5 voorspellingen die volgens IBM uitkomen in de volgende 5 jaar

Tegen 2022 ziet de wereld er helemaal anders uit, meent IBM. Volgens het wereldwijde team van onderzoekers zijn dit vijf realistische innovaties die ons staan te wachten.

 
Gedurende de laatste decennia publiceerde IBM geregeld de ‘5 in 5’: vijf baanbrekende, technologische toepassingen die de volgende vijf jaar werkelijkheid worden. De voorspellingen rusten op de schouders van een team van meer dan 3.000 IBM-wetenschappers over de hele wereld. Enkele van de innovaties die IBM in het verleden voorspelde, bleken overigens inderdaad de spijker op de kop te slaan. Zo werd er in 2012 gesuggereerd hoe computers in de komende jaren foto’s niet alleen zouden herkennen, maar ook kunnen interpreteren: een stelling die zich in de komende jaren bijvoorbeeld in de medische wereld bewees.
 
Dit jaar concentreert IBM op de “onzichtbare wereld”; het bestuderen van zaken die met het blote oog niet kunnen worden waargenomen, zij het macroscopisch, microscopisch of ontastbaar. Ontdek hieronder welke vijf technologieën de volgende jaren ten tonele moeten verschijnen.
 

1. AI spoort mentale stoornissen op

“Als het brein een zwarte doos is die we niet volledig begrijpen, dan is spraak een sleutel om die te ontgrendelen,” zinnespeelt IBM. In de volgende vijf jaar zouden menselijke spraak- en schrijfpatronen kunnen dienen om mentale stoornissen op te sporen. De patronen kunnen worden geanalyseerd door artificieel intelligente systemen die getraind zijn om bepaalde signalen van aandoeningen op te pikken, en zo kunnen helpen bij het stellen van diagnoses. In de toekomst kan de technologie bovendien gebruikt worden om niet alleen mentale stoornissen, maar ook ziekten als Parkinson of Alzheimer te herkennen.
[related_article id=”168687″]  
 

2. Hyperbeeldvorming en AI tonen het onzichtbare

Vandaag kunnen we door radiologische beeldvorming bijvoorbeeld al bagage scannen of de binnenkant van het menselijke lichaam inspecteren, maar binnenkort helpt hyperbeeldvorming (‘hyperimaging’) en AI ons om nog veel verder te kijken. In plaats van extreem gespecialiseerde toepassingen, wordt de technologie zo ook toegepast om de wereld beter te zien in eender welke situatie. In het verkeer kan hyperimaging worden ingezet om door mist of regen te kijken, en moeilijke herkenbare obstakels als ijs op de weg te herkennen. In smartphones kan hyperbeeldvorming bijvoorbeeld voedsel scannen om te bestuderen hoeveel voedingswaarde het eten bevat en of het veilig is om te consumeren.
 
 
 

3. Macroscopische technologie helpt dataverwerking

Er gaat nog te veel tijd in het voorbereiden van data in plaats van het analyseren en interpreteren, volgens IBM. Dankzij het Internet of Things wordt er bovendien steeds meer data gegenereerd, waardoor we dringend nood hebben aan een oplossing. Een mogelijke hulp is een systeem van software en machine learning-algoritmen die door IBM tot ‘macroscoop’ wordt gedoopt. De macroscopische technologie verzamelt ’s werelds data, en kan het door de machine learning-capaciteiten sneller en efficiënter organiseren. Dat kan worden gebruikt in de agrarische sector om bijvoorbeeld het klimaat, de bodemtoestand en waterniveau analyseren. Zo weten we precies hoe we op de meest efficiënte manier voedsel kunnen telen, terwijl we water en energie besparen.
 
 
 

4. Lab ter grootte van een chip legt ziektes bloot

In ons speeksel, bloed of urine zitten biologische markeerders die aangeven hoe gezond we zijn. Een significante hulp bij het detecteren van ziektes, ware het niet dat ze duizenden keren kleiner zijn dan de doorsnede van een mensenhaar. Het doel is daarom om alle technologie die wordt gebruikt in een medisch laboratorium te verkleinen tot de grootte van één enkele microchip. De chip kan dan verwerkt worden in draagbare apparaten die consumenten kunnen gebruiken om hun gezondheid te controleren, eventueel gecombineerd met andere wearables zoals fitnesstrackers. Op basis van de biologische markeerders zou de chip idealiter een waarschuwing geven bij de eerste signalen van een eventueel gezondheidsprobleem, nog voor de eerste symptomen volgen.
 
 
 

5. Sensoren detecteren milieuvervuiling in minuten

Omdat milieuvervuiling doorgaans onzichtbaar is, merken we de gevolgen pas als het te laat blijkt en de schade gedaan is. Het lekken van methaangas, onzichtbaar voor het blote oog, is zo’n probleem dat vaak te laat wordt opgemerkt, waardoor methaangas volgens IBM de tweede grootste vervuiler ter wereld geacht wordt. Slimme sensoren rond pijpleidingen, ontginningsgebieden en opslagfaciliteiten moeten ervoor zorgen dat er continu wordt gemonitord. Zo kunnen lekken in minuten worden gedetecteerd, in plaats van de ettelijke weken die nu verloren gaan alvorens zo’n probleem ontdekt wordt.
 
http://www.smartbiz.be/achtergrond/169338/big-data-2017-deze-6-trends-moet-je-kennen/
 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business