Business

FeWeb komt met oplossing voor het privacy probleem van influencers

Na het protest van enkele bekende influencers zoals Acid en Average Rob op het verplicht vermelden van hun adres in hun sociale media accounts is er nu een oplossing. Influencers en content creators kunnen hun adres plaatsen bij FeWeb, de beroepsvereniging van digitale professionals, agencies en dienstverleners. Zo vermijden ze de boetes van de Economische Inspectie die in 2022 controles opstartte. De oplossing kwam er na overleg met de toenmalige Staatssecretaris voor Consumentenzaken en de Minister van Economie.

In 2022 voerde de Economische Inspectie controles uit bij influencers en content creators op het vermelden van hun adres en ondernemingsnummer in hun sociale media accounts. Deze verplichting vloeit voort uit een Europese Richtlijn en voorziet boetes van 208 tot 80 000 euro. Een dertigtal influencers ontving deze zomer een proces-verbaal. Om een boete te vermijden, dienden ze voor einde september hun adres en ondernemingsnummer in de bio van social accounts vermelden.

Privacy en veiligheid

Omdat influencers en content creators vaak hun thuisadres als bedrijfsadres gebruiken, kan dit nare gevolgen hebben. Zo meldden sommige influencers het ongewenst bezoek van volgers aan hun thuisadres. Het huren van een bedrijfsruimte komt voor hen niet in aanmerking omdat dit financieel te zwaar is en een postbusadres niet toegestaan is.

Het protest van enkele bekende influencers zoals Acid en Average Rob zorgde voor een tijdelijke pauze van de controles dankzij de tussenkomst van de toenmalige Staatssecretaris van Consumentenzaken Eva De Bleeker.

De oplossing

Ondertussen werkte FeWeb samen met de Minister aan een oplossing: influencers en content creators kunnen nu voor slechts 200 euro per jaar gebruik maken van het business center van FeWeb, dat door de FOD Economie erkend werd. Dit business center is ook de thuisbasis van het Content Creators Platform van FeWeb. Dit platform biedt influencers en content creators een stem wanneer er nieuwe regels ontwikkeld worden of bestaande regels veranderd moeten worden. Het Platform organiseert events en opleidingen, verzamelt en deelt kennis.

Influencers en content creators die beschikken over een ondernemingsnummer kunnen zich aansluiten bij FeWeb en vervolgens een overeenkomst afsluiten om hun bedrijfsadres te vestigen in het business center van FeWeb in Gent. 

Op www.contentcreatorsplatform.be staat alle informatie over het Content Creators Platform en de oplossing voor het adresprobleem.

Adresverplichting geldt voor alle ‘digitale’ bedrijven

Bedrijven die beschouwd worden als een ‘dienstverlener van de informatiemaatschappij’ (zoals zowat alle bedrijven uit onze digitale sector) zijn volgens het Wetboek Economisch Recht verplicht om zich te identificeren in de kanalen die ze gebruiken. Dit betekent dat elk bedrijf in hun social media accounts de bedrijfsnaam, het bedrijfsadres en het ondernemingsnummer (in de bio) moet vermelden. Een link naar de pagina met deze gegevens is onvoldoende.

businesspress

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals