Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer in 2023, zo werkt het

Fietsvergoeding woon-werkverkeer
© Unsplash/Micheile Henderson
Wist je dat je een fietsvergoeding kunt aanvragen voor woon-werkverkeer? Per getrapte kilometer kun je als werknemer 0,27 cent opeisen (inkomstenjaar 2023).

Met de fiets naar werkt lijkt steeds populairder. Zeker in het Vlaams gewest neemt de populariteit met rasse schreden toe. Intussen pakt al 17 procent van alle Vlaamse werknemers de fiets naar werk, meldt de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit.

Die populariteit wordt goeddeels gedreven door gunstige vergoedingen en belastingsvoorwaarden. Werknemers kunnen namelijk belastingvrij tot 0,27 cent per kilometer ontvangen. De enige prestatie die ze daartegenover moeten zetten, is dat ze regelmatig de fiets nemen naar werk. Het maakt de aanschaf van een prijzige e-bike net iets dragelijker.

Fietsvergoeding is dus belastingvrij?

Werkgevers hoeven geen belasting in te houden op de fietsvergoeding. Die overheidsregeling komt wel met enkele eisen. Zo ligt de maximale vergoeding dus op 0,27 cent per kilometer (in 2023). Ook werd een maximum ingesteld voor het aantal te vergoeden kilometers. Dit ligt op 40 kilometer per werkdag, tenzij daarover een aparte regeling werd opgenomen in de CAO gekoppeld aan je bedrijf/sector.

Met de standaardregeling kunnen werknemers dus maximaal 10,80 euro per dag opstrijken. Meer kan dus wel, mits dit in de sectorale CAO staat. Staat er niets opgenomen in de CAO van je bedrijf of sector, dan is een aanvullende CAO van kracht met de genoemde beperking.

Waar je wel best op let is de kilometervergoeding. Per afgelegde kilometer mogen bedrijven in 2023 0,27 cent vergoeden. Over bedragen boven die 0,27 cent/km moet je belasting afdragen. Werkgevers zullen daar overigens niet snel mee in de fout gaan: de fietsvergoeding is voor 100 procent aftrekbaar van hun bedrijfswinst, tenzij ze je meer beginnen vergoeden. Enerzijds kost het jou inkomsten, anderzijds mag je werkgever het dan niet meer aftrekken. Vanaf 2024 geldt een fiscaal plafond van 2.500 euro.

Uitgelicht artikel Beste e-bikes De beste elektrische fietsen in 2023

Kan iedereen fietsvergoeding krijgen?

De FOD Financiën stelt wel enkele voorwaarden aan de fietsvergoeding. Een werknemer mag bijvoorbeeld enkel vergoeding ontvangen voor de kilometers die het met de fiets aflegde. Ook geldt de vergoeding enkel voor dagen waarop werkelijk werd gefietst.

Neem je als werknemer toch snel de bus? Dan mag je die dag geen fietsvergoeding ontvangen. Wel is op die dag de vergoeding van je busrit vrijgesteld van belasting.

De FOD Financiën benoemt in de regeling ook een triatlon-traject. Daarbij neem je als werknemer eerst de fiets, daarna de bus of trein en ten slotte weer de fiets. Voor zulke trajecten geldt dat je zowel je fietskilometers als reiskosten met het openbaar vervoer belastingvrij kan laten vergoeden. Hiervoor geldt dan wel dat exact moet worden vastgelegd welk traject (en daarmee hoeveel kilometers) je op die dag fietste.

Hoe werkt het met een bedrijfsfiets?

Het staat werkgevers ook vrij te voorzien in een bedrijfsfiets. Zo’n fiets mag je gebruiken voor woon-werkverkeer, zonder dat je daar belasting over verschuldigd bent. Fiets je ermee naar het werk, dan mag je de fiets in principe ook voor alledaagse en recreatieve ritten gebruiken. Pas als je de fiets niet voor woon-werkverkeer gebruikt, komt de vrijstelling van belastingen te vervallen. Je werkgever moet dit voordeel dan melden bij de FOD Financiën.

Wat de bedrijfsfiets zo interessant maakt is dat je nog altijd een fietsvergoeding mag aanvragen. Zo geniet je dus van het gemak van de bedrijfsfiets, en ontvang je een vergoeding van 0,27 cent per kilometer. Werkgevers mogen de kosten van bedrijfsfietsen bovendien volledig aftrekken van de bedrijfswinst. Dit geldt ook voor onderhoudskosten van de fiets, evenals bijbehorende accessoires zoals helmen en fietssloten.

Noem dat voordeel ook zeker tegenover je werkgever wanneer de bedrijfsfiets ter sprake komt. Het is uiteraard aan de werkgever zelf om wel of geen bedrijfsfietsen aan te schaffen.

Welk type fietsen komen in aanmerking?

FOD Financiën meldt dat alle soorten stadsfietsen en hybride fietsen (mix van stadsfietsen met een mountainbike) in aanmerking komen voor de regeling. Koersfietsen en mountainbikes vallen niet in de regeling.

Uitgelicht artikel Tweedehands e-bike kopen Tweedehands e-bike kopen: hier moet je op letten

Wat de aandrijving betreft meldt de overheidsdienst het volgende. “De terbeschikkingstelling van een elektrische fiets, die beschouwd kan worden als een rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of speed pedelec, komt in aanmerking voor de maatregel”. Kortom: zowel reguliere stadsfietsen als e-bikes en speedpedelecs zijn toegestaan als bedrijfsfiets.

Voor welke fietsen kan ik een vergoeding krijgen?

Voor bedrijfsfietsen stelde de overheid nog enkele beperkingen op. Dat geldt niet voor de losse 0,27 cent per kilometer die werknemers vergoed kunnen krijgen. Die vergoeding kan men verkrijgen met eender welk type fiets, incluis e-bikes, mountainbikes, stadsfietsen en dus ook koersfietsen.

Regelingen veranderen

Pas in 2021 werd de regeling ingesteld voor de fietsvergoeding. Sindsdien werd deze al met regelmaat aangepast, onder meer met hogere maximale vergoedingen. Houd dat dus steeds goed in de gaten. De genoemde informatie hierboven geldt voor inkomstenjaar 2023 en aanslagjaar 2024. Voor 2022 (inkomstenjaar) en 2023 (aanslagjaar) lag de vergoeding bijvoorbeeld op 25 cent per kilometer.

Fietsvergoeding in 2024

Voor inkomstenjaar 2024 is bekend dat de kilometervergoeding voor de fiets stijgt naar 0,35 cent. Daar komt ook een plafond bij van 2.500 euro. Dat bedrag is fiscaal vrijgesteld van belasting. Eens je over dit bedrag gaat, wordt het bijkomende bedrag belast aan maximaal 50 procent.

Update 07-12, 16:34: in het artikel stond foutief benoemd dat werknemers maximaal 40 kilometer (retour) per dag kunnen opgeven voor fietsvergoeding. Die regeling geldt alleen als de CAO van een bedrijf of de sector daar niets over zegt. Aanvullend is de vergoeding voor inkomstenjaar 2024 toegevoegd.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business