Blog

11 inzichten voor de terugkeer naar kantoor

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht. Bedrijven beraden zich op de terugkeer van het personeel naar kantoor. Wat is wijsheid? Zijn er in het afgelopen jaar goede dingen gebeurd die we willen behouden, of moeten we liefst precies terug naar hoe het was?

De pandemie heeft een fors stempel gedrukt op organisaties. Isabel Carrion, Chief People Officer bij Orange België, koos voor digitalisering: met het juiste gereedschap kon zij haar personeel helpen zich aan te passen aan snel veranderende situaties. Het gaf haar ook de inzichten die nodig zijn om, ook als de crisis straks voorbij is, als goede werkgever te blijven optreden. Dorien Roes, Country Manager BeLux voor Workday, zag intussen de belangstelling voor digitale ‘cloud native’ HR-toepassingen fors toenemen. Digitalisering geeft inzicht en flexibiliteit. Samen geven Carrion en Roes de volgende 11 inzichten voor de terugkeer naar kantoor.

11 inzichten voor de terugkeer naar kantoor

 1. Terugkeren naar hoe het vroeger was is geen optie. Bedrijven die digitaliseren, nemen dankzij de nieuwe flexibiliteit snel een grote voorsprong. Wie terugkeert naar het oude normaal, zet zichzelf op achterstand, als concurrent, maar ook als werkgever.
 2. De strijd om talent is begonnen. 42% van de Belgische werknemers tussen 18 en 34 jaar denkt dat ze door corona cruciale kansen hebben gemist (bron: Workday Employee Outlook 2021). Getalenteerde mensen gaan op zoek naar aantrekkelijke nieuwe plaatsen om hun carrière vorm te geven.
 3. Thuiswerken wordt niet de nieuwe norm. Persoonlijk, menselijk contact heeft een duidelijke functie, bijvoorbeeld om de bedrijfscultuur te borgen, om interne mobiliteit te stimuleren en om de onboarding van nieuwe medewerkers beter te laten verlopen.
 4. 100% op kantoor werken blijft mogelijk – 100% thuiswerken blijft een hoge uitzondering. De meeste organisaties willen hun personeel graag regelmatig bij elkaar blijven zien. Digitale organisaties zijn het beste in staat hun personeel flexibele oplossingen aan te bieden.
 5. Sommige functies lenen zich beter voor werken op afstand dan andere. De coronacrisis (en de bijkomende versnelling van de digitalisering) heeft echter wel geholpen organisaties (en managers!) in mogelijkheden te laten denken, in plaats van beperkingen.
 6. Probeer waar mogelijkheid ongelijkheid te voorkomen. Het zou zonde zijn als sommige functies minder populair worden omdat thuiswerken daar niet is toegestaan, terwijl daar strikt genomen geen goede reden voor is.
 7. Meer vrijheid betekent meer verantwoordelijkheid – voor werknemers, maar ook werkgevers. Geef medewerkers een duidelijk en toegankelijk kader, zodat ze weten binnen welke grenzen ze vrijuit kunnen bewegen en waar ze op worden afgerekend.
 8. Mits het kader duidelijk is, is thuiswerken uitstekend te combineren met sturen op resultaten en deliverables, in plaats van op aanwezigheid. Zelfs de meest sceptische managers hebben in het afgelopen jaar kunnen zien dat mensen heel goed in staat zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen .
 9. Denk na over de verdeling van typen werk, thuis en op kantoor. Als werken op kantoor draait om ontmoetingen en creativiteit, zorg dan dat je dat steunt als werkgever. Als thuiswerken draait om focus en concentratie, zorg dan dat de juiste tools en faciliteiten beschikbaar zijn om dat te stimuleren.
 10. Technologie is cruciaal voor flexibiliteit en welzijn. De juiste technologie (bij voorkeur digitaal, geïntegreerd en uit de cloud) maakt het mogelijk eenvoudig nieuwe flexibele oplossingen uit te proberen, en het effect van die oplossingen ook meteen meetbaar en inzichtelijk te maken.
 11. Inzicht is een van de belangrijkste winstpunten van digitale technologie. Digitalisering maakt data hanteerbaar en geeft inzichten die direct kunnen worden toegepast. In het geval van HR betekent dit dat werkgevers een veel beter beeld krijgen van het welzijn van hun medewerkers, niet alleen als groep, maar ook als individu. Dat maakt het mogelijk talent optimaal te benutten.

Flexibiliteit is troef

De inzet van digitale technologie geeft meer vrijheid en flexibiliteit, en zorgt dat organisaties effectiever gebruikmaken van de middelen die ze ter beschikking staan. Het leidt bijvoorbeeld tot minder bureaucratie en maakt mede daardoor tijd vrij voor andere taken. Eén van die taken is de nieuwe mogelijkheden en toepassingen van de digitale technologie te leren zien, zoals het creëren van dashboards die direct inzicht geven in het welzijn van de medewerkers. Maar probeer niet alles in één keer te veranderen. Zorg voor een flexibele planning, zet je eerste stappen, en analyseer de resultaten zodat je in staat bent je plannen voortdurend te optimaliseren. 

De redactie van TechPulse Business is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business