Trump vs Biden: wat staat er op het spel voor de Big Tech?

De Amerikaanse bevolking kiest haar president voor de komende vier jaar. Op wie zouden de CEO’s van de Big Tech-bedrijven gestemd hebben?

Alle stemkantoren zijn ondertussen gesloten, maar op een definitieve uitslag zal het nog even wachten zijn. Het belooft nu al een nek-aan-nek race te worden tussen de presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump. Op moment van schrijven heeft Biden een minieme voorsprong: 220 ‘kiesmannen’ tegenover 213 voor Trump. Het Amerikaanse democratische systeem zit zo in elkaar dat elke staat een bepaald aantal kiesmannen heeft die op basis van wat de inwoners uit de staat beslissen een kandidaat verkiezen. Er wordt gewerkt met een ‘winner takes it all’-principe: haal je de meeste stemmen in een staat, dan haal je alle kiesmannen binnen. Je moet er 270 halen om de strijd te winnen. De resultaten van enkele belangrijke ‘swing states’, staten die geen uitgesproken voorkeur hebben voor één van de partijen, zijn nog niet bekend. Deze geven altijd de doorslag. Er kan in andere woorden dus nog veel gebeuren.

De presidentsverkiezingen van Amerika worden door de hele wereld gevolgd omdat ze altijd een grote impact hebben op de globale politiek en economie. Ook voor de Big Tech. Er zijn namelijk onder het bewind van Trump besluiten genomen die de hele sector op hun grondvesten heeft doen daveren. Denk maar aan de handelsban tegen Huawei. Welke uitkomst zal het meest gunstig zijn voor de Big Tech-bedrijven? We buigen ons over enkele hete hangijzers die de giganten boven het hoofd hangen en het standpunt van beide kandidaten hierover.

Antitrust

Antitrustonderzoeken zijn wellicht één van de grootste problemen die de Big Tech vandaag onder ogen moet komen. Het Amerikaanse Congress voerde namelijk een onderzoek of grote techbedrijven – Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Google etc. – hun machtpositie misbruiken ten aanzien van kleinere spelers in de markt. De conclusie van een onderzoek dat maar liefst 16 maanden duurde, was dat dit inderdaad het geval is. Mogelijke gevolgen voor de techgiganten zijn dat zij bijvoorbeeld dochterondernemingen zouden moeten afsplitsen, zodat er weer wat meer diversiteit in de sector komt.

Trump deed hierrond enkele dagen terug nog een opvallende uitspraak. In een korte video op Twitter zei hij dat technologiebedrijven te machtig zijn geworden en dat ze moeten worden tegengehouden. Een duidelijke waarschuwing aan het adres van de Big Tech, die weten waar ze aan toe zijn als hij opnieuw verkozen zou worden. Maar de bedrijven moeten niet verwachten dat Joe Biden het hen simpeler zal maken. De roep om de macht van grote bedrijven in te perken, klinkt al jarenlang veel luider vanuit het democratische kamp. De republikeinse partij is doorgaans iets meer geneigd om hen concessies te doen. Wie er ook aan het roer komt te staan, het lijkt er niet op dat de Big Tech een makkelijke vier jaar tegemoet zal komen.

Sociale media

Bedrijven zoals Facebook en Twitter kampen naast antitrustperikelen ook nog met het verdwijnen van Sectie 230 uit de Amerikaanse Telecommunicatiewet. Donald Trump ondertekende in mei een decreet om een bom onder die wet te zetten. Waarom is dit zo belangrijk voor sociale media? Sectie 230 was eigenlijk een juridische bescherming die sociale media genoten. Het stelde hen vrij van verantwoordelijkheid voor de content die op hun platformen gepost werden en gaf hen ook vrijheid hun eigen moderatiebeleid uit te bouwen. Als Sectie 230 effectief ingetrokken wordt, kan Facebook dus vervolgd worden voor het verspreiden van racistische boodschappen of misinformatie, als het er niet in slaagt dergelijke inhoud tijdig te verwijderen.

Trump ondertekent het presidentieel decreet. Afbeelding: Washington Post

Trump en Biden mogen dan op heel veel vlakken van mening verschillen, maar niet als het aankomt op de juridische onschendbaarheid van sociale media. Joe Biden opperde in een opiniestuk voor New York Times, dat in januari gepubliceerd werd, al om Sectie 230 zo snel mogelijk te herbekijken. Het wantrouwen van de democraat ten aanzien van sociale media lijkt dus nog dieper geworteld te zitten dan dat van Trump, die zich toch eerder liet leiden door een persoonlijk akkefietje met Twitter. Zuckerberg probeert wel de meer gematigde politici uit de partijen aan zijn kant te krijgen, maar het ziet ernaar uit dat ook op dit domein techbedrijven niet op concessies moeten rekenen in de komende jaren.

De oorlog met China

Donald Trump heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij China als de grote handelsrivaal ziet voor hemzelf en de Amerikaanse economie. In een poging om de hegemonie te beschermen, heeft hij tijdens zijn ambtstermijn Chinese spelers dan ook vaak het leven zuur proberen te maken. De handelsoorlog tussen China en de VS bereikte in mei vorig jaar een hoogtepunt, toen Huawei in de ban werd geslagen door Trump. Het Chinese bedrijf mocht stap voor stap geen handel meer drijven met haar Amerikaanse partner. Dit jaar kwam daar ook nog eens ByteDance, het bedrijf achter de populaire applicatie TikTok, en Tencent bij.

De handelsban tegen deze Chinese bedrijven heeft ook grote gevolgen gehad voor Amerikaanse technologiebedrijven. En niet altijd positieve, want China is voor hen een zeer belangrijke afzetmarkt. Veel experts zijn dan ook van oordeel dat de maatregelen die Trump nam de Amerikaanse techsector meer slecht dan goed hebben gedaan. Met uitzondering van cloudleverancier Oracle, dat dankzij Trump de enorme database van TikTok in handen kreeg. Biden lijkt een veel gematigdere houding te hebben ten aanzien van China. Moest hij het halen, dan zou dat opnieuw de deur kunnen openen voor de Big Tech om deals te sluiten met Huawei en andere Chinese partners.

Meng
Biden kan de deur van de Amerikaanse economie opnieuw op een kier zetten voor Huawei.

Moeilijke jaren voor de boeg

Daarnaast liggen er nog heel wat maatschappelijke thema’s op tafel die een grote invloed kunnen hebben op de werking van techbedrijven, zoals wetgevingen rond immigratie. In de laatste maanden van de eerste ambtstermijn van Trump is een momentum ontstaan die de Big Tech niet gunstig gezind is. Het ziet er sterk naar uit dat ook Biden die weg grotendeels gaat blijven bewandelen. Wie er uiteindelijk ook wint, de Big Tech kan haar borst maar beter nat maken, want de komende vier jaar zal hen het vuur aan de schenen gelegd worden.  

Nvdr: Dit artikel dateert oorspronkelijk van 4 november 2020.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business