Nieuws

BlackBerry investeert in schoon water

BlackBerry verlengt zijn ondersteuning voor het United Nations Global Compact-programma. Het wil daarmee een steentje bijdragen aan proper water voor iedereen.

Wanneer technologiebedrijven zich voor een goed doel inzetten, dan mag dat zeker vermeld worden. De smartphonefabrikant BlackBerry, die binnenkort geen smartphones meer zal produceren, heeft vandaag via een persbericht aangekondigd dat het zijn engagement voor het United Nations Global Compact-programma gaat verlengen. Meer bepaald ondersteunt BlackBerry de initiatieven rond schoon water. BlackBerry wil in alle landen en regio’s waar het bedrijf actief is investeren en zuiver drinkwater.

United Nations Global Compact is een programma opgesteld door de Verenigde Naties. Het programma wil de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven aanwakkeren, door hen tien doelstellingen op te leggen die ze tegen 2030 moeten voltooien. Die tien doelstellingen zijn opgedeeld in vier luiken: mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Het milieuluik bevat drie principes. Bedrijven moeten een voorzichtige aanpak ondersteunen in de benadering van milieuproblemen, initiatieven promoten om verantwoordelijkheidszin voor het milieu aan te wakkeren, en de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën aanmoedigen.

Milieudoelstellingen

BlackBerry wil zichzelf alvast aansporen om die doelstellingen te halen. In de persaankondiging doet het bedrijf ook uit de doeken hoe het dat gaat aanpakken. Het bedrijf legde zichzelf de volgende vier klimaatdoelstellingen op voor de korte termijn:

  • Tegen het einde van 2021 koolstofneutraal zijn. Klimaatverandering, voornamelijk gedreven door de uitstoot van CO2, beperkt de beschikbaarheid en kwaliteit van water en zal naar verwachting nog grotere gevolgen hebben. Sinds 2013 heeft BlackBerry zijn CO2-uitstoot met 88 procent verlaagd;
  • Investeren in Canada in afvalwaterzuiveringstechnologie om de milieueffecten van geloosd afvalwater in waterstromingen en de zee te elimineren en minder energie te verbruiken dan traditionele systemen;
  • Investeren in het herstel en onderhoud van waterputten in Rwanda. Hier haalt de bevolking momenteel water uit bronnen die ze blootstelt aan bacteriën. De economische voordelen van een verbeterde watervoorziening zullen Rwanda’s Smart Cities Blueprint mogelijk maken, een raamwerk dat gericht is op het versnellen van de invoering van IT-gedreven initiatieven in steden door heel Afrika;
  • Wereldwijd stoppen met het gebruik van wegwerpplastic tegen het einde van 2021, vooruitlopend op het plan van de Canadese regering. Het initiatief helpt vervuiling door microplastics aan te pakken, evenals de last voor de oceanen en stromen waar plastic afval in terechtkomt en zo het onderwaterleven schaadt.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business