business analytics

Hoe verbeteren?

Elk BI-systeem is door zijn gebruikers op de knieën te krijgen. Zo kunnen we heel gedetailleerde rapporten opvragen over zeer lange periodes. We kunnen bijvoorbeeld heel complexe rapporten opvragen, waarvan de onderliggende dataopslag niet optimaal

Performance Management: het gouden kompas

De introductie van de term ‘Business Analytics’ veroorzaakt verwarring bij veel gebruikers. Zeker omdat vandaag ook meer en meer de term ‘Analytical Intelligence’ opduikt.Naast Business Intelligence en Analytical Intelligence, i

Business Intelligence: wie, wat, waar, wanneer?

Business Intelligence focust vooral op het procesmatige van de beleidsondersteuning. Het zal vooral antwoorden geven op vragen naar feiten. Hoeveel van product x heeft verkoper y verkocht in periode z?Hier worden vragen beantwoord waar multidimensionel

Analytical Intelligence: waarom?

Analytical Intelligence focust vooral op relaties tussen de feiten. In tijden van maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen we immers te beschikken over metings- en sturingsmechanismen die de veelal niet-lineaire interacties met de markt, de verschil

Wie is uw BI-gebruiker?

Hoe kunnen Business Intelligence en Analytical Intelligence elkaar nu gaan aanvullen en versterken? Betere Business Intelligence kan ontstaan door de toepassing van Analytical Intelligence in een bepaald vakdomein.U hoeft niet te wachten tot het BI-sys

Hoe efficiënt is uw BI-systeem?

Medewerkers die verantwoordelijk zijn of waren voor een BI-systeem, botsten ongetwijfeld al tegen de grenzen van het systeem, om het daarna uit te breiden tot ze opnieuw tegen de grenzen aanlopen.Capaciteiten van de BI-infrastructuur worden nogal eens

Waar zit Business Intelligence?

Business Intelligence is het type software dat bedrijven, in vergelijking met andere domeinen als ERP of CRM, het meest als standaardpakket gebruiken, en dus niet zelf (laten) ontwikkelen.SAP is ruim marktleider, mee door de overname van Business Objec

Minder rapporten & mobile BI

Heel veel bedrijven kampen met een bonte verzameling rapporten waarin de waarheid zich ergens schuilhoudt. Nogal wat rapportenbouwers doen exact wat van hen gevraagd wordt en leveren een stukje van de puzzel.Door verschillende rapporten te combineren e

Minder rapporten & mobile BI

Heel veel bedrijven kampen met een bonte verzameling rapporten waarin de waarheid zich ergens schuilhoudt. Nogal wat rapportenbouwers doen exact wat van hen gevraagd wordt en leveren een stukje van de puzzel.Door verschillende rapporten te combineren e

To do: neem de rapporten onder de loep

Als organisaties bekijken welke gebruikers daadwerkelijk rapporten gebruiken, dan zien we dat operationele rapporten het best scoren.Niet verwonderlijk, die zijn meestal op maat gesneden van pragmatische medewerkers die er direct mee aan de slag gaan.

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business