Nieuws

Amazon investeert tot 4 miljard dollar in AI-bedrijf Anthropic

Amazon
© iStock / hapabapa
Amazon investeert tot 4 miljard dollar in Anthropic, de AI-startup achter chatbot Claude, om zijn positie op de AI-markt te verstevigen.

4 miljard dollar, dat is het bedrag dat Amazon zal gaan investeren in Anthropic. Met die investering wil Amazon aantonen dat het ook bij de les is als het om AI gaat. De e-commercigigant moet het namelijk afleggen tegen giganten als Microsoft, OpenAI, Google en NVIDIA als het om AI gaat. Met Anthropic haalt Amazon een AI-chatbot zoals Bard en ChatGPT in huis: Claude.

Amazon zal beginnen met een investering van 1,25 miljard dollar. Daarmee verkrijgt het een minderheidsbelang in de AI-startup. De deal tussen beide bedrijven laat wel ruimte voor een grotere investering: als alles goed gaat, zou Amazon de investering kunnen ophogen tot 4 miljard dollar.

Claude-Next

Dat geld is welkom bij Anthropic, waar ze aan de volgende generatie van hun chatbot sleutelen. De AI-startup had het doel vooropgesteld om binnen de twee jaar maar liefst 5 miljard dollar in te zamelen. Met de Amazon-deal lijkt een groot deel van dat bedrag al verzekerd te zijn. Met dat geld wil het AI-bedrijf zijn chatbot, Claude 2, verder uitbouwen. Eerder deze maand kwamen de eerste abonnementen beschikbaar voor wie die chatbot wil gebruiken.

De bedoeling is echter om de mogelijkheden van Claude naar een hoger plan te tillen. Daarvoor wil het bedrijf een ‘frontier model’ ontwikkelen, dat ze momenteel ‘Claude-Next’ noemen. Het mag dus duidelijk zijn: dat nieuwe taalmodel moet de volgende iteratie van Claude worden. Zo’n model reikt verder dan de grote taalmodellen of LLM’s die vandaag ChatGPT, Bing en Bard aandrijven. Een chatbot op zo’n frontiermodel zou dan ook 10 keren meer capabel moeten zijn dan vandaag het geval is.

Amazon Bedrock

Dat is geen goedkope opdracht en dus gaat Anthropic op zoek naar geld. Niet alleen dat vindt het bij Amazon, maar ook infrastructuur om het taalmodel van de volgende generatie te trainen. Naast financiële steun kan Anthropic ook gebruikmaken van Amazons Trainium- en Inferentia-chips.

Ook Amazon profiteert echter van de deal. Anthropic zal Amazon-klanten namelijk toegang bieden tot zijn AI-technologie, nu en in de toekomst. Dat zal via Amazon Bedrock lopen, een gemanagede en veilige omgeving waarin je met een reeks taalmodellen slag kan. Vandaag behoren de modellen Amazon Titan, Jurassic-2 (AI21 Labs), Command and Embed (Cohere), Stable Diffusion (stability.ai) en Claude 2 al tot het aanbod.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business