Blog

Hoe 3-kleurig is de Belgische cloud?

Met onze Rode duivels in Brazilië enerzijds en de partijleiders in en rond de Wetstraat anderzijds blijft de vraag brandend actueel: kunnen we nog spreken van één eendrachtig België, of vormt elk gewest en elke taalgroep toch een aparte eenheid die weinig met de andere gemeenschappelijk heeft? En merken we dat ook in hun gebruik van ICT en van de cloud?

Met onze Rode duivels in Brazilië enerzijds en de partijleiders in en rond de Wetstraat anderzijds blijft de vraag brandend actueel: kunnen we nog spreken van één eendrachtig België, of vormt elk gewest en elke taalgroep toch een aparte eenheid die weinig met de andere gemeenschappelijk heeft? En merken we dat ook in hun gebruik van ICT en van de cloud?

Vorige maand konden we nog lezen over de resultaten van een uitgebreid onderzoek naar het gebruik van cloudtoepassingen bij kmo’s in België. De studie bij 413 Belgische kmo’s met minder dan 50 werknemers geeft ons nu tevens de mogelijkheid over de taalgrenzen heen te kijken, op zoek naar verschillen in cloudgebruik tussen de gewesten in België. 

Met andere woorden: bestaan Vlaanderen, Brussel en Wallonië ook in de cloud?

Vlaanderen wil moderniseren

Laat ons eerst even kijken hoe het met de ICT-infrastructuur is gesteld. Zo blijkt dat in Vlaanderen de nadruk duidelijk ligt op het moderniseren van  de infrastructuur (21%), terwijl dit veel minder het geval is in Brussel (12%) en Wallonië (8%). Deze vaststelling lijkt verrassend gezien de gemiddelde leeftijd van de IT-infrastructuur bij Belgische kmo’s. Met 5,7 jaar – een lichtjaar in de IT-wereld – zijn de Waalse servers en netwerken het oudst, op de voet gevolgd door Brusselse infrastructuur (5,5 jaar). In Vlaanderen is de infrastructuur gemiddeld aanzienlijk jonger is (3,9 jaar), en toch zetten Vlaamse kmo’s het meest in op modernisering.

Brussel kent zijn wolken

Uit de prioriteitenlijst voor alle KMO’s valt ook weinig interesse in de mogelijkheden van de cloud te bespeuren. Maar dat kan meer met een gebrek aan kennis te maken hebben dan met een gewettigd wantrouwen in de cloud. Die onwetendheid over de mogelijkheden van de cloud blijkt ook uit de cijfers. Een centrale vraag in het onderzoek was namelijk of bedrijven al dan niet vertrouwd waren met wat cloud computing precies is.

Brussel scoort op het vlak van cloudkennis duidelijk beter dan Vlaanderen en Wallonië. Ruim de helft van de ondervraagde kmo’s in het hoofdstedelijk gewest bleek vertrouwd met de begrippen SaaS en IaaS. Vlaanderen is hier de slechtste leerling van de klas (20%).

 

Online bestanden delen populairste SaaS

Als we naar het effectieve gebruik van IaaS- en SaaS-oplossingen kijken, zien we eenzelfde trend. Ook hier hebben de Brusselse kmo’s duidelijk een streepje voor, al is de kloof met Vlaanderen op vlak van SaaS-oplossingen (52% vs. 43%) veel kleiner.

Welke oplossingen ze precies gebruiken, verschilt sterk van gewest tot gewest. Voor IaaS zijn de populairste toepassingen respectievelijk online databases (Brussel, 20%), security (Wallonië, 15 %) en online back-ups (Vlaanderen, 19 %). Op het vlak van SaaS-oplossingen zijn online bestandsdeling in Brussel (35%) en Wallonië (12%) het wijdst verspreid. In Vlaanderen zijn online boekhoudoplossingen (20%) de koploper. 

Taalgrenzen in de cloud

De Belgische taalgrenzen bestaan duidelijk niet alleen op papier. Ook in de verspreiding van cloudoplossingen zijn er verschillen tussen het Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel speelt een voortrekkersrol, Vlaanderen en Wallonië hinken achterop. 

Hebben we daarmee dan ook een fundamenteel verschil blootgelegd in de volksaard van Vlamingen, Walen en Brusselaars? Dat valt nog te betwijfelen. Uit ons onderzoek blijkt immers ook dat er in Wallonië en zeker in Brussel veel meer KMO’s uit de dienstensector werden bevraagd dan in Vlaanderen, waar de KMO’s uit de bouwsector de spits afbijten. De regionale verschillen hebben dus waarschijnlijk meer te maken met sectorale verschillen dan met een of andere onverklaarbare aanwezigheid van cloud-DNA in het Brusselse bloed dat in Vlaams bloed niet wordt aangetroffen. 

België is een heterogeen land en de cloud-adoptie bevestigt deze indruk. Maar voor dit laatste bestaat er een eenvoudige oplossing: wie vertrouwd raakt met de mogelijkheden en voordelen van de cloud, gaat vanzelf ook vaker een beroep doen op cloudoplossingen. Zo kan dus ook de cloud een bijdrage leveren tot een homogener België.   

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Ga jij apps uit alternatieve appstores installeren?

  • Nee, App Store of Play Store is goed genoeg (57%, 109 Votes)
  • Alleen als ik een app écht nodig heb (29%, 56 Votes)
  • Ja, ik wil apps van andere bronnen installeren (14%, 27 Votes)

Aantal stemmen: 194

Laden ... Laden ...
69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business