Blog

Experimenteren met data & technologie: begrijp uw klant nog beter

De snelheid waarmee onze maatschappij vandaag de dag nieuwe technologieën integreert is verbluffend. Hoewel de mogelijkheden van technologieën zoals, robotica en artificiële intelligentie (AI) al langer gekend zijn, merken we nu echte grote vooruitgangen in de kansen die deze technologieën creëren.

 “De druk op bedrijven wordt alsmaar groter. Zowel externe als interne uitdagingen zorgen ervoor dat organisaties steeds flexibeler en transparanter moeten worden. Eerst en vooral moeten ondernemingen rekening houden met wat er in hun sector gebeurt en welke nieuwigheden er op hen afkomen in hun industrie. Bovendien leggen regelgevende instanties en overheden meer regelgeving op dan ooit tevoren. Daarnaast moet je je als bedrijf afvragen welke data en technologieën je integreert in de dagdagelijkse werking. Moderne bedrijven zien deze groeiende complexiteit echter als opportuniteit om te transformeren. Want als verandering een constante wordt, zal je als onderneming een passend antwoord moeten vinden op de bijhorende uitdagingen en zal je een veranderingscultuur in je organisatie moeten kweken”, zegt Öztürk Taspinar, Partner Digital Transformations bij KPMG Belgium. 

Özturk Taspinar. Afbeelding: KPMG Belgium

Volgens Peter Van den Spiegel, Partner bij KPMG en Head of KPMG Lighthouse, is het algemene bewustzijn rond nieuwe technologieën, zoals AI en RPA, de laatste jaren sterk veranderd. “Naast een enorme vooruitgang in de onderliggende technologische mogelijkheden, is dat vooral te wijten aan een bredere adoptie en aanvaardbaarheid door het grote publiek. Artificiële intelligentie is niet meer los te koppelen van ons dagdagelijkse leven. Denk maar aan een wekelijkse playlist die Spotify je voorstelt of de aanbevelingen die je krijgt op Netflix. Ook bedrijven denken nu veel meer na over wat die technologieën voor hen kunnen betekenen”, aldus Van den Spiegel.  

Processen en outputs automatisch kunnen meten en optimaliseren wordt cruciaal om als onderneming te overleven. Slimme bedrijven richten hun blik dan ook op de toekomst. In het taks- en auditlandschap is er bijvoorbeeld heel wat in beweging. Evolueren we naar volledig digitale, geautomatiseerde, realtime taks- en auditprocessen?  

Toekomstmuziek   

De vooruitgang op het gebied van technologie, zoals robotica en AI, legt het vuur aan de schenen van alle klassieke bedrijfsprocessen in alle sectoren. Zo verhoogt het gebruik van technologie bijvoorbeeld de transparantie van het belastings- en auditproces. In het fiscale landschap kan technologie ervoor zorgen dat belastingen op een efficiëntere manier berekend en gerapporteerd kunnen worden. Ook voor auditors is het een belangrijke drijfveer voor het verbeteren van de auditkwaliteit. Technologische en digitale vooruitgang kan echter nog veel verder gaan dan de huidige welbekende voordelen. De verwevenheid tussen bedrijven, hun systemen, hun data en hun klanten, partnerschappen en de overheid zal namelijk steeds meer toenemen.  

Zo zouden technologische en digitale vooruitgang in de toekomst bijvoorbeeld realtime-toegang tot fiscale data en realteam-analyse mogelijk maken. Ondernemingen houden er best rekening mee dat de overheid in de komende jaren steeds meer transparantie en kwalitatievere dataverlening zal eisen. “In andere Europese landen zien we al connecties opduiken tussen systemen bij de onderneming en het systeem bij de fiscus. Hoewel dit voor België nog toekomstmuziek is, bereiden organisaties zich best wel al voor op een soort rechtstreekse link tussen de overheid en de onderliggende data voor belastingprocessen, ” verklaart Frank Vancamp, Partner Tax & Legal bij KPMG.  

In het auditlandschap zien we voorzichtig eenzelfde trend richting realtime-rapportering. “We zetten steeds meer belangrijke stappen richting een ‘continuous auditing’-verhaal. Nu repetitieve, tijdrovende taken steeds meer vervangen worden door geautomatiseerde processen, verschuift voor auditors de focus naar een ‘no-surprise’-audit. Met behulp van data, AI en robotics kunnen we aandachtspunten doorheen het jaar tijdig signaleren aan onze auditklanten. Ons innovatieve auditplatform KPMG Clara helpt ons om een dagdagelijkse connectie met onze auditklanten op te bouwen. Het is een samenwerkingstool die alle data centraliseert in één omgeving. In onze workflow zijn er bovendien een aantal geautomatiseerde routines uitgewerkt zodat onze auditors zich volledig kunnen focussen op de taken die een hogere toegevoegde waarde creëren”, zegt Jeroen Trumpener, Executive Director Audit bij KPMG.  

De mens-machine-relatie  

Peter Van den Spiegel vult aan: “Duurzaam gebruik van AI vereist vooral vertrouwen en transparantie van alle betrokken interne en externe stakeholders. Het is een moeilijke evenwichtsoefening om te bepalen waar juist de grens van transparantie ligt. Een bedrijf moet zichzelf de vraag stellen hoever het wilt gaan in het delen van de onderliggende modellen, zeker in het kader van fraudebestrijding, compliance-detectie en fiscale aangiftes. Er is dan ook nood aan een duidelijk kader dat rekening houdt met menselijke en ethische principes en wettelijke vereisten, maar ook voldoende transparantie biedt rond de manier waarop modellen en uitkomsten tot stand komen. We merken dat overheidsinstanties op zowel regionaal als Europees niveau de nodige stappen ondernemen in het neerzetten van zo’n ethisch kader. Bedrijven en organisaties hoeven hier echter niet op te wachten alvorens zelf de eerste stappen te zetten.” 

Aangezien er steeds meer links zullen ontstaan tussen ondernemingen, overheden en bedrijfsrevisoren, zullen ook de processen en datastromen tussen taks- en audit- en technologiedepartementen steeds meer met elkaar verweven geraken. Bij het implementeren van nieuwe technologie zijn er heel wat belangrijke componenten om rekening mee te houden, zoals strategie en databeheer. Organisaties mogen echter ook people management, governance en security niet uit het oog verliezen.  

“Het is belangrijk dat technologie als een hulpmiddel wordt beschouwd en niet als einddoel. Er is absoluut nood aan een menselijke component binnen alle processen. Dat wil zeggen dat er een menselijke blik nodig is om de betrouwbaarheid van AI- en robotics-gegenereerde output te controleren en te interpreteren. Het is niet meer voldoende om enkel een team van belasting- of auditexperts te hebben. Een goed team is multidisciplinair en omvat ook data scientists en technische profielen”, vertelt Frank Vancamp.    

De aanpak van KPMG 

Door met dergelijke multidisciplinaire teams te werken, kan KPMG passende oplossingen bieden voor ieder bedrijfsprobleem. “We kijken breder dan enkel een taks-, of audit- of technologieperspectief en brengen alle stakeholders rond de tafel. Samen brengen we het globale proces in kaart en onderzoeken we waar procesverbeteringen kunnen worden aangebracht en welke technologische tools daarvoor nodig zijn”, legt Vancamp uit.  

De gedeelde, holistische inzichten van audit, taks, advisory en KPMG Lighthouse, een competentiecentrum rond Data & AI, zorgen voor een globaal overzicht dat een echte drijfveer voor verandering en transformatie kan zijn. “De open mindset van KPMG zorgt ervoor dat we technologie en innovatie hoog in het vaandel dragen. We merken bovendien dat onze vernieuwende technologische inzichten onze klanten vaak inspireren om zelf aan de slag te gaan met technologische veranderingen,” legt Trumpener uit.  

KPMG ondersteunt wereldwijd talloze organisaties in hun digitale transformatie. Onze geïntegreerde aanpak en methodologieën en ons Connected Enterprise-model kunnen helpen om je volledige organisatie beter te aligneren om zo passend en positief te reageren op een veranderende business landschap.  Als je wilt overleven in een digitale wereld, moet je durven co-creëren en experimenteren”, besluit Taspinar.  

Santa Clara, CA, USA – Feb 11, 2020: The Anglo-Dutch multinational professional services network KPMG International Limited’s Silicon Valley office in Santa Clara, California.

Digital Maturity Assessment 

Wilt u gratis uw digitale maturiteit meten? Test zelf hoe ‘connected’ uw organisatie is op home.kpmg/be/digitalassessment

Deze blogpost werd geschreven door KPMG het e-book Vision on 2021. De redactie van TechPulse Business is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Download het gratis e-book via deze link!

Big Databusinesskpmgvision on 2021

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals