Blog

Hoe bouw je een bimodale digitale toekomst?

‘Go digital’ is in toenemende mate de basis van IT-succes. Elk aspect van communicatie werd beïnvloed en verrijkt door digitalisering. Bedrijven die hierin achterblijven, bedreigen hun toekomst.

 
De meeste IT-afdelingen hebben tegenwoordig een scala aan applicaties tot hun beschikking (hoewel hier soms het overzicht ontbreekt: welke applicaties en voor wie) en een stevige ICT-infrastructuur. Daarmee realiseren ze fundamentele verbeteringen in de bedrijfsprocessen, kijken ze opnieuw naar oude uitdagingen of ze zetten DevOps, Cloud- of andere technologieën in. Duidelijk is dat het besef van het belang om anders over de IT-organisatie na te denken, is doorgedrongen. Dat geldt ook voor het integreren van bestaande processen om te komen tot een ‘bimodale’ digitale toekomst; waarbij zowel oude als nieuwe systemen naadloos samenwerken.

Het nieuwe digitale DNA

De uitspraak ‘go digital or die’ is veel meer dan doemdenken. Een uitspraak overigens die veel IT-afdelingen nogal apathisch aanhoren, gezien de legacy waarmee ze omringd zijn. Digitaliseren betekent niet alleen een verschuiving naar de Cloud of een andere technologie. Het is een sociologische evolutie en een nieuwe kijk op de plaats die technologie binnen de bedrijfsprocessen inneemt. Op basis van deze nieuwe technologieën kan IT transformeren van een financiële last naar een afdeling die verandering binnen een bedrijf beïnvloedt, creëert en stimuleert. Een afdeling die ideeën aandraagt die organisatiebreed impact hebben.
 
Het is belangrijk om het DNA van de huidige digitale omgeving echt te begrijpen en hoe dit bedrijfsprocessen kan hervormen. Er zijn vijf belangrijke DNA-kenmerken:
 
SOCIAAL: betekent dit het aanmaken van een Twitter- en Facebook-account voor het bedrijf? Het antwoord is nee. De inzet van sociale media voor het bedrijf betekent nadenken over de interactie met klanten, zowel intern als extern. En hoe u deze interactie effectiever kunt maken.
 
MOBIEL: dit houdt niet in een mobiele app laten maken en deze aanbieden in de Google Play Store of Apple Store. Dit vereist nadenken over hoe u communiceert met interne en externe klanten en over
de ‘mobilisering’ van IT door bijvoorbeeld BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device). Nogmaals, dit gaat over het nadenken over de diensten of producten van uw organisatie. En hoe
u die optimaal onder de aandacht brengt van klanten.
 
BIG DATA & ANALYTICS: deze twee veranderen de manier waarop we nadenken over klantgedrag en hoe we kunnen inspelen op hun wensen. Ze voegen een cruciale extra dimensie toe aan ons begrip van patronen, waardoor een organisatie inzicht krijgt in klantgedrag en hoe deze haar klantinteractie relevanter kan maken. Het gaat allemaal om het mogelijk maken van real-time operationele processen, die inzicht bieden in het ‘nu’ van uw bedrijf en de organisatie flexibeler en effectiever
maken. Tegelijkertijd is het hierdoor mogelijk om onmiddellijk processen bij te sturen waar nodig, gezien informatie altijd en overal beschikbaar is.
 
IT-CONSUMPTIE: nu het personeel steeds meer ‘tech savvy’ wordt, komen niet meer alle technologische vernieuwingen van de IT-afdeling. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van ideeën. Neem bijvoorbeeld
WeTransfer en Dropbox. Voorheen zetten veel bedrijven de voet dwars bij het zakelijk gebruik van deze diensten. Deze ‘schaduw-IT’ is nu echter gemeengoed: als gebruikers deze diensten willen, dan gebruiken ze die ook. Dit kan een gevaar opleveren voor de best practices en policies van de IT-afdeling. De kans is dan juist om deze ontwikkelingen een stap voor te blijven. Tenslotte, kan de volgende grote innovatie opborrelen op een onverwachte plek in de organisatie.
 
DE CLOUD: ‘going digital’ betekent niet alles naar de Cloud verhuizen. De Cloud is een middel dat bestaande processen kan vervangen of verbeteren. Digitalisering gaat meer over een sociologische verandering dan een technische; het is verandering van proces en aanpak. Transformatie moet dan ook gezien worden in dit licht. Zo is het niet de bedoeling om bestaande platformen simpelweg op te doeken en te vervangen door clouddiensten; een pragmatischere benadering is nodig om de voordelen van de Cloud helder te krijgen.
 
Gartner classificeert transformatie of revolutie van een oud naar nieuw IT-model als ‘Mode 1’ (oud/ITIL) en ‘Mode 2’ (nieuw/digitaal). In werkelijkheid is digitalisering geen keuze, maar noodzaak: bedrijven moeten veranderen om relevant te blijven. Het is van cruciaal belang om diensten anders te leveren, zodat ze bedrijfsprocessen verbeteren en een bimodale digitale toekomst stimuleren. Deze transformatie negeren, maakt de concurrentiestrijd om marktaandeel alleen maar moeilijker.

Reageer en adapteer

Het is te simplistisch om te denken in termen van oude (behoudend) en nieuwe (veranderbereidheid) systemen. Bedrijven moeten nadenken over welke aanpassing het meeste voordeel oplevert voor hun business. Cloudadoptie is geen Haarlemmerolie en, inderdaad, sommige clouddiensten binnen uw bedrijf zijn nu al te beschouwen als verouderd of geaccepteerd. Beschouw de Cloud daarom als een middel om tools en diensten op de juiste plaats en juiste tijd te leveren.
 
Laten we Uber als voorbeeld nemen. Veel taxibedrijven wereldwijd hadden zelf dit succesvolle model kunnen ontwikkelen. Het bedrijf heeft tenslotte in zeer korte tijd een ongelooflijke groei doorgemaakt. Taxibedrijven branden hun handen niet aan zo’n nieuw model, omdat Uber enorm veel risico heeft genomen om dit te lanceren. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om anders te gaan denken en zichzelf de volgende vraag te stellen: bestaat er een ‘Uber’ voor mijn bedrijf en wat kan ik daar van leren? Maak een plan waardoor het ontwikkelen van nieuwe diensten en modellen binnen uw organisatie mogelijk wordt en onderzoek of zo’n plan te integreren is met de bestaande IT-infrastructuur.
 
De kern van een technische transformatie van uw bedrijf is integratie en controle. Bedrijven moeten een bimodaal IT-model, een allesomvattende basisstrategie voor consolidatie en vernieuwing, en integratie van oude en nieuwe systemen realiseren. Deze focus is van cruciaal belang om bedrijven te consolideren, migreren en klaar te stomen voor de toekomst. Door te integreren wat ze hebben, met wat ze willen en wat ze nog niet weten, op één wereldwijd geïntegreerde IT-infrastructuur.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business