Tips

Optimaliseer je Windows-services

Wanneer Windows is opgestart zijn er altijd ook een paar tientallen services op de achtergrond actief. Easy Service Optimizer kan je helpen die services te optimaliseren.

Wanneer je Windows heb opgestart, dan zijn er vaak tientallen services actief – de meesten afkomstig van Windows zelf. Niet alle services zijn echter (even) belangrijk of noodzakelijk en niet alle services hoeven automatisch met Windows te worden opgestart. Een degelijk en optimaal servicebeheer is echter niet zo eenvoudig, maar Easy Service Optimizer biedt je wel stevige hulp.

Zodra je dit – portable – programma opstart, lijst die alle op je systeem geïnstalleerde Windows-services op, althans de services die ‘optimaliseerbaar’ zijn. Dat betekent concreet: services die niet in alle omstandigheden – en dus voor alle Windows-installaties – noodzakelijk zijn en waarvan je het opstarttype in principe mag aanpassen. Naast de naam van elke service vermeldt Easy Service Optimizer in de lijst nog de weergavenaam, de status (running of not running) en het opstarttype. Bij deze laatste zijn er drie mogelijkheden: disabled, manual of automatic. Automatisch, maar vertraagd opstarten kent de tool blijkbaar niet.

[download_file]

Onderaan de lijst tref je vier knoppen aan. De knop "Default" geeft de status en het opstarttype van elke service weer zoals die momenteel is ingesteld. De knoppen "Safe", "Tweaked" en "Extreme" geven telkens een iets meer doorgedreven optimalisatie weer. Concreet betekent dit dat er telkens minder services op automatisch worden ingesteld en telkens meer services worden uitgeschakeld.

In principe hoort de ‘Safe’-modus veilig te zijn, temeer je op elk moment kunt terugkeren naar de "Default"-modus, mochten er onverhoopt toch problemen optreden. Je kunt services ook verwijderen (vanuit het contextmenu). Dat houdt echter niet in dat die van je systeem worden verwijderd (!); het betekent alleen dat Easy Service Optimizer die service niet langer in de lijst zal opnemen, zodat die ook niet meer kan worden geoptimaliseerd. Services toevoegen is eveneens mogelijk, waarbij je dan wel zelf dient aan te geven wat het opstarttype moet zijn voor de vier verschillende modi.

Ook handig: het is mogelijk een servicelijst, inclusief status en opstarttype, in een afzonderlijk bestand op te slaan (dat je naderhand ook weer in Easy Service Optimizer kunt oproepen) of in een reg-bestand te gieten, zodat je ook op die manier nog naar die toestand kunt terugkeren.

Gevorderde gebruikers zullen wellicht nog weten te appreciëren dat de tool zich vanaf de opdrachtregel met enkele parameters laat aansturen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business