Nieuws

Digital Markets Act gaat in op 1 november

De DMA zal het internet veranderen.
© iStock - VanReeel
Met de Digital Markets Act (DMA) legt Europa regels op aan techgiganten. Wat betekent dit voor de gebruiker?

De DMA spitst zich voornamelijk toe op multinationals die een grote invloed uitoefenen op het internet. De ‘gatekeepers’ die de wet viseert zijn bedrijven die in meerdere EU-landen actief zijn en een sterke economische positie hebben. De bedrijven ook een mediërende rol waarin ze tal van gebruikers met een groot aantal bedrijven verbinden én worden geacht om een verankerde positie te hebben. Europa doelt hiermee op techgiganten zoals Google, Amazon en Meta – om er maar een aantal op te noemen. De DMA stelt dus geen inperkende maatregelen voor kleine bedrijven. Integendeel, het doel van de DMA is net om kleine bedrijven te beschermen door een ‘eerlijkere’ markt te creëren.

DMA voor bedrijven

Concreet wil Europa dat doen door enkele verplichtingen en restricties op te leggen aan de gatekeepers. Het uitgangspunt is steeds hetzelfde: digitale platformen moeten opener en toegankelijker worden voor gebruikers. Voor ondernemingen wil dit zeggen dat zij meer toegang krijgen tot platformen en de data die zij hierop genereren. Advertising zal er dus helemaal anders uit gaan zien. Meta en Google bijvoorbeeld zullen verplicht worden om meer informatie door te spelen aan hun klanten. Zo verliezen die bedrijven een deel van de macht die ze nu hebben.

De DMA verbiedt het bedrijven ook om gebruikers te volgen wanneer die zich niet op hun platform begeven – tenzij ze daar toestemming voor gegeven hebben. In het kort: Meta kan jouw Google-zoekopdracht niet meer gebruiken om gepersonaliseerde reclame aan te bieden op Facebook. Voortaan zal het die data uitsluitend van het eigen platform moeten vergaren.

DMA voor gebruikers

Het lijkt alsof er voor de eindgebruiker niet zo veel verandert wanneer de DMA in werking treedt. Toch zijn er ook vooral voordelen voor gebruikers. Zo zal binnenkort élke app op je smartphone te verwijderen zijn. Het wordt immers verboden om voorgeïnstalleerde software te vergrendelen. Alles wat op je telefoon staat, moet ook te verwijderen zijn. De DMA maakt dus een einde aan de bloatware op je telefoon.

Daarnaast wil de Europese Unie dat de spreekwoordelijke muren tussen verschillende platformen wegvallen. Een app installeren vanuit de Google Play Store, maar dan op je iPhone? Volgens Europa moet het gewoon kunnen. De DMA maakt het dan ook gewoon mogelijk.

Ook chatservices vallen onder de DMA. Whatsapp, Telegram, Google Chat, Facebook Messenger en zelfs de standaard berichtenapp op je telefoon. Binnenkort communiceren zij allemaal met elkaar. Berichten verstuurd vanop de ene service, kunnen dan ontvangen worden door iemand die een andere service gebruikt. Met andere woorden: je zal geen Whatsapp meer moeten gebruiken om het familiegroepsgesprek te volgen, dat kan vanaf nu uit een app naar keuze.

Boetes

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, kunnen een fikse boete verwachten. Bij een eerste inbreuk zal er een boete uitgeschreven worden die gelijk is aan 10% van de wereldwijde omzet van dat jaar. Bij meerdere inbreuken wordt dit naar 20% opgetrokken. Verder kan de EU regels opleggen inzake de werking van een bedrijf als ze zich niet aan de regels houden.

Hoewel de DMA vanaf 1 november in werking treedt, zullen er niet onmiddellijk boetes uitgeschreven worden. Ook veranderingen zullen ongetwijfeld nog even op zich laten wachten. Bedrijven hebben nog tot mei 2023 om zich aan de regels te beginnen houden. Pas daarna zal Europa ook echt gaan controleren of gatekeepers zich aan de regels houden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business