Unisys Security Index: hoe veilig voelt de Belg zich in 2021?

security index
Uit de Security Index 2021 van Unisys blijkt dat de Belgen zich relatief weinig zorgen maken over de huidige crisissen.

Unisys publiceert elk jaar de Security Index, een onderzoek dat peilt naar het veiligheidsgevoel van burgers in 11 landen. 1000 Belgen namen deel aan de survey. Met nieuwe coronavarianten die voortdurend opduiken, klimaatproblemen en een toename aan cyberaanvallen zijn er genoeg redenen om bezorgd te zijn over je veiligheid. Al lijken de huidige crisissen toch maar weinig impact te hebben op het veiligheidsgevoel van de Belgen. Rudolf de Schipper, woordvoerder voor Unisys in België, geeft wat meer tekst en uitleg bij de resultaten.

Zo was België één van de weinige landen waar de totale veiligheidsindex afnam tot een score van 130 op 300. Hoe lager de index, hoe minder bezorgd de burger is. Een opmerkelijke score in tijden waar onzekerheid troef is. De survey peilt naar vier veiligheidscategorieën: persoonlijke, financiële, nationale en internetveiligheid. Bijna al die categorieën namen af in België. Daar zijn ook sterke regionale verschillen in merkbaar. Zo blijkt het gemiddelde bezorgdheidsniveau veel lager te liggen in Vlaanderen dan in de hoofdstad.

Bezorgdheid rond internetveiligheid neemt toe

Er is één categorie waar de algemene bezorgdheid wel steeg: internetveiligheid. Al is die bezorgdheid niet altijd gekoppeld aan bewustzijn over cyberaanvallen die je kan meemaken. Enkele opvallende cijfers:

  • Meer dan de helft (52%) is niet op de hoogte van SMS-phishing waarbij een scammer een sms gebruikt om naar persoonlijke of financiële gegevens te vissen; 
  • Meer dan vier op de vijf (86%) zegt niet op de hoogte te zijn van SIM-jacking, waarbij oplichters jouw telefoonnummer laten overzetten naar een telefoon die zij controleren; 
  • 53% is op zijn smartphone even voorzichtig als op zijn laptop of computer met het beschermen van persoonlijke en financiële gegevens;  
  • Driekwart van de ondervraagden (76%) weet niet waar ze terecht kunnen voor hulp als ze het slachtoffer worden van een cyberaanval. 

Waarom staat internetveiligheid bovenaan de lijst anno 2021? Rudolf de Schipper: “Cyberaanvallen op grote bedrijven zijn het voorbije jaar vaak in het nieuws geweest en ook thuiswerken lijkt de aandacht van mensen op internetveiligheid te verhogen. Toch is het bewustzijn over internetdreigingen nog eerder laag. Cybersecurity leeft nog te weinig. Veel mensen worden zich er pas van bewust als ze er echt mee geconfronteerd worden. Bewustzijn is wel belangrijk, want vandaag de dag zijn mensen overal en altijd verbonden. Fake news en virussen kunnen zich sneller dan ooit verspreiden. Met die hyperconnectiviteit moeten we nog leren omgaan.”

internetveiligheid
Voel jij je veilig op het internet?

Gehecht aan privacy

Uit de Security Index blijkt hoe duidelijk hoe belangrijk privacy is voor de Belgen. Tijdens de coronapandemie bleek de balans tussen monitoring en privacy brozer dan ooit. Onder meer hybride werken maakt de balans vaak moeilijk. De Belgen zijn wel voorstander van een hybride werksysteem, maar willen niet dat hun werkgever hen vanop afstand in de gaten houdt. Dat blijkt uit deze cijfers:

  • 66% voelt zich niet comfortabel bij het feit dat hun werkgever hun login- en logout-tijden kan monitoren. 
  • 24% wil liefst geen enkele vorm van monitoring op de werkvloer. 
  • 34% van de bevraagden tussen 18 en 24 jaar vindt het ok dat ze tijdens een Zoommeeting via de webcam gemonitord worden om te controleren of iedereen wel oplet. Bij de 55- tot 64-jarigen is dat slechts 16%

Een ander moeilijk topic is het inzetten van gezichtsherkenning. Uit de studie blijkt ook dat 75% van de Belgen zich niet goed voelt bij het gebruik van gezichtsherkenning om COVID-besmetting op te sporen of vaccinatie- en testresultaten te controleren. Voor commerciële doeleinden is een overweldigende meerderheid (91%) het er niet mee eens dat gezichtsherkenning door detailhandelaars wordt gebruikt om producten aan te bevelen, 64% is het er niet mee eens dat gezichtsherkenning wordt gebruikt om landsgrenzen over te steken en 61% is het er niet mee eens dat gezichtsherkenning wordt gebruikt om te helpen aan boord van een vliegtuig te gaan. Het enige gebied waar gezichtsherkenning op steun van het publiek kon rekenen, was de rechtshandhaving: 50% vond gezichtsherkenning aanvaardbaar als middel om de politie te helpen criminelen te identificeren.

We laten de Schipper weer aan het woord: “In België blijft men over het algemeen zeer afwijzend tegenover het gebruik van biometrische identificatie. Onze attitude evolueert niet mee met de kwaliteit van de technologie. Daardoor staat het gebruik van gezichtsherkenning hier veel minder ver dan in landen zoals China en Rusland. Dat komt omdat we gezichtsherkenning mogelijk ook associëren met autoritaire regimes. Al zien we dat de Europese Unie toch ook pusht voor het gebruik van biometrische technologie.”

gezichtsherkenning
Van gezichtsherkenning zijn we geen fan.

Veerkrachtig of apathisch?

Maar over het algemeen lijkt de Belg dus vrij onbezorgd door het leven te stappen. Een goede zaak, toch? Voor De Schipper is het antwoord niet zo eenvoudig: “Het is natuurlijk positief dat burgers zich veilig voelen. Maar een verhoogd veiligheidsgevoel mag ook niet resulteren in een apathische houding. Mensen denken dat ze thuis in een veilige bubbel zitten. Er zijn wel degelijk voldoende veiligheidsrisco’s maar we scherp voor moeten blijven. Een gebrek aan bezorgdheid bij burgers is op dit moment misschien wel de grootste bezorgdheid”, besluit de Schipper.

Het volledige rapport van de Unisys Security Index kan je hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business