Business

Q&A: Consulting

Je huurt een consultant in om advies te geven over een bepaald domein of probleem, maar consulting gaat vaak nog verder: vaak dient een consultant als een soort van sparring partner voor het analyseren van de bedrijfsrealiteit of zijn ze een frisse externe blik op de zaken.

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen IT consulting en management consulting. Managementconsultants geven advies over onder meer change management, coaching, technologische implementaties, strategieontwikkeling en operationele verbeteringen. IT-consultants zoeken uit hoe je bedrijf zijn IT het best kan gebruiken om zijn doelen te bereiken. Naast die twee types vind je consultants in een brede waaier aan domeinen, van human resources en boekhouding tot marketing en omgang met de media.

Waarom kiezen voor een consultant?
Consultants zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald onderwerp en hebben daar een brede kennis over. Omdat het voor een bedrijf bijna onmogelijk is om op elk domein een expert in huis te hebben, komen consultants en hun expertise dus van pas. Bovendien komen ze vaak bij verschillende klanten over de vloer, waardoor ze ook meer ervaring hebben met bepaalde projecten dan iemand die er alleen in jouw bedrijf mee geconfronteerd wordt.

Voor kleinere bedrijven heeft consulting een meerwaarde, omdat je maar zoveel advies aankoopt als je nodig hebt. Voor occasionele problemen met HR of accountancy kan het dus een goedkope oplossing zijn. Dit kan ook leiden tot een regelmatige – bijvoorbeeld jaarlijkse – analyse van de stand van zaken, om te evalueren of de bedrijfsstrategie en dus ook de IT-strategie moet worden bijgestuurd.

Hoeveel kost consulting?
De prijzen voor consulting variëren sterk, aangezien geen enkel project identiek is. De ene consultant vraagt gemiddeld 1.000 euro per dag, anderen hanteren totaalbedragen tussen 7.500 en 10.000 euro voor kleine projecten en 50.000 à 200.000 euro voor de eerder complexe opdrachten. De prijzen zijn overigens de voorbije twee jaren steeds blijven dalen en die trend schijnt nog niet te veranderen.

Bovendien kan je subsidies aanvragen. Alle gewesten hebben wel hun eigen subsidies voor het inhuren van consultancy. Maar door de wijzigende economische toestand en een al even wijzigend politiek klimaat is het aangewezen om je persoonlijk te informeren over de beschikbare subsidies bij jouw gewest. Voorlopig lijkt BEA voor Vlaanderen bijvoorbeeld wel nog consultancydiensten te subsidiëren. Een eerste goede bron voor alle mogelijke subsidies kan de consultant zelf zijn: eventuele terugbetalingen vormen een interessant commercieel argument, dus ook zij hebben er baat bij om hierover zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn.

Hoe vind je een goede consultant?
Je start best met het opstellen van een duidelijke en volledige offerteaanvraag of request for proposal. Vooraleer je daaraan begint, kan je ook al een informatieaanvraag of request for information indienen. Het is niet onverstandig om vooraf ook via het internet en sociale media maar ook via je persoonlijke netwerk informatie over mogelijke consultants in te winnen. Op de eigen website staat meestal heel wat informatie over hun specialisatie.

Belangrijker nog zijn vaak de referenties van bedrijven uit dezelfde sector of met een vergelijkbare uitdaging. Dring ook aan om het cv in te kijken van de persoon of personen die je zullen assisteren. Je bent immers niet op zoek naar debutanten.

Tot slot kunnen veel consultants certificaten voorleggen om te bewijzen dat ze met een bepaalde technologie of methodologie vertrouwd zijn. En – last but not least – kijk hoe het eerste gesprek je geïnspireerd heeft: de visie van de consultant, maar ook de vragen die ze stelden tijdens het gesprek. En negeer de ‘click’ niet: als het niet klikt tussen beiden, dreigt de samenwerking lang en vermoeiend te worden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business