fossiele brandstoffen. Energiecentrales die gebruikmaken van kool produceerden in 2023 26% minder elektriciteit. Gascentrales zagen hun aandeel in de energiemix met zo’n 15 procent afnemen, schrijven de onderzoekers. De verduurzaming heeft ook zo zijn impact op het klimaat; de CO2-uitstoot van de energieproductie is het voorbije jaar met 19 procent gedaald.

Ember energieproductie EU
© Ember (via The Verge)

Na het uitbreken van de Russische invasie in Oekraïne leek het gebruik van steenkool nog toe te nemen. Die opleving was echter van korte duur. Dit komt omdat de gasprijzen na de forse stijgingen in 2022 weer zijn gestabiliseerd. Inmiddels is het gebruik van kool ‘gezakt tot de helft’ van het niveau van 2016, melden de onderzoekers.

Meer wind- en zonne-energie

2023 bleek ook een recordjaar voor windenergie. De energiebron overstijgt zelfs de gasproductie in de EU, becijferde Ember, en beslaat nu 18% van de energiemix. Zonne-energie neemt ook elk jaar iets toe, met in 2023 een recordproductie van 9% van de energiemix. Na een daling in 2022 lijkt hydro ook weer iets meer energie op te leveren.

Hernieuwbare energie is niet het enige wapenfeit van de EU. Het lijkt ons eveneens te lukken minder energie te verbruiken, met een afname van 3,4% in 2023. Met de groei van het EV-wagenpark zal die vraag de komende jaren vermoedelijk wel weer beginnen te stijgen. Tijd zal moeten uitwijzen of de Europese hernieuwbare energieproductie die stijgende vraag kan bijbenen, of dat we toch nog steeds vervuilende energiebronnen nodig hebben.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business