Tips

Hoe verander ik mijn MAC-adres?

Het MAC-adres van je computer wordt ook het fysieke netwerkadres van je hardware genoemd. Laat dat je niet misleiden: ook de MAC-code is te veranderen. Ik leg uit hoe je dat doet en wat de voordelen zijn.

Het Media Access Control-adres (MAC) van je toestel is een uniek adres dat je hardware identificeert voor andere toestellen die er via het internet mee willen communiceren. Het IP-adres van je computer is meestal dynamisch en verandert geregeld, maar je MAC-adres blijft zonder ingreep altijd hetzelfde. Het is echter mogelijk om het MAC-adres aan te passen als dat nodig is, op eender welk besturingssysteem.

Waarom?

De kernfunctie van een MAC-adres is het mogelijk maken van netwerkcommunicatie, maar daarnaast speelt het ook een grote rol in authenticatie. Verschillende diensten identificeren gebruikers aan de hand van hun MAC-adres. Soms heb je een specifiek MAC-adres nodig om je ergens aan te melden; andere gaan je computer juist blokkeren op basis ervan. In beide situaties is het handig om je MAC-adres te kunnen aanpassen. Elke netwerkinstantie heeft zijn eigen MAC-adres, wat betekent dat een computer met ethernet- en wificapaciteit over meerdere MAC-adressen beschikt. Om je huidige MAC-adres te checken open je in Windows de opdrachtprompt en typ je ‘ipconfig /all’ in. Het MAC-adres is te lezen achter ‘Physical address’. Voor Linux en macOS volstaat het commando ‘ifconfig’.

Windows

Op een pc moet je in ‘Apparaatbeheer’ zijn om de nodige veranderingen te maken. Je vindt dit menu het snelst door met je rechtermuis op ‘Start’ te klikken. Ga in de lijst op zoek naar het onderdeel ‘Netwerkadapters’. Selecteer de adapter waarvan je het MAC-adres wil veranderen. Rechterklik erop, open ‘Eigenschappen’ en ga naar ‘Geavanceerd’. Kies de optie ‘Network Address’. Zie je deze optie niet, dan ondersteunt je netwerkdriver deze functie niet. Pas de waarde van het netwerkadres aan naar je nieuwe MAC-adres; het nummer voer je in zonder leestekens. Klik op ‘OK’ om de actie te voltooien.

Linux

Bij de meeste Linux-varianten kan je gebruik maken van ‘NetworkManager’ om je MAC-adres te veranderen. In Ubuntu open je het venster door in de taakbalk bovenaan je scherm op het netwerk-icoontje te klikken. Selecteer vervolgens ‘Wijzig Verbindingen’, kies de verbinding die je wilt veranderen, en klik op ‘Bewerken’. Wil je je ethernet veranderen, dan vul je in het tabblad ‘Ethernet bij Cloned MAC Address’ het nieuwe MAC-adres in, en bewaar je nadien je veranderingen. Om de verandering permanent te maken moet je het relevante configuratiebestand in ‘/etc/network/interface.d/’ aanpassen, anders reset het MAC-adres weer wanneer je je computer heropstart.

MacOS

In macOS heb je Apple’s versie van de opdrachtprompt nodig, de Terminal. Gebruik de sneltoets ‘CMD + Spatiebalk’, tik ‘Terminal’ in en druk op ‘Enter’. Het commando dat je moet invoeren is ‘sudo ifconfig en0 xx:xx:xx:xx:xx:xx’, waarbij je de x’jes vervangt door het nieuwe MAC-adres. Ook en0 staat niet vast, hier moet je de specifieke naam van de netwerkinterface invoeren. Dit is doorgaans wel ‘en0′ of ‘en1′. Ben je niet zeker, dan kan je eerst ‘ipconfig’ invoeren om een lijst met je netwerk-adapters op te roepen. Het veranderen van het MAC-adres in macOS is iets moeilijker, omdat ook hier de verandering niet permanent is. Om het adres te verankeren heb je een macro nodig die de MAC-wijziging uitvoert telkens als je je computer opnieuw opstart.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business