Cyberverzekering: een goede investering?

Steeds meer bedrijven sluiten een cyberverzekering af om de kosten van een cyberaanval te laten dekken. Moet jouw bedrijf er ook één nemen?

Dat bedrijven elke vorm van hulp tegen cybercriminaliteit kunnen gebruiken, is een understatement. Het aantal cyberaanvallen op Belgische bedrijven neemt jaar op jaar toe en dat baart veel bedrijfsleiders terecht zorgen. Men zoekt zijn heil in allerlei middelen die de schade en impact van een cyberaanval binnen de perken kunnen houden. Een van die middelen die al enkele jaren sterk aan populariteit wint in België is de cyberverzekering.

Een cyberverzekering valt in essentie te vergelijken met andere typen verzekeringen, neem een brandverzekering als voorbeeld. Loopt je woning schade op na een brand (of een ander natuurfenomeen), dan kan je via een brandverzekering een deel van de schadekosten laten dekken door de verzekeraar. Volgens dezelfde logica zal de verzekeraar te hulp schieten na een cyberaanval als je een cyberverzekering hebt afgesloten.

Aanbieders van cyberverzekeraars in België

KBC was één van de eerste makelaars in België die in 2017 op de proppen kwam met een cyberverzekering voor ondernemingen. Het hoeft niet te verwonderen dat het aantal aanbieders van cyberverzekeringen vijf jaar later helemaal uit de pan is geswingd. Inmiddels kan je bij zowat alle grote verzekeraars zoals AXA, Ethias, Allianz en Baloise terecht voor het afsluiten van een cyberverzekering en ook heel wat kleinere, zelfstandige makelaars bieden het aan. De meeste polissen richten zich op ondernemingen, al is het ook mogelijk om als particulier een cyberverzekering af te sluiten.

Wat dekt een cyberverzekering (niet)?

Vooraleer je naar je makelaar stapt om een polis af te sluiten, moet je natuurlijk wel goed weten wat je polis precies zal dekken. Dit zal natuurlijk van verzekeraar tot verzekeraar afhangen en welke polis je hebt afgesloten. Een basiscyberverzekering zou toch de volgende elementen moeten omvatten:

  • Dekking van schade door cybercriminaliteit: hackersschade, afpersing, omzetverlies, belkosten, gegevensverlies & bedrijfsschade
  • Cyberaansprakelijkheid: schending van de GDPR-wetgeving, onbedoeld verspreiden van virussen & schadeclaims auteursrecht
  • Professionele bijstand door IT-, communicatie- en juridische experts tijdens een cyberaanval

Even belangrijk is het om te weten wat je niet gedekt zal zien als je een cyberverzekering afsluit. Ook hier kunnen natuurlijk weer verschillen zitten van polis tot polis, maar in deze situaties zal je zelden tot nooit op de gratie van je verzekeraar moeten rekenen:

  • Boetes en schadevergoedingen voor opzettelijke schade aan derden
  • Kosten van een gerechtelijk onderzoek
  • Verlies van intellectueel eigendom

Hou er ook rekening mee dat de meeste verzekeraars een maximum verzekerd bedrag hanteren in hun polis, dat op voorhand met de klant wordt vastgelegd. Overschrijdt de opgelopen schade dat plafond, dan zal je dus uit eigen kas moeten bijpassen.

Hoeveel kost een cyberverzekering?

Het is moeilijk om een bedrag te plakken op de kosten van een cyberverzekering. Dat komt omdat de jaarlijkse prijs van de polis vaak berekend word op basis van de jaaromzet van het bedrijf, en het bedrag waarvoor de klant verzekerd wil zijn. Cyberverzekeringen worden vaak op basis van 1-jarige contracten afgesloten. We kunnen adviseren om eens een kijkje te nemen op de website www.verzekeringen.be. Op deze website kan je op basis van genoemde parameters verschillende verzekeraars vergelijken, zodat je de beste prijs kan vinden voor de cyberverzekering die aansluit op jouw specifieke noden.

Beeld via iStock

Een pleister op de wonde

Cybersecurity-experts kijken met gemengde meningen naar de opkomst van cyberverzekeringen. Ze kunnen bedrijven zeker helpen om sneller de financiële kater van een cyberaanval te verwerken en hun activiteiten te hernemen. Langs de andere kant geven ze dan weer een vals gevoel van veiligheid. Een cyberverzekering afsluiten voorkomt niet dat hackers je organisatie kunnen aanvallen; ze fungeren hoogstens als een pleister om de wonde sneller te helpen genezen. Het is dus nog steeds je eigen verantwoordelijkheid om je systemen te beveiligen.

Om te vermijden dat bedrijven die een verzekering hebben zich laks gaan gedragen, gelden sinds april 2021 ook strengere regels voor cyberverzekeringen. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze voldoende middelen investeren om hackers buiten te houden. Doen ze dat niet, dan is de verzekeraar in zijn recht om zijn tussenkomst te verminderen of zelfs volledig te weigeren wegens nalatigheid van de verzekerde. Dat is niet anders bij brand- of wagenverzekeringen; je moet zorgvuldig omgaan met je bezittingen.

Moet je een cyberverzekering nemen voor je bedrijf?

Om de kosten van een cyberaanval te beperken kan het afsluiten van een cyberverzekering zeker nuttig zijn. Je weet nooit wanneer het noodlot kan toeslaan en je kan maar beter voorbereid zijn. Maar maak niet de fout door je onaantastbaar te wanen eens je een verzekering afgesloten hebt. Een cyberverzekering is verre van de ultieme oplossing tegen cybercriminaliteit. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ook met een cyberverzekering zal je gericht moeten blijven investeren in de juiste beveiligingsoplossingen en het opleiden van je werknemers om veilig om te gaan met technologie.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business