Business

De democratisering van AI: 2024 wordt een jaar vol innovatie

©iStock
De voordelen van AI in het bedrijfsleven zijn intussen meer dan duidelijk: lagere kosten, betere samenwerking tussen de verschillende functies binnen het bedrijf of het aanpassen en verbeteren van producten (Deloitte Survey 2022). Toch bleef de ontwikkeling en implementatie van AI lang een zaak van experts. 2022 en 2023 werden echter doorbraakjaren.

Auteur: Mike Fournigault, Artificial Intelligence Lead Architect & Data Scientist bij Fujitsu België .

Ook niet-deskundige gebruikers gingen immers steeds meer aan de slag met generatieve AI. Het gevolg? Een ongekende versnelling in de democratisering ervan. Denk maar aan de populariteit van ChatGPT.

Dankzij grote taalmodellen kan generatieve AI direct en eenvoudig communiceren met alle gebruikers en hen zo helpen bij complexe taken zoals het samenvatten van teksten, contentcreatie of gegevensanalyse. 

Democratische AI als katalysator voor innovatie

Door het gebruik van AI door een breder publiek en een ongekende schaal van diensten en functies, wordt 2024 de start van een nieuw tijdperk van innovatie en jobcreatie voor alle bedrijven en overheden die AI integreren.

Toch blijft de toepassing van AI op bedrijfsschaal een uitdaging. Los van het vinden van de juiste AI, bevatten resultaten soms ethische kwesties, beschikbaarheidsrisico’s of vertrouwenskwesties. Om AI te democratiseren in elk bedrijf en bij elke overheid moet aan deze uitdagingen tegemoet worden gekomen.

Veelbelovende nieuwe platforms bieden meer betrouwbare en toegankelijke AI-tools, zonder de nood aan gespecialiseerde vaardigheden of de zorg voor complexe infrastructuur. Op die manier kan men de eerlijkheid van AI-modellen testen en nieuwe technologieën om conversationele AI te beschermen tegen hallucinaties en aanvallen van tegenstanders integreren.

Dit zal AI-innovatie in veel sectoren stimuleren. Logistieke bedrijven kunnen generatieve AI gebruiken om leveringen te optimaliseren. Zorgverleners kunnen hun onderzoek versnellen. En ontwerpers kunnen fascinerende creaties maken. Hoe meer startups en gevestigde bedrijven AI gebruiken, hoe waardevoller en unieker de zaken die het daglicht zullen zien.

Meer nieuwe banen

Critici beweren dat de verspreiding van AI en automatisering banen zal vernietigen, vooral in creatieve sectoren. Anderen wijzen op nieuwe opportuniteiten. Zo kunnen tekorten en knelpunten een nieuwe golf van bedrijven, investeringen en banen op gang brengen, specifiek gericht op het oplossen van huidige en toekomstige AI-uitdagingen. McKinsey voorspelt dat generatieve AI tot 4,4 biljoen dollar per jaar kan toevoegen aan de wereldeconomie in slechts 63 use cases. Domeinexperts zoals architecten kunnen met Generative Design AI werken om betere gebouwen te ontwerpen terwijl ze nog steeds leiding geven aan projecten. In plaats van banen overbodig te maken, kan AI menselijke capaciteiten vergroten.

De convergentie tussen sociaalwetenschappelijke modellen en AI, Converging Technologies genoemd, ontwikkelt zich razendsnel. In 2024 krijgen we nieuwe inzichten die zullen leiden tot AI-geïnformeerde sociale modellering. 

AI die gedrag voorspelt

Digital Twins helpen maatschappelijke uitdagingen zoals net zero en circulariteit aan te pakken. Onze uitdagingen worden aangepakt via uitgebreid maatwerk, gevoed door voorspellende gedragsmodellen gebaseerd op observatiegegevens van echte mensen in plaats van theoretische modellen. AI computerbeeldherkenning is nu zover gevorderd dat het menselijk gedrag herkent en voorspelt. Camera’s leggen menselijk gedrag vast en fungeren als ogen. Zo kan AI de situatie begrijpen en bepaalde gebeurtenissen voorspellen.  

Sociaal modelleren

Met het oog op meer privacy wordt er ook gewerkt aan technologie die menselijk gedrag analyseert zonder gebruik te maken van videobeelden. Met toegang tot grootschalige gedragsgegevens en geavanceerde analyses worden nieuwe inzichten in complexe sociale patronen duidelijk. En zo ontstaan er nieuwe modellen die de precieze mechanismen achter kuddegedrag onthullen. Zo bijvoorbeeld in financiële markten, de verspreiding van verkeerde informatie en het overnemen van maatschappelijke normen. Het in kaart brengen hiervan in digital twins voor what-if-interventieanalyses kan het bewijs leveren, nodig voor beleidsvorming. Door de dynamiek van steden en de behoeften van bewoners te analyseren, kan men zo informatie krijgen over huisvesting, mobiliteit en recreatieplanning afgestemd op de lokale context. Of nieuwe pedagogische modellen kunnen leiden tot aangepast onderwijs, verbeterd door AI.

Een veiligere en duurzamere samenleving

Met gedragsvoorspelling kan men ook het welzijn verbeteren en een veilige en duurzame samenleving realiseren. Een van de veelbelovende ontwikkelingen is misdaadpreventie. AI kan vitale gegevens van een potentieel slachtoffer analyseren en voorkomen dat mensen in de val van telefoonfraude worden gelokt. De technologie beoordeelt of mensen worden beïnvloed door gevoelens van angst. Dit op basis van parameters zoals ademhaling of hartslag. Deze aanpak brengt ook risico’s met zich mee: de privacy moet worden beschermd en vooroordelen moeten worden weggenomen. We moeten alert zijn voor foutieve conclusies van te kleine datamonsters of de vooringenomenheid van onderzoekers.

De weg vooruit

In de toekomst zal AI-democratisering via nieuwe platforms bredere innovatie, hoger gekwalificeerde banen en verantwoorde adoptie mogelijk maken. PC’s, mobiele apparaten en de cloud waren een katalysator voor economische groei en maakten technologie toegankelijk voor de massa. Vandaag de dag kunnen veel sectoren profiteren van AI-platforms. Om te evolueren van een exclusieve technologie naar een universeel beschikbare technologie, is voortdurend onderzoek nodig. Een open dialoog zorgt dan voor verantwoorde vooruitgang. Als dat gebeurt, zal AI bijdragen aan een toekomst waarin de welvaart van de mens centraal staat.


Dit artikel werd geschreven door Mike Fournigault, Artificial Intelligence Lead Architect & Data Scientist bij Fujitsu België en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business