Interview

Piet-Wybe Wagter, Capgemini: “We moeten een nieuwe grens trekken tussen de online- en offlinewereld”

In 2022 zal iedereen meer dan ooit zijn (maatschappelijke) verantwoordelijkheid moeten nemen. Piet-Wybe Wagter vertelt ons hoe Capgemini de daad bij het woord voegt.

Get the future you want. De slogan waarmee Capgemini 2022 instapt, klinkt actueler dan ooit. Nu we ons volop door een nieuwe coronagolf aan het slaan zijn, oogt die toekomst echter opnieuw onzeker. Het is daarom des te belangrijker dat je als bedrijf een houvast biedt voor je werknemers. Dat wil Capgemini ook zijn voor zijn eigen mensen, maakt Piet-Wybe Wagter (Head of BeLux bij Capgemini) ons meteen duidelijk: “De slogan is gevoed op wat er zich toen, en nu nog steeds, afspeelde in onze samenleving. We moesten leren omgaan met een nieuwe wereld. De kernboodschap die we willen brengen is dat het om jou gaat. Dat we jou willen helpen om de toekomst die jij voor ogen hebt te bereiken.”  

“Veel mensen zien zich vandaag niet meer passen in een klassieke piramide-organisatiestructuur die nog binnen veel organisaties de norm is. Wij proberen dan ook in samenspraak met onze medewerkers een ontwikkelingstraject voor hen uit te stippelen waarin zij zich kunnen onderscheiden met waar zij goed in zijn,” legt Wagter verder uit. Die boodschap bleek zeer goed aan te slaan. “Met de campagne hebben we veel nieuwe mensen weten binnen te halen. Capgemini zit in een mooie groeiflow. Get the future you want is een echte differentiator gebleken.” 

piet wybe wagter
Piet-Wybe Wagter. Imagee Credit: Capgemini

Geen woorden maar daden  

Het blijven uitdragen van die maatschappelijke verantwoordelijkheidszin blijft voor Wagter een van de topprioriteiten voor het aankomende jaar. “Je moet nadenken over welke bijdrage je als bedrijf kan leveren aan de maatschappij. Bij de Capgemini Group zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA van de organisatie. Onze stakeholders hechten daar ook veel waarde aan.” Duurzaamheid en sociale inclusie beloven weer de kernthema’s voor 2022 en de jaren daarna te worden.  

Maar Wagter wil er ons aan herinneren dat maatschappelijke verantwoordelijkheid een kwestie van daden is. “Je kan als bedrijf wel een statement maken, maar je moet die visie ook uitvoeren. Waarden als duurzaamheid en sociale inclusie staan niet ter discussie binnen de Capgemini Group. Maar wij moeten die waarden nog wel op lokaal niveau vertalen voor onze medewerkers in België en Luxemburg. We willen hen daar ook actief bij betrekken door te vragen wat zij belangrijk vinden. Dat is door de grote diversiteit binnen onze organisatie soms een moeilijke evenwichtsoefening. Daaruit kwam bijvoorbeeld de beslissing voort om vanaf 1 januari enkel nog maar elektrische wagens toe te laten. Dat is een drastisch besluit waar grote infrastructuurveranderingen voor nodig zijn, maar dat wel gedragen wordt door onze medewerkers. Ook hebben we samen nagedacht over wat in de toekomst de functie van het kantoor moet zijn en hoe we ook hiermee een verschil kunnen maken.”  

Capgemini Belgium stelde in september ook een nieuwe CSR Officer aan, Annlore Defossez. Wagter geeft wat meer uitleg over de verantwoordelijkheden die bij deze functie passen. “Met deze aanstelling willen we corporate responsibility professionaliseren in onze organisatie. De CSR Officer krijgt een volwaardig mandaat om initiatieven rond corporate responsibility op te zetten en de waarden die wij communiceren aan onze medewerkers zichtbaar te maken. “Zij gaat rechtstreeks rapporteren aan de Country Board in België, wat meteen wil zeggen dat CSR hoog op de agenda staat voor heel de organisatie.” 

Minder online zijn 

Een ander belangrijk aandachtspunt voor Wagter is het welzijn van alle medewerkers. Hij verwijst daarbij terug naar een evolutie in de maatschappij richting een ‘onlife’-samenleving waar de grenzen tussen de online- en offlinewereld vervagen. Die trend is volgens Wagter onomkeerbaar, maar het is tijd voor een nieuwe balans. “We moeten weer duidelijke afspraken maken waar de onlinewereld ophoudt. Je kan niet van je werknemers verwachten dat ze altijd online zijn, dan maak je ze in geen tijd gek.” 

Die balans is Capgemini Belgium nu volop aan het uitwerken. Wagter: “Uit een survey die we bij onze werknemers afnamen bleek duidelijk dat iedereen anders omgaat met een hybride werksysteem. Het is daarom van belang dat je met medewerkers onderling goede afspraken maakt over hoe ze hun tijd tussen thuiswerken, werken vanop kantoor en bezoeken aan klanten optimaal kunnen verdelen. Iedereen heeft een andere thuissituatie. Als werkgever moet je je medewerkers dan ook enige vrijheid geven om in functie van hun persoonlijke omstandigheden het ideale model te zoeken. Zo help je hen ook zich verder te ontwikkelen, op hun eigen manier.”  

Als er één slotboodschap is die we willen meenemen uit ons gesprek met Piet-Wybe Wagter, dan is het dat we samen moeten bouwen aan een betere toekomst voor iedereen. Laten we van Get the future you want dan ook ons goede voornemen maken voor het jaar 2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=O60rOsPqkGo&feature=emb_logo&ab_channel=Capgemini

Dit interview komt uit Vision on 2022. Het gratis e-book kan je hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business