Partnerinfo

Is er een verband tussen zakelijk succes en innovaties in de toeleveringsketen en logistiek?

© Unsplash/Chuttersnap
Tijdens de pandemie kampten logistieke bedrijven met hele grote uitdagingen in hun toeleveringsketen. Deze keten kon de motor van een bedrijf zijn maar bij andere was het de zwakste schakel.

Globaal hebben veel bedrijven ontdekt dat hun logistieke systemen toe zijn aan vernieuwing en innovatie. Recent onderzoek van Descartes onder duizend leidinggevenden van logistieke bedrijven in Europa en Noord-Amerika toont aan dat deze uitdagingen de sector hebben wakker geschud. Ruim 57% van de ondervraagden versnelde hun innovatie-initiatieven en 65% is van plan om de komende twee jaar forse investeringen te doen op vlak van supply chain en logistiek.

Automobielsector geeft het goede voorbeeld

Het productieproces in de automobielsector vertraagde sterk tijdens Covid, omdat onderdelen zoals onder andere computerchips moeilijk te verkrijgen waren. Hierdoor liepen de wachttijden heel erg op. De afgelopen maanden kwam de productie echter weer goed op gang, zo bevestigt automobielfederatie FEBIAC. In maart 2023 kon al 40% meer auto’s geproduceerd worden dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit was onder andere mogelijk omdat de automobielsector zwaar investeerde in innovatie voor hun toeleveringsketens en logistiek.

Auto’s zijn opnieuw sneller beschikbaar, maar het is nog altijd niet evident om deze even snel bij de dealers te krijgen. Het hele productieproces heeft zich aangepast aan het tragere leveringsritme tijdens de pandemie, maar ook het logistieke proces moet weer op gang komen. De situatie is nog niet zoals ze vroeger was, maar de automobielsector schakelde met hun innovaties alvast enkele versnellingen hoger.

Welke factoren beïnvloeden innovatie?

Het is interessant om te onderzoeken of er een verband is tussen innovatie en de solvabiliteit van bedrijven. Wat is de impact van drie sleutelfactoren: innovatie bij het senior management, financiële prestaties en personeelsverloop, op vernieuwingen. Kunnen organisaties via deze sleutelfactoren rendabel en financieel succesvol worden?

De hypothese was dat het belang van innovatie bij het management zichzelf invult en bevestigt. Het senior management vindt vernieuwing van de toeleveringsketen en logistiek belangrijk en dit komt tot uiting in de strategie en ondernomen acties. Bedrijven met betere financiële prestaties zijn bovendien in staat om meer middelen te besteden aan innovatie. Daar kunnen ze nadien de financiële vruchten van plukken. Tenslotte is ook het behoud van werknemers van cruciaal belang. Aangezien innovatie op gebied van toeleveringsketens expertise vereist, helpt stabiliteit in het personeelsbestand dit expertiseniveau op te bouwen en in stand te houden.

Verhoogt innovatie de bedrijfsprestaties?

Uit de studie van Descartes bleken de drie sleutelfactoren een grote samenhang te hebben.

© Descartes

Alle antwoorden werden vergeleken om een correlatie te vinden tussen zakelijk succes en innovatie. Het belang dat het senior management hecht aan innovatie in de toeleveringsketen gaat hand in hand met betere financiële prestaties en een kleiner personeelsverloop. De antwoorden in het onderzoek maken dat duidelijk.

  • Belang van innovatie bij het management

Respondenten, waarbij innovatie belangrijk is voor het management, zeggen dat hun bedrijf 20% meer kans heeft op betere financiële prestaties en 13% meer kans op een lager personeelsverloop.

Figuur 2: Effect van het belang van innovatie op financiële prestaties en personeelsverloop. – © Descartes
  • Betere financiële prestaties

Respondenten die financieel beter presteerden, hadden 20% meer kans om een directie te hebben die innovatie belangrijk vindt en 16% meer kans op een lager personeelsverloop.

Figuur 3: Effect van financiële prestaties op het belang van innovatie en het personeelsverloop – © Descartes
  • Personeelsverloop

Respondenten uit bedrijven met een lager personeelsverloop hadden 15% meer kans om een management te hebben dat innovatie belangrijk vindt en 23% meer kans op betere financiële prestaties.

Figuur 4: Effect van het personeelsverloop op het belang van het management en financiële prestaties – © Descartes

Wat komt nu eerst – innovatie of zakelijk succes?

Innovatie en financieel succes zijn met elkaar verweven, maar we mogen ze niet beschouwen als een ‘kip en ei’ verhaal. Een theorie, toegeschreven aan Charles Darwin in zijn ‘On the origin of species’, is zeker ook van toepassing op de bedrijfswereld: “Het is niet de sterkste of de meest intelligente die overleeft, maar wel diegene die zich het best kan aanpassen aan veranderingen.”

Daarom is het belangrijk dat het senior management de waarde van innovatie in de toeleveringsketen en logistiek inziet. Aangezien zij de middelen en toewijzing ervan controleren, is de C-suite de katalysator voor herbronning en vernieuwing. Uit de studie van Descartes blijkt dat bedrijven waarbij het management innovatie belangrijk vindt twee keer meer kans hebben op successen en concurrenten zo achter zich laten.

Bedrijven moeten eerst durven investeren in innovatie om daar later de vruchten van te plukken.


Dit artikel is een commerciële bijdrage geschreven door Chris Jones van EVP Industry. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business