Achtergrond

Wat is de impact van een ramp op mijn bedrijf?

Het noodlot kan elk moment toeslaan. Een overzicht van rampen die je bedrijf kunnen treffen en welke schade een ramp kan aanbrengen.

In 2021 kregen we met veel gebeurtenissen te maken die ons hebben wakker geschud over het belang van businesscontinuïteit. Er was natuurlijk de coronapandemie maar ook de weergoden gingen bij momenten flink tekeer in ons land met alle gevolgen van dien. Meer dan ooit beseffen we dat we het lot niet in handen hebben. Maar dat hoeft niet te leiden tot een fatalistische houding. Organisaties die de nodige voorzorgmaatregelen treffen, zullen veel beter gespaard blijven van de gevolgen van een ramp. Je preventieplan begint bij goed geïnformeerd zijn over welke typen rampen jouw organisatie kunnen treffen en hoe groot de impact van een ramp kan zijn.

Wat zijn de meest voorkomende rampen?

Rampen kunnen van allerlei aard zijn. Zelfs een simpele technische storing kan je bedrijfsactiviteiten ernstig verstoren. Over de ene ramp heb je als organisatie ook meer controle dan over een andere. Dit zijn de acht meest voorkomende typen rampen die een invloed kunnen hebben op businesscontinuïteit:

  1. Menselijke fout
  2. Sabotage
  3. Storing bij leverancier
  4. Internet- en netwerkstoringen
  5. Stroompanne
  6. Brand
  7. Noodweer
  8. Overige natuurfenomenen

1. Menselijke fout

Wellicht de meest voorkomende ramp van allemaal. Cyberaanvallen bijvoorbeeld zijn vaak het gevolg van één klein moment van concentratieverlies. Een werknemer hoeft maar een foute link aan te klikken of een verkeerd bestand te downloaden en je IT-infrastructuur kan helemaal overhoop komen te liggen.

2. Sabotage

Bij sabotage is de oorzaak ook van menselijke aard, maar met bewustere intenties dan bij een ongelukkige fout. De dader van een sabotageactie kan intern gevonden worden bij een misnoegde werknemer, maar meestal zullen dit externe daders zijn die je beveiliging hebben weten te omzeilen.

3. Storingen bij leveranciers

Soms ligt de oorzaak nu eenmaal niet bij jezelf. Als je voor bepaalde software-platformen afhankelijk bent van je leverancier, word je als klant mee in het moeras getrokken als je leverancier met technische problemen te maken krijgt.

4. Internet – en netwerkstoringen

Door toegenomen digitalisering zijn veel IT-platformen via de cloud online beschikbaar. Dat heeft als voordeel dat werknemers er ongeacht waar ze werken aankunnen, maar het nadeel van die online afhankelijkheid is dat veel functies niet meer kunnen uitgeoefend worden wanneer het internet thuis of op kantoor wegvalt. Ook storingen op andere communicatienetwerken zoals telefoonlijnen kunnen een impact hebben op de bedrijfsactiviteiten.

5. Stroompanne

Geen internet hebben is zeer vervelend, maar nog net niet onoverkomelijk. Zonder stroom is het echter onmogelijk om je IT-infrastructuur en datacenters draaiende te houden.

6. Brand

Bij een brand op kantoor of in je datacenters kan je infrastructuur zwaar beschadigd geraken, waardoor je je bedrijfsactiviteiten vaak pas kan herstellen wanneer je de nodige reparaties hebt uitgevoerd.

7. Noodweer

In de zomer van 2021 konden we duidelijk zien hoe groot de schade van een overstroming kan zijn. Maar noodweer hoeft niet altijd zo extreem te zijn om voor problemen te zorgen. Een zware storm kan een kortsluiting veroorzaken, met als potentiële gevolgen een stroompanne of zelfs een brand.

8. Overige natuurfenomenen

De wegen van de natuur zijn ondoorgrondelijk. Voor 2020 zouden we een pandemie misschien zelfs niet eens als ramp vermeld hebben waar je als Belgische organisatie rekening mee diende te houden. Maar dat ziektes een zware impact kunnen hebben op je bedrijfscontinuïteit, dat zal niemand nu nog in twijfel trekken.

Hoe groot is de impact van een ramp?

Voor alle bovengenoemde typen rampen geldt dat je ze in theorie elke dag kan meemaken. Natuurlijk zijn de gevolgen van de ene ramp al wat groter dan de andere. Een storing op je bedrijfsnetwerk kan misschien nog binnen het uur worden opgelost, waar de gevolgen van een brand of overstroming soms weken tot maanden kunnen aanslepen. Ook de grootte van de organisatie kan de impact van de ramp mee bepalen. We bespreken opnieuw verschillende manieren waarop een ramp jouw organisatie kan beïnvloeden:

1. Schade aan eigen IT-infrastructuur

Een ramp kan veel fysieke schade aan IT-apparatuur en/of datacenters met zich meebrengen. Die schade herstellen gaat vaak gepaard met een hoog kostenplaatje. Bovendien kan schade aan datacenters er ook voor zorgen dat je veel kostbare bedrijfsdata verliest wanneer die niet elders bewaard stond.

2. Verstoring van dagelijkse activiteiten

De schade na een ramp kan ook onrechtstreeks gevoeld worden wanneer je werknemers door de gevolgen van de ramp hun dagelijkse activiteiten niet meer naar behoren kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan een stroompanne na een storm.

3. Problemen in de leveringsketen

De economische waardeketen is een delicaat ecosysteem waarbij elke schakel een cruciale rol vervult. Wanneer jij getroffen bent door een ramp, zullen je klanten daar ook de gevolgen van voelen. Volgens dezelfde causale logica kunnen onvoorziene gebeurtenissen bij leveranciers er ook voor zorgen dat jouw businesscontinuïteit op termijn in het gedrang komt.

4. Daling in verkoop

Die delicate balans kan ook in de omgekeerde richting van klant naar leverancier werken. Een klant die getroffen is door een ramp zal misschien even geen leveringen bij je bedrijf kunnen plaatsen. Als een ramp meerdere bedrijven in een belangrijke afzetmarkt treft, kan dat leiden tot een sterke daling in je verkoopinkomsten.

5. Reputatieschade

Dit gevolg is vooral van belang voor bedrijven die data van hun klanten verzamelen. Klanten verwachten immers dat je hun gegevens niet zomaar kwijtspeelt. Als de data verloren gaat na een natuurramp zullen ze zich misschien nog begripvol willen opstellen, maar als de oorzaak een menselijke fout of een lek in je beveiliging blijkt te zijn, dan zal je reputatie als betrouwbare leverancier flinke deuken oplopen.

Als je nog niet helemaal overtuigd bent van het gevaar van rampen: een onderzoek van de Amerikaanse overheid toonde aan dat 4 op 10 bedrijven een ramp niet meer te boven komt. Het moge dus duidelijk zijn dat je je altijd op het ergste scenario moet voorbereiden. In de volgende hoofdstukken helpen we je met het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen.

4 op 10 bedrijven komt een ramp niet meer te boven.


Dit artikel komt uit het e-book “Hoe bescherm ik mijn bedrijf tegen rampen?”. Het volledige e-book kan je via deze link gratis downloaden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business