Blog

Green IT mag best groener

Het thema 'Green IT' blijft onze aandacht opeisen. Maar in de praktijk valt die lagere energiefactuur soms fel tegen, zeker als u zwaar afhankelijk bent van IT.

Het thema ‘Green IT’ blijft onze aandacht opeisen. Begrijpelijk natuurlijk: ‘Green’, het streven naar energiezuiniger oplossingen, is niet alleen goed voor het milieu, maar zou ook een lagere energierekening moeten opleveren, en zo mee bijdragen aan een beter financieel resultaat voor uw onderneming. Maar in de praktijk valt die lagere energiefactuur soms fel tegen, zeker als u zwaar afhankelijk bent van IT. En de CO2-uitstoot neemt nog altijd toe.

Dit laatste wordt meteen duidelijk als we kijken naar de wereld van de datacenters: ondanks alle aandacht voor Green IT zetten de datacenters jaar op jaar nieuwe records neer inzake energieverbruik. Met een CO2-uitstoot van 860 miljoen ton per jaar is de IT- en telecomsector momenteel zelfs de grootste producent van broeikasgassen.

En de vraag naar IT- en telecomdiensten blijft sterk groeien – een vraag die onder andere wordt gestimuleerd door de populariteit van de cloud. Men verwacht dat de CO2-uitstoot in 2020 zal zijn gestegen naar 1,54 miljard ton per jaar, bijna een verdubbeling tegenover vandaag.

Maar het zijn niet alleen de grote datacenters die best wat groener mogen. Zonder ingrijpende maatregelen zal ook in kleinere computerruimtes het energieverbruik en de uitstoot van CO2-gassen blijven toenemen, en de kostprijs van geleverde diensten relatief hoog blijven.

Om die trend te keren, moet nog kritischer worden gekeken naar het energieverbruik. Hierbij moet zowel worden gekeken naar de IT-apparatuur als naar de fysieke infrastructuur van datacenters en computerruimtes, zoals de koeling en de noodstroomvoorzieningen.

Maar voor u uw computerruimte kunt ‘vergroenen’ door het actuele stroomverbruik te beperken, moet u dit eerst in kaart brengen. En dat kan alleen als er goede metingen van het stroomverbruik beschikbaar zijn. Wat je niet weet, kun je immers ook niet beheren.

En voor een accurate meting van het stroomverbruik door de IT-apparatuur zijn intelligente rack-Power Distribution Units (PDU’s) het beste geschikt. Deze PDU"s vormen namelijk de laatste schakel in de keten voordat de stroom effectief wordt afgeleverd bij de IT-apparatuur.

Gekoppeld aan zogenaamde ‘eco-sensoren’ kunnen intelligente PDU’s bovendien inzicht geven in onder meer de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdrukverschillen in het datacenter. Deze informatie is dan weer nodig om de energie-efficiëntie van bijvoorbeeld de koeling te kunnen verbeteren.

Wanneer u de maximaal toegelaten temperatuur in de computerruimte met één graad verhoogt  – waardoor er minder gekoeld hoeft te worden – kan dit direct leiden tot een energie- en dus een kostenbesparing. Een besparing die u met deze PDU"s exact kunt berekenen.

In het datacenter of de serverruimte streeft "Green IT" ernaar om de Power Usage Effectiveness (PUE) zo laag mogelijk te krijgen. De PUE geeft de verhouding aan tussen de totale energie die de computerruimte ingaat en de energie die daadwerkelijk wordt besteed aan de IT-apparatuur. Het verschil tussen beide gaat ‘verloren’ aan elementen zoals koeling en noodstroomvoorziening.

Een PUE van 1,0 zou betekenen dat er helemaal geen energie verloren gaat aan koeling en andere fysieke infrastructuur. Een theoretische situatie die in de praktijk niet haalbaar is.

Toch moeten we dit ideaal zo dicht mogelijk benaderen om Green IT ook financieel aantrekkelijk te maken. Als het financiële voordeel uitblijft, zal de aandacht voor Green IT bij vele ondernemers uiteindelijk ook verslappen. Daarom moeten we allen op zoek naar efficiënter energieverbruik en de laagst mogelijke PUE. Een intelligente PDU is hierbij een uitstekende eerste stap.

Marc Salimans is Sales Director bij ATEN Infotech

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business