5 tips om meer te halen uit je data

Knowledge is power. Maar hoe ga je efficiënt om met je bedrijfsdata? Deze vijf tips helpen je meer halen uit data.

Je hebt vast wel het riedeltje gehoord dat je tegenwoordig als organisatie ‘data-driven’ moet zijn. Maar wat houdt dat concept nu juist in? Data-driven zijn betekent dat je je bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen zo min mogelijk laat leiden door je buikgevoel maar door relevante data. Daarvoor heb je in de eerste plaats natuurlijk wel kwaliteitsvolle data nodig. Data hoeft niet per se uit academisch of marktonderzoek te komen; elk aanknopingspunt dat je hebt met je klanten kan je nuttige informatie opleveren.

Het verzamelen van de juiste gegevens is een eerste belangrijke stap richting een data-driven besluitvorming, maar de meest cruciale fase is de analyse en interpretatie van je gegevens. Dit is echter niet altijd zo evident. Weet je niet wat aan te vangen met die grote hoeveelheden bedrijfsdata? Met deze vijf basistips helpen we je een handje.

Hoe haal je meer uit je data?

1. Schep orde in de chaos

Je data komen vaak uit verschillende soorten bronnen. Dit kan al snel leiden tot een oerwoud van ongestructureerde gegevens waar je hopeloos in verdwaalt. Paniek is echter nergens voor nodig. Data-analyse start met structuur te brengen in je gegevens. Stel eerst duidelijke KPI’s (key performace indicatoren) op waartegen je de data wil aftoetsen. Nu kan je de grote brokken data gaan opdelen in kleinere stukken. Let wel op dat je het grotere plaatje niet uit het oog verliest. De kracht van analyse zit juist in het integreren en zoeken naar verbanden tussen verschillende databronnen.

2. Maak gebruik van algoritmen

Het structureren van ongestructureerde data is een taak die veel tijd in beslag kan nemen, zeker als je ze door mensen laat uitvoeren. Maar waarom zou je dat zelf willen doen? Algoritmen nemen deze repetitieve taak maar al te graag van je over. Kwaliteitsvolle artificiële intelligentie is de investering echt wel waard. Zo kan je je focussen op het interpreteren van die gegevens.

3. Bewaar je data op een veilige plaats

De eerste analyses zijn uitgevoerd en je ruwe databases zijn omgezet naar overzichtelijke(re) gegevens. Nu is het van belang die gegevens veilig te bewaren. Anno 2021 trek je daarvoor natuurlijk naar de cloud. Je gegevens op een cloudserver bewaren biedt het voordeel dat ze altijd en overal ter beschikking staan van mensen binnen je organisatie, ongeacht van waar ze werken. Wie instaat voor de beveiliging hangt grotendeels af van welke cloudstructuur je verkiest. Ga in zee met een cloudprovider met wie je hierover goede afspraken kan maken.

4. Heb respect voor privacy

De opslag van gegevens brengt weer nieuwe moeilijkheden met zich mee. Wanneer je persoonlijke informatie opvraagt over klanten of bezoekers van je website, is het jouw plicht om hier op een ethische manier mee om te gaan. Je moet goed geïnformeerd zijn over privacywetgevingen die gelden in de markten waar je actief bent. Als Belgische organisatie moet je de GDPR-wetgeving handhaven. Die verplichtten je onder meer je klanten informeren waarom je bepaalde gegevens van hen vraagt en wat je ermee gaat doen, alsook de optie bieden hun gegevens uit de roulatie te halen.

5. Betrek iedereen in de organisatie

Als je alle voorgaande stappen goed hebt uitgevoerd, dan is jouw data nu klaar om om te zetten naar concrete acties. Dit proces mag zich niet beperkten tot de bestuurskamer. Om datagedreven beslissingen succesvol te implementeren, dien je alle afdelingen actief te betrekken. Installeer dus een ‘data first’-cultuur die zich over de hele organisatie strekt.

data

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Ga jij apps uit alternatieve appstores installeren?

  • Nee, App Store of Play Store is goed genoeg (57%, 109 Votes)
  • Alleen als ik een app écht nodig heb (29%, 56 Votes)
  • Ja, ik wil apps van andere bronnen installeren (14%, 27 Votes)

Aantal stemmen: 194

Laden ... Laden ...
69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business