Business

5 gouden regels om je organisatie veerkrachtiger te maken

veerkracht bedrijf
Disruptie is al enkele jaren de dagelijkse realiteit voor bedrijven. Sinds de pandemie hebben ze nauwelijks een adempauze gekregen. Oorlog in Oekraïne, klantenverwachtingen die evolueren, de transformatie van de werkplek, nieuwe wetgeving … In zo’n volatiel klimaat streven bedrijfsleiders meer dan ooit naar veerkracht om hun organisatie te wapenen tegen disrupties. Toch weten ze vaak niet waar ze moeten beginnen en er is ook geen universele manier om met verandering om te gaan.

Bedrijven moeten daarom in de eerste plaats een cultuur ontwikkelen die klaar is voor disruptie, innovatie, verandering en groei. Op basis van ruim vier decennia ervaring heeft SAS vijf gouden regels opgesteld die leiders zullen helpen om hun bedrijf voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst:

  1. Investeer in je vermogen om snel te schakelen
  2. Focus op innovatie die de wereld doet verbeteren
  3. Neem je verantwoordelijkheid en streef naar gelijkheid
  4. Integreer analytics in elk proces
  5. Wees nieuwsgierig

Meer dan helft Benelux-bedrijven is niet klaar voor disrupties

1. Investeer in je vermogen om snel te kunnen schakelen

Een veerkrachtige organisatie is in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt en slaagt erin op elk moment competitief te zijn. In het geval van disruptie zijn snelheid en veerkracht dan ook de belangrijkste elementen voor de business om te blijven groeien. Bedrijven die hierin investeren en deze waarden in hun cultuur inbouwen, kunnen zich snel aanpassen aan wisselende omstandigheden.

2. Focus op innovatie met oplossingen die de wereld verbeteren

Innovatieve bedrijven gebruiken technologie om nieuwe businessmodellen, oplossingen, workflows, producten en services te ontwikkelen. De leiders van veerkrachtige organisaties focussen daarvoor op innovatie in verschillende domeinen, waaronder technologie, data, de tevredenheid van werknemers, enzovoort.

3. Neem je verantwoordelijkheid en streef naar gelijkheid

Nog een rode draad die bij alle veerkrachtige organisaties terugkeert, is hun focus op gelijkheid en het nemen van hun verantwoordelijkheid. Ze leggen de nadruk op onder meer datakwaliteit, verantwoord gebruik van data, inclusief aanwerven en diversiteit op de werkvloer.

4. Integreer analytics in elk proces

Veerkrachtige organisaties leggen de nadruk op datageletterdheid. Een dataplatform is immers veel meer dan een tool voor het beheren van data. Een organisatie met een sterke datacultuur gebruikt data voor het oplossen van problemen, het beantwoorden van vragen en het nemen van beslissingen.

5. Wees nieuwsgierig en ga altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden

Nieuwsgierigheid is een belangrijke troef om de wendbaarheid van een organisatie te vergroten. Het is een sterke basis voor bedrijven om te experimenteren met nieuwe mogelijkheden. Zorg dus voor een cultuur waarin leren centraal staat en nieuwe informatie vlot kan doorstromen.

Meer dan helft Benelux-bedrijven is niet klaar voor disrupties

Dat er nog werk aan de winkel is, blijkt uit een rondvraag van SAS. Slechts 45% van de bevraagde leiders uit de Benelux is van mening dat hun bedrijf vandaag al veerkrachtig genoeg is. 51% geeft aan dat ze niet voorbereid zijn om disruptie het hoofd te bieden. Ze vrezen dat hun organisatie hierdoor een achterstand oploopt op het gebied van databeveiliging (49%), duurzaamheid (49%), het aantrekken en behouden van talent (48%), en het stimuleren van digitale transformatie (48%).
Verouderde technologie is volgens 72% van de bedrijfsleiders het voornaamste obstakel om snel en wendbaar te kunnen reageren op verandering. Intussen zijn acht op tien bedrijfsleiders in de Benelux van plan om in hun wendbaarheid te investeren. Zo’n 93% gelooft dat data en analytics essentiële hulpmiddelen zullen zijn om hun veerkracht te vergroten.


Dit artikel werd geschreven door SAS en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business