Tips

Beveilig je pc tegen keyloggers

Keyloggers registreren de toetsen die je aanslaat om zo je wachtwoord en andere informatie te achterhalen. SpyShelter Anti-Keylogger roept dat een halt toe.
[download_file]Er bestaat malware die heimelijk je toetsaanslagen registreert en naar de makers doorstuurt. Op die manier kunnen ze mogelijk wachtwoorden en inlogcodes in handen krijgen. SpyShelter Anti-Keylogger beschermt je tegen dergelijk ongein.

Tijdens de installatie van SpyShelter Anti-Keylogger vraagt de tool of je de driver voor het versleutelen van toetsaanslagen en voor een verbeterde beveiliging mee wil installeren. Je moet ook nog het gewenste beveiligingsniveau instellen: hoog of medium. Je kunt hier voorlopig de voorgestelde instellingen accepteren. Blijkt het programma te intrusief – lees: blijf je te veel meldingen ontvangen over (bonafide) programma’s die toetsaanslagen willen verwerken – dan kun je die naderhand nog terugschroeven.

Standaard start SpyShelter Anti-Keylogger automatisch mee met Windows en dat lijkt ons logisch: de beveiliging moet immers zo snel mogelijk actief worden. In principe waakt het programma nu ongemerkt op de achtergrond en hoef je verder niets in te stellen.

In principe, want afhankelijk van de gekozen instellingen zul je vooral in de beginfase herhaaldelijk op meldingen en dialoogvensters van SpyShelter Anti-Keylogger botsen. Wij kregen bijvoorbeeld de melding dat de tool in zijn huidige configuratie niet helemaal compatibel bleek met MS Office (2016 / 365) met de vraag of we dat probleem wilden oplossen. Na een bevestigend antwoord bleek de tool automatisch de beveiliging iets minder strak in te stellen. Dat nam niet weg dat we ook nog de vraag kregen of we bijvoorbeeld Outlook en Explorer voldoende vertrouwden voor invoer via het toetsenbord. Gelukkig is het wel mogelijk je antwoord te laten onthouden zodat je voor die applicaties niet langer lastig wordt gevallen.

In het configuratiescherm blijken diverse modules standaard geactiveerd, met name Anti Keylogger, Clipboard Protection, Anti GetText, System Protection en Keystrokes Encryption. Een reeks andere modules, met name Anti Kernel Mode Protection (een grondiger vorm van bescherming), Webcam Protection, Sound Protection, Screen Protection en Internet Security, bleken alleen beschikbaar voor de betaalde versies van SpyShelter Anti-Keylogger. Dat geldt trouwens ook voor de module SandBox, waarmee je specifieke applicaties met beperkte privileges kunt laten opstarten.

Via een systeem van ‘regels’ is het wel mogelijk per applicatie(component) zelf in te stellen wat je al dan niet wilt toelaten. Er zijn een 20-tal handelingen die je afzonderlijk kunt instellen, waaronder Clipboard monitoring, Creating alternate data streams, Modifying protected registry keys en Shutdown the system. Er is wel een helpbestand aanwezig, maar je zoekt jammer genoeg vergeefs naar detailinformatie over elk van deze handelingen.

SpyShelter Anti-keylogger Free (b)lijkt dus wel degelijk een solide protectie te bieden tegen keyloggers, maar wie zulke malafide software echt helemaal te slim af wil zijn, is toch beter af met een betaalde variant van het programma. De tool lijkt ons vooral ook tot zijn recht te komen in handen van meer gevorderde gebruikers.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business