Q&A: Waarom je business intelligence nodig hebt

IT staat er om bekend de gebruiker om de oren te slagen met de meest hoog-dravende termen. In onze rubriek Q&A leggen we daarom in mensentaal uit wat er bedoeld wordt met de meest voorkomende begrippen; zo ben je altijd mee.

Wat is business intelligence en waarom heb ik het nodig?

De dagelijkse activiteit van je bedrijf wordt geregeld door transactionele systemen. Business intelligence (BI) zet een stap terug, en biedt inzicht in het geheel van die transacties. Cijfers uit het verleden worden opgeteld en geanalyseerd, en vormen de basis voor vooral operationele beslissingen. BI duikt tegenwoordig vaak op als overzichtsscherm: een zogenaamd dashboard, met de belangrijkste richtcijfers (ook wel key performance indicators of KPI’s genoemd).

Wie gebruikt BI?

Vroeger was analytische software vooral gericht op de topmanager. Vandaag gebruiken steeds meer mensen in en zelfs buiten het bedrijf gegevens uit het BI-systeem: afdelingshoofden, personeelsleden als verkopers, partners en klanten. Financiële analisten zullen zelf met de cijfers aan het werk gaan, via ad hoc-analyses. Vroeger gebruikte men daarvoor twee verschillende soorten software. Vandaag voorzien de meeste BI-pakketten zowel rapportage als ad hoc-analyses.

Wat is het verschil met analytics?

Business Intelligence stelt vooral de vraag naar het ‘wat’: wat is er verkocht per verkoper, per regio, per product enzovoort. Wanneer deze cijfers onder de verwachte cijfers blijven, wordt er bijgestuurd om dit recht te trekken.
 
Analytics zoekt eerder naar oorzaken, naar het ‘waarom’. Hoe komt het dat de productverkoop in een bepaalde maand daalt? Is er een causaal verband tussen de omzet in een regio en de aanwezigheid van andere winkels in de buurt? Op systeemniveau wordt dit verschil als volgt vertaald: BI zoekt binnen de systemen waaraan het gekoppeld is, analytics zal zich meestal baseren op een datawarehouse.
[related_article id=”167544″]

Wat is master data management?

Naast BI en analytics is master data management een ander belangrijk onderdeel in dit domein. Master data zijn gegevens die gedeeld worden door verschillende toepassingen en/of verschillende computersystemen. Master data management moet er dan voor zorgen dat deze gegevens consistent zijn over het hele bedrijf heen, en vooral dat ze ook de realiteit reflecteren.
 
Veel van de data zijn niet overal even nauwkeurig, volledig en actueel. Vroeger moesten alle data vooraf helemaal proper gemaakt worden voor verdere analyse, al is dat vandaag in het tijdperk van big data met grote hoeveelheden brondata, misschien iets minder van tel.

Wat is een datawarehouse?

Een datawarehouse is een speciale en centrale databank, waarin data van verschillende interne en externe systemen verzameld worden, die dient voor een diepgaande analyse van gegevens. Vroeger kon je voor datawarehouses enkel bij gespecialiseerde leveranciers terecht, maar vandaag kan dit ook bij de traditionele BI-leveranciers.
 
Een datawarehouse haalt zijn gegevens meestal uit verschillende operationele databases, maar is er om redenen van performantie wel van gescheiden. Daar gaat meestal een uitgebreide oefening van opschonen en verrijken van gegevens aan vooraf. Tegenwoordig is er een grote vraag naar real-time analyses. Daarvoor kun je rechtstreeks op de operationele gegevens werken, of opteren voor real-time updates van het datawarehouse. Vooral in het tweede geval is de opschoning van de gegevens vooraf wel een absolute must.
[related_article id=”167458″]

Wat zijn realtime analytics en predictive analytics?

Bij real-time analytics voert men systeemoverschrijdende analyses uit op basis van live informatie uit diverse systemen. Bij predictive analytics probeert men de toekomst te voorspellen op basis van trends of verbanden die men ontdekt in de gegevens uit het verleden.
 
Soms komen real-time en predictive analytics ook samen. Bij controle van de kredietwaardigheid van leningaanvragers bijvoorbeeld, waarbij men aan de hand van het gedrag en de financiële situatie van de aanvrager probeert te voorspellen of deze aanvrager zijn lening probleemloos zal kunnen terugbetalen.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business