Dit was Digital Transformation Day 2017

Op 18 mei vond in Antwerpen de eerste editie van Digital Transformation Day plaats. Onderwerpen als artificiële intelligentie, de cloud en analytics mochten er niet ontbreken. Daarnaast werd er verder gekeken, naar de menselijke kant van digitale transformatie, naar blockchain en de samenwerking tussen business en IT.

 

Keynote: Olivier Van Duüren, auteur The Dualarity

De dag stak van wal met de keynote van ex-Microsoft-topman Olivier Van Duüren. Volgens hem draait digitale transformatie rond een soort professionele ‘fonkeling’: een zekere attitude die berust op drie pijlers. Ten eerste moet een bedrijf dat wil transformeren zich bewust zijn van nieuwe trends en moet het die nieuwe trends vertalen in acties. “Reageer op die trends,” zegt Van Duüren. “Transformeer jezelf en je bedrijf, voor je anderen transformeert.”
 
Bedrijven moeten daarnaast een balans vinden tussen het transformeren en het presteren, ofwel tussen het ‘waarom’ en het ‘wat’ van een bedrijf. “Toen Satya Nadella [huidig CEO van Microsoft, red.] in crisistijd naar Microsoft kwam, wist hij dat hij eerst het doel van het bedrijf moest reëvalueren, in plaats van de business-, sales- of marketing-strategie,” geeft hij mee. Een sterk doel is met andere woorden cruciaal om de digitale transformatie succesvol door te maken.
 
Ten slotte is het belangrijk dat bedrijven niet bij de pakken blijven zitten en wachten totdat de digitale transformatie aan hen voorbijraast. De sleutel tot transformatie is energiek blijven, en proberen om te vernieuwen: “Als je iets probeert, kan dat slechts eindigen in twee dingen: je leert ervan, of je wint.”

“Transformeer jezelf en je bedrijf, voor je anderen transformeert,” zegt Olivier Van Duüren, auteur van het boek The Dualarity

Over blockchain

Jean-Luc Verhelst, Deloitte
“Blockchain en Bitcoin verhouden zich ongeveer als een app en een iPhone,” begint Jean-Luc Verhelst, expert van dienst. Blockchain is veel meer dan een virtuele munt. De blockchain kan je vergelijken met een databank, alleen één die geen beroep doet op één centrale versie en waarbij de data nooit verwijderd of aangepast kunnen worden. De data worden opgeslagen in blokken die samen een onvergankelijke, virtuele ketting vormen. Dat is niet alleen handig om een virtuele munt te versluizen, maar bijvoorbeeld ook in toepassingen als slimme contracten, legt Verhelst uit.
 
Een contract op basis van de blockchain zal zichzelf uitvoeren naargelang de voorwaarden die zijn vastgelegd: indien beide partijen zich aan de voorwaarden houden, verloopt het contract zoals gepland, zo niet, dan wordt de deal geannuleerd. Bij het verhuren van een woning wil dat bijvoorbeeld zeggen dat de blockchain ervoor zal zorgen dat de verhuurder slechts de borgsom krijgt indien hij een sleutel van de woning voorziet, en de huurder de sleutel pas krijgt wanneer de borgsom is gestort op een bepaalde datum. Zo’n slim contract kan voor legio toepassingen inzetten, waaronder verzekeringscontracten of financiële deals.

Cognitieve systemen en AI

Carmina Coenen, Salesforce
Er is een ‘gold rush’ aan de gang met betrekking tot artificiële intelligentie. Dat meent Carmina Coenen, manager solution engineering bij Salesforce. Tegen 2020 zou wereldwijde omzet van cognitieve systemen en AI een denderende 47 miljard dollar moeten bedragen; een toename van 8 miljard dollar tegenover 2016. “Artificiële intelligentie heeft het potentieel om bedrijven te transformeren,” deduceert Coenen. “Het gevolg? Slimmere werknemers en gelukkigere klanten.”
 
Artificiële intelligentie draait dan ook niet om het vervangen van menselijke werkkrachten, zoals wel vaker wordt gefluisterd. In de plaats daarvan kan AI dienen voor het aanvullen van menselijke intelligentie, zegt Coenen. Met slimme systemen kunnen werknemers tijd besparen en hun aandacht besteden aan belangrijkere taken. Een goed voorbeeld is dat van AI in de medische wereld. Zo werd Salesforce’ eigenste AI-systeem Einstein getraind om geheugenscans te interpreteren. Scans waarop het AI-systeem een kritische aandoening herkent, worden met spoed verzonden naar een menselijke radioloog die onmiddellijk de nodige acties kan nemen. Uit bètatesten bleek dat Einstein minder dan vijf seconden nodig had om een scan in te delen, en het hele proces zorgt er uiteindelijk voor dat een diagnose 50 procent sneller gesteld kan worden.

Carmina Coenen, manager solution engineering bij Salesforce: “Artificiële intelligentie heeft het potentieel om bedrijven te transformeren.”

Digitale handtekening is ‘quick win’

Charlie Weijer, DocuSign
Soms schuilt digitale transformatie in een klein hoekje. Een handtekening, bijvoorbeeld. “Bedrijven die willen transformeren, willen vaak uiteenlopende dingen: digitaliseren, processen stroomlijnen, minder paperassen en meer efficiëntie,” zegt Charlie Weijer, regionale vicepresident sales bij DocuSign. Het behalen van die waaier aan doelstellingen wordt mogelijk met zogenaamde ‘quick wins’: kleine stappen die het bedrijf voortstuwen. De impact van kleine stappen kan bovendien heel groot zijn, aldus Weijer. Het manueel handtekenen en laten tekenen van formulieren is een proces dat verrassend veel tijd in beslag neemt, en in elke afdeling van het bedrijf een rol speelt: van nieuwe klanten bij sales tot invoices in de financiële afdeling. Door een handtekening te automatiseren, kunnen zowel interne als externe bedrijfsprocessen veel sneller plaatsvinden. Dat bespaart je werknemers niet alleen tijd, het stimuleert ook ROI, verkort het beslissingsproces en elimineert fouten. De Duitse dienstverlener SAP bevestigt dit: “Contractprocessen die vroeger gemiddeld tien dagen in beslag namen worden nu vervolledigd binnen 24 uur,” zegt Kai Jacob, hoofd van global contract & legal information bij SAP.

Industrie transformeert

Kris Feys, TVH
Als Belgisch leverancier en verhuurder van vorkheftrucks en hoogtewerkers is TVH sterk gegroeid de laatste jaren. De stap naar de digitale transformatie is dan ook niet verrassend, en zo staat de bedrijfsbranche die het leveren van de voertuigen voor zijn rekening neemt, op het punt het roer om te gooien, legt Kris Feys, CIO bij TVH Equipment uit: “We hebben beslist om de ruggengraat van onze bedrijfsprocessen te vernieuwen, en zijn bezig om het toekomstig bedrijfsmodel voor beide business-units te ontwikkelen.” IT is daarbij de differentiërende factor.
 
Zo plant TVH de interne bedrijfsprocessen te optimaliseren met behulp van de juiste software. Bijvoorbeeld het on-site beheer, lokaliseren en verdelen van machines kan sneller met de juiste software, waardoor ook klanten een meerwaarde ervaren bij het huren van een machine. Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de volgende fase van de transformatie, meldt Feys. Hij geeft het voorbeeld van een slimme, geconnecteerde vorkheftruck. “Stel je voor dat een vorkheftruck je kan vertellen hoeveel lifts het doet, wanneer het stilstaat of zelfs wanneer er een voetganger in de buurt is, zodat de machine automatisch tot stilstand komt.”

Service van de mobiele revolutie

John Myklebust, Getronics
Velen werken tegenwoordig niet alleen via desktop of laptop, maar ook steeds meer met op hun tablet of smartphone. Die mobiele revolutie zorgt ervoor dat bedrijven op zoek gaan naar de juiste toestellen en software om hun werknemers bij te treden, weet John Myklebust, business development manager bij Getronics. “Het bureau verandert steeds meer naar een gedeelde werkplaats waarbij gebruikers werken op verschillende locaties,” aldus Myklebust. Dat komt de productiviteit van de werknemer ten goede, indien de juiste tools worden aangereikt, maar ook daarin schuilt een uitdaging, zo blijkt.
 
“Bedrijven moeten de hele lifecycle van een toestel in rekening nemen,” verklaart Myklebust. Dan is bijvoorbeeld de keuze tussen ‘bring your own device’ en ‘choose your own device’ belangrijk, maar daarnaast ook beveiligingsopties zoals het selectief wissen van data op een toestel wanneer een werknemer het bedrijf verlaat. Ook de ‘retirement’ van toestellen is een punt om over na te denken. “Ga je het toestel terug verdelen onder werknemers wanneer de gebruiker er klaar mee is?”
 

“Bedrijven moeten de hele lifecycle van een toestel in rekening nemen,” aldus John Myklebust, business development manager bij Getronics

Cloud: privacy, security en gebruiksgemak

Omar Benameur, TransIP
Eén belangrijk sleutelelement in de digitale transformatie is de cloud, legt Omar Benameur, chief international bij TransIP, uit. Desondanks blijft de cloud voor sommigen een obscuur gegeven. Hij licht de voordelen toe. Flexibiliteit is een eerste pluspunt, aangezien de cloud toestaat om mobiel te werken en snel te schalen. Ook het kostenmodel is voor veel bedrijven een voordeel: met de pay-per-use-formules kunnen bedrijven betalen voor de computekracht die ze daadwerkelijk gebruiken.
“Een succesvol gebruik van de cloud,” zo gaat Benameur verder, “draait om drie pijlers: privacy, security en gebruiksgemak.” Dat is niet altijd evident. Zo blijft een spanningsveld merkbaar tussen security en gebruiksgemak. Extra beveiliging brengt vaak struikelblokken voor gebruiksgemak met zich mee, en vice versa. Het betekent gelukkig niet dat beide elkaar uitsluiten. “Het is vooral belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van het belang van veiligheid in de cloud.” Een gezonde dosis scepticisme is aangeraden, hoewel er geen reden is tot paranoia. “Cloudproviders zijn over het algemeen wel sterk in security: het is ten slotte hun core-business,” concludeert Benameur.

De agile onderneming

Philips Huysmans, Antwerp Management School
Het misschien wel grootste pijnpunt van de digitale transformatie zijn de vaak incompatibele waarden van business enerzijds en IT anderzijds. Hoe verzoen je twee uiteenlopende visies om tot een echt ‘agile’ onderneming te komen? Philip Huysmans, postdoctoraal onderzoeker aan de Antwerp Management School, legt uit hoe het kan met een academisch onderbouwde methode. Zo gaat Huysmans in op het belang van ‘normalized systems’. Meestal kan software of infrastructuur niet lukraak geüpdatet worden om compatibiliteitsproblemen en andere moeilijkheden te vermijden.
 
“Denk aan een maanraket. Daarbij is het ook niet mogelijk om zomaar een brandstoftank toe te voegen: nieuwe leidingen moeten gelegd worden en het extra gewicht moet worden ingecalculeerd,” verklaart Huysmans. Het concept van ‘normalized systems’ biedt een mogelijke oplossing. Volgens de theorie zouden IT-systemen in staat moeten zijn te evolueren, en moeten ze ontwikkeld worden met het oog op flexibiliteit. “Software zou ‘agility’ moeten ondersteunen, niet tegengaan,” vat Huysmans samen. Met een ‘agile’ softwarebeleid kan de focus verlegd worden op het aanpassen van functionaliteit en het groeien naar een evoluerende business-strategie. Zo, stelt Huysmans, kan een bedrijf niet alleen de digitale transformatie aangaan, maar ook naar de toekomst toe blijven evolueren.
 

“Software zou ‘agility’ moeten ondersteunen, niet tegengaan,” zegt Philip Huysmans, postdoctoraal onderzoeker aan de Antwerp Management School

Arbeiders met iPads

Hendrik Van De Velde, MobileIron
Het aanwervingslokaal, de plaats waar de Antwerpse havenarbeiders sinds jaar en dag passeren om hun jobs op de haven te krijgen, is sinds enkele weken gedigitaliseerd. Hendrik Van De Velde, regional director benelux bij MobileIron, doet de specifieke uitdagingen van digitale transformatie op een dergelijke unieke locatie uit de doeken.
Het Kot is een sociale locatie met een sterke syndicale fundering. De app Dock Worker neemt die sociale rol niet af, maar vereenvoudigt de toewijzing van jobs. Iedere arbeider kreeg een iPad met daarop de app gepushed via MobileIron. De dokwerkers werden zorgvuldig begeleid bij het gebruik van de nieuwe applicatie, met een hoge adoptiegraad tot gevolg. Om digitale transformatie te verwezenlijken moet je noodgedwongen de workflow veranderen en dat stoot initieel onvermijdelijk op weerstand, vandaar het belang van de begeleiding. Eens de transformatie is doorgevoerd, komt de werknemer er vanaf met een veel eenvoudigere manier om zijn werk in te plannen terwijl de werkgever een vlotter en veiliger platform ter beschikking hebben. “Vergis je niet. De transformatie kost veel moeite”, aldus Van De Velde, “maar de voordelen zijn erg groot.”

Onzichtbare betalingen

Michael Fürer, AirPlus
AirPlus focust op reisonkosten bij bedrijven. “Werknemers op een zakenreis willen automatisch een ‘all-in’, terwijl het bedrijf niet wil dat de werknemers iets met de betaling te maken heeft”, aldus Michael Fürer van Airplus. De betaling gebeurt via een app op de achtergrond. Die ‘onzichtbare betaling’ wordt steeds meer geïntegreerd. De evolutie van bedrijfskredietkaarten en zeker bedrijfsreizen gaat in de richting van die onzichtbare betaling op de achtergrond.
Fürer illustreert dit met een applicatie waarmee een werknemer een totale zakenreis kan regelen binnen het beleid van zijn bedrijf. De betalingen gebeuren op de achtergrond met een speciaal gegenereerd kredietkaartnummer, die enkel gekoppeld is aan de specifieke reis. Die onzichtbare betalingen blijven niet beperkt tot de niche van AirPlus. Heel veel apps kijken naar manieren op betalingen te integreren. Toch blijft België achter. 67 procent van de Belgische bedrijven laat geen geen virtuele kaarten toe omdat ze die niet vertrouwen. Terwijl slechts 33 procent van de reismanagers kijkt naar alternatieve betalingsmethodes zoals Google Pay.

Complimentendag

David Geens, Nucleus
Nucleus biedt ‘uptime as a service’ en stelt bedrijven zo in staat om een digitale transformatie door te voeren. Het bedrijf biedt een dienst en daarbij is personeel erg belangrijk. “De bestaande methodes om werknemers te belonen volstaan niet om mensen op een correcte manier te behandelen voor de kleine dingen die ze doen, en die in de dienstensector wel het verschil kunnen maken”, vindt David Geens, managing partner bij Nucleus. Bonus.ly is de oplossing. Dat peer-to-peer-platform geeft werknemers ‘karma’-punten. Die kunnen ze aan elkaar uitdelen wanneer ze zien dat collega’s goed werk verzetten. Ook kleine positieve details worden beloond. Wie punten krijgt, kan die automatisch gebruiken als geld in een gepersonaliseerde webshop. Het uitdelen gebeurt publiek met de hulp van een chatkanaal, zodat iedereen kan zien wie punten uitdeelt. Dat voorkomt misbruik. De digitale transformatie van de bonussen is intuïtief, goed voor de sfeer en de aandacht voor positieve dingen vergroot. Bovendien zet het systeem aan tot teamwork tussen verschillende teams. “Bij onze dag is elke dag complimentendag geworden”, aldus Geens.
 

“Bij onze dag is elke dag complimentendag geworden”, aldus David Geens, managing partner bij Nucleus.

Papierloos krediet

Frederik Rosseel, docbyte
Bij het aanvragen van een consumentenkredietkaart willen klanten onmiddellijk een goedkeuring krijgen. Het doorsturen van papieren documenten naar een hoofdkantoor kost tijd, en dat zorgt er voor dat potentiële klanten vertrekken. De oplossing is een transformatie van de workflow naar een mobiel toestel. “Continuïteit is daarbij heel belangrijk”, weet Frederik Rosseel van Docbyte. “Klantenkredieten zijn winstgevend voor banken en er staan concurrenten op de loer.
Docbyte moest een eenvoudige oplossing voor het aanvragen van zo’n krediet leveren voor kredietverstrekker Santander bij Media Markt en de Apple Store. Op ongeveer een maand tijd was Docbyte klaar om met een tablet aan de slag te gaan. Met een tablet worden gegevens ingescand waarna ze op een server automatisch geanalyseerd en geklasseerd worden. Een kredietcheck gebeurt meteen terwijl de winkelbediende met de klant praat. Vrijwel onmiddellijk wordt het contract gegenereerd en naar de tablet gestuurd, waar de klant het kan tekenen. Als de klant alle bewijsstukken bijheeft, is het doorsturen en archiveren van papieren bestanden overbodig en raakt alles rond in enkele minuten in de plaats van enkele uren. Omdat eventuele klanten van Santander geen printer, scanner en desktop meer op een bureau moeten plaatsen, zijn ook kleinere bedrijfjes geïnteresseerd in de dienst van de kredietverstrekker.

Digitale overheid

Chris Van Der Auwera, kabinetschef ministerie defensie
“De federale overheid moet op een andere manier gaan werken”, vindt Chris Van Der Auwera. Digitale transformatie is het antwoord op een prangende vraag: hoe kan je besparen? De burger (of klant) wil na besparingen niet minder krijgen, aangezien hij al zo veel betaalt. De uitdaging is immens. Het transformeren moet gebeuren terwijl het budget achteruit gaat. Zo wil de overheid op federaal niveau allerhande documenten zoals het rijbewijs digitaal maken, en de digitale registratie van levensgebeurtenissen zoals een geboorte of adreswijziging mogelijk maken. De ambitie is om die zaken tegen 2020 rond te krijgen. Ook langs de kant van de werking van de overheid zelf wordt er gedigitaliseerd. Een vereenvoudigd aanbestedingssysteem moet het aantrekkelijker maken voor start-ups om met de overheid te werken. Natuurlijk moeten ook ambtenaren opgeleid worden om de stap naar de digitale toekomst te zetten. “Die oefening wordt momenteel gemaakt”, aldus Van Der Auwera.
 

“De federale overheid moet op een andere manier gaan werken”, vindt Chris Van Der Auwera, kabinetschef ministerie defensie.

Automatisering in logistiek

Tom Van Woensel, professor transport en logistiek aan de Universiteit Eindhoven
In een retailomgeving zijn er specifieke uitdagingen, zoals het beheer van voorraden, de capaciteit in het magazijn, drukke periodes versus de momenten wanneer leveringen plaatsvinden, enz. Er is ruimte voor optimalisatie. Aan de kant van de bestellingen probeert een automatisch bestelsysteem voorraad in te slaan net voor de verkoop. Dat zorgt voor grote leveringen op de drukste winkeldagen. De winkelmanager probeert bestellingen daarom doorgaans naar het begin van de week te verplaatsen, wanneer er meer tijd is om ze te behandelen. Het automatische bestelsysteem zou idealiter leren van wat de winkelmanager doet. “Door het systeem zo te trainen, heeft het het potentieel om beter te worden dan de manager zelf”, stelt professor Tom van Woensel vast. Door de beslissing om de motivatie van de winkelmanager de digitaliseren en te implementeren in het systeem, wordt de voorraad consistent geoptimaliseerd. Slimme modellen zijn toepasbaar in veel meer situaties. Denk aan een accuraat model dat promoties en het nut er van voorspelt met de hulp van machine learning.
 
 
 

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business