Business

Personeel afsnoepen niet langer taboe

Zes grote bedrijven uit Silicon Valley stoppen met de afspraak dat ze elkaars werknemers niet afsnoepen. Ze doen dat op verzoek van de Amerikaanse justitie.

Adobe, Apple, Google, Intel, Intuit en Pixar hadden onderling afgesproken dat ze niet zouden rekruteren onder elkaars werknemers. Die afspraak trok de aandacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie. De overeenkomst belemmerde immers een belangrijke vorm van concurrentie, om hooggetalenteerd personeel aan te trekken.

De zes bedrijven hebben nu besloten om geen verdere afspraken te maken over het niet aanwerven van elkaars personeel. Normaal gezien zou met die overeenkomst het onderzoek van de Amerikaanse justitie ook stoppen.

Cold calling
De afspraak ging specifiek over het afsnoepen van werknemers, het zogenaamde cold calling. Dat wil zeggen dat een rekruteerder mensen opbelt om te vragen bij hen te komen werken, ook al hebben die mensen nooit aangetoond dat ze elders aan de slag willen.

Er waren geen akkoorden hierover in de hele sector wereldwijd, wel hadden de bedrijven onderling afspraken gemaakt. Apple had een deal met Adobe, Google en Pixar. Google beloofde om niet in de vijver te vissen bij Intel, Intuit en Apple.

De bedrijven mochten nog wel elkaars werknemers aannemen, maar ze mochten die niet spontaan een job aanbieden. Het ministerie van Justitie vond die regeling breder dan nodig voor de samenwerking tussen de bedrijven.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business