Business

Hoe AI verzekeringen kan veranderen

AI
©Allianz
Wordt AI een evolutie of een revolutie in de verzekeringswereld? Hier bespreken we de waarschijnlijke gevolgen voor de sector en horen we van risico- en technologiedeskundigen van Allianz over de plannen van het bedrijf om het potentieel er van op verantwoorde en creatieve wijze te verkennen.
  • Er wordt aangenomen dat de verzekeringssector een van de sectoren is met de hoogste potentiële waarde van AI-technologieën, die jaarlijks een potentieel van US$ 1,1 miljard kunnen toevoegen.
  • Dankzij AI-technologieën kunnen verzekeraars gebruikmaken van grotere datasets om hun processen te verbeteren, van het automatiseren van klantenservice tot het aanscherpen van risicomodellen en voorspellingen.
  • Datagestuurde middelen en AI kunnen het schadebeheer transformeren, inclusief preventie, kennisgeving, schikkingen en fraudedetectie.
  • Naast de kansen die GenAI biedt, zijn er ook risico’s op het gebied van gegevensbescherming, vertrouwelijkheid, de dreiging van cyberaanvallen, ethische bezwaren en aansprakelijkheid.

De cijfers zijn duizelingwekkend. ChatGPT verzamelde 100 miljoen gebruikers in de eerste twee maanden, maar dat record werd een paar maanden later verbroken door rivaal Threads, met 100 miljoen in slechts vijf dagen.

Het kostte TikTok ongeveer negen maanden om dat aantal gebruikers te bereiken en Instagram tweeënhalf jaar, maar de acceptatie van ChatGPT na de lancering in november 2022 was ongekend. De snelheid van de adoptie leidde tot een golf van speculaties in de media en het bedrijfsleven over het ontwrichtende potentieel van dergelijke technologie.

Nu de digitalisering op veel gebieden in het leven snel toeneemt, groeit de hoeveelheid gegevens die kan worden benut. Als datagestuurde sector zijn verzekeringen niet nieuw op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) of het gebruik van data-analyse in de hele waardeketen om producten, interacties, preventie, claims en processen te verbeteren. Volgens verschillende onderzoeken behoort de sector tot de sectoren met het grootste waardepotentieel van AI.

Schattingen geven aan dat het marktpotentieel van generatieve AI (GenAI) tegen 2025 US$15 miljard zal bedragen en tegen 2027 US$32 miljard alleen al in de verzekerings- en financiële sector.

Het verschil tussen AI en GenAI

Simpel gezegd zijn er twee soorten AI-toepassingen. De eerste maakt gebruik van het vermogen van AI om patronen in gegevens te herkennen en daaruit conclusies te trekken of voorspellingen te doen. De tweede, GenAI, gebruikt grote taalmodellen (LLM’s) die zijn getraind op grote bestaande datasets om nieuwe inhoud te genereren die menselijke creativiteit nabootst, of het nu gaat om afbeeldingen, tekst, codering, muziek, kunst of interactieve simulaties.

“AI stelt verzekeraars in staat om hun waardepropositie te verbeteren door risico’s beter te voorspellen en dus te voorkomen”, zegt Michael Bruch, Global Head of Risk Consulting Advisory Services, Allianz Commercial. “AI is afhankelijk van het hebben van data van goede kwaliteit. Bij Allianz zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen en uitbreiden van onze datakwaliteit – niet alleen bij Allianz Commercial, maar bij alle Allianz-entiteiten – om de modellen die we gebruiken te trainen. Dit kan ons bijvoorbeeld helpen bij het beoordelen en modelleren van extreme weersomstandigheden door gegevens te verzamelen over secundaire gevaren zoals overstromingen. Of, door de granulariteit van onze locatiegegevens voortdurend te verbeteren, kunnen we zakelijke klanten helpen hun blootstelling aan klimaatrisico’s beter te identificeren.”

AI kan de rol aannemen van “koele probleemoplosser”, voegt Bruch toe. “Door ons in staat te stellen een meer voorspellende, preventieve en proactieve aanpak te hanteren, kan AI ons perspectief verschuiven van achterom kijken in de achteruitkijkspiegel en claims uitbetalen naar een organisatie met een scherper zicht op de weg voor ons, die klanten ondersteunt bij het voorkomen en beperken van risico’s en het vermijden van verliezen. De kracht van AI-gegenereerde inzichten kan bedrijven en samenlevingen helpen veerkrachtiger te worden.”

Naarmate er meer data en risico-informatie beschikbaar komt, met name voor weer- of cyberrisico’s, zou AI verzekeraars in staat kunnen stellen om dekking te bieden voor opkomende risico’s en technologieën die vandaag de dag nog niet verzekerbaar zijn, waaronder parametrische oplossingen.

Het transformerende effect van GenAI

Tijd om 100 miljoen gebruikers te bereiken, in maanden

PlatformAantal maanden
ChatGPT2
TikTok9
Google14
Instagram30
Facebook54
Twitter60

Geschat marktpotentieel van GenAI, in miljarden US$

JaarAndere industrieënVerzekeringen en financiënTotaal
2022729
202314418
202427835
2025461561
2026652388
20278932121
Bron: BCG

Gevolgen voor de verzekeringswaardeketen

Het potentieel van GenAI in de verzekeringswaardeketen is een opwindend vooruitzicht. Open AI’s ChatGPT kwam als eerste in het nieuws, maar heeft nu gezelschap gekregen van Microsofts Co-Pilot en Google’s Bard als meest prominente tools op de markt.

“De nieuwe technologie betekent dat verzekeraars gebruik kunnen maken van grotere datasets om hun processen te verbeteren, van het automatiseren van klantondersteuning en handmatige taken tot het aanscherpen van risicomodellering en voorspellingen. Het zal ook het invoeren van gegevens, het opschonen van gegevens en het classificeren van gegevens vergemakkelijken,” zegt Meenesh Mistry, Business Model Transformation Executive bij Allianz Commercial.

Een breder scala aan risicodata zal verzekeraars in staat stellen om meer gerichte verzekeringsoplossingen op maat en slimmere prijzen aan te bieden. GenAI zal ook verzekeringstaken automatiseren, waaronder gegevensextractie en vergelijking van formuleringen.

“Bij zakelijke verzekeringen verstrekken klanten gedetailleerde risico-informatie en vragenlijsten die meer dan 100 pagina’s kunnen beslaan”, legt Ulrich Kadow, Head of Global Product Management and Underwriting Transformation bij Allianz Commercial, uit. “Met behulp van AI kan belangrijke informatie worden geëxtraheerd en duidelijk worden weergegeven aan de verzekeraar en de risicoadviseur, zodat er meer tijd overblijft voor de uiteindelijke risicobeoordeling. Ook kunnen bewoordingen van makelaars worden vergeleken met de bewoordingen van een Allianz-standaardproduct, waarbij GenAI de belangrijkste verschillen aan het licht brengt. Door dit soort taken te stroomlijnen, kunnen verzekeraars zich richten op complexere uitdagingen.”

Grotere datasets bieden GenAI ook meer mogelijkheden om anomalieën of ongebruikelijke gedragspatronen op te sporen die kunnen duiden op fraude, aldus Kadow. Verliestriggers kunnen worden opgespoord en toekomstige claims kunnen beter worden voorspeld, inclusief schadepieken. Het vermogen van GenAI om afbeeldingen en video’s te analyseren zou een ander nuttig hulpmiddel kunnen zijn in het claimproces.

AI in actie: schadebeheer transformeren

AI en datagedreven middelen worden bij Allianz geïmplementeerd om schade te voorkomen en het schadetraject te verbeteren.

Preventie: De Weather Alert tool voorspelt de locatie, timing en impact van extreme weersomstandigheden, waarbij 96% van de klanten zegt stappen te ondernemen om schade te voorkomen als gevolg van een waarschuwing. De tool heeft 1,9 miljoen geregistreerde klanten.

Melding: Een andere AI-tool detecteert auto-ongelukken in realtime met behulp van een app en tag op voorruiten, of via sensoren in aangesloten auto’s of smartphones. Met 40.000 actieve gebruikers zorgt deze tool voor een eenvoudige en digitale eerste schademelding, waardoor Allianz contact kan opnemen met de klant.

Schadebeoordelingen en schaderegelingen: AI-middelen maken onmiddellijke dekkingscontroles, efficiëntere schadebeoordelingen en -oplossingen mogelijk, zoals geautomatiseerde pre-beoordelingen bij autoverzekeringen en een uitgebreid netwerk van reparatiewerkplaatsen, en snellere beoordelingen van lage schadeclaims voor efficiënte afwikkeling.

Fraude opsporen: Op AI gebaseerde tools maken efficiënt gebruik van beschikbare gegevens om te controleren op frauduleuze activiteiten, waaronder bedrieglijk taalgebruik, inconsistenties of ongewoon gedrag; gemanipuleerde afbeeldingen of videobewijs; voorspelling van de waarschijnlijkheid van fraude op basis van historische gegevens; en analyse van sociale netwerken om fraudeurs te ontdekken onder claimanten, verzekerden en getuigen.

Risico’s en uitdagingen

Hoewel er veel opwinding over is, bevinden GenAI-oplossingen zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium, met risico’s en beperkingen die verzekeraars moeten aanpakken voordat de technologieën veilig kunnen worden uitgerold.

“We zien dat LLM’s heel goed werken voor algemene taaltaken, maar ze zijn nog niet ontworpen voor de specifieke technische taal die we in verzekeringen gebruiken, zoals juridische analyse van polisformuleringen of schadeafhandeling,” zegt Mistry. “GenAI-modellen moeten verder worden getraind en aangepast aan de taal, gegevens en processen van onze branche. Dit is de focus van onze use cases.”

Als het gaat om de invloed op de werkgelegenheid in het verzekeringswezen, ziet Bruch de impact van AI eerder als “een evolutie dan een revolutie”, waarbij over een aantal jaren geleidelijk nieuwe banen worden gecreëerd en bestaande functieprofielen worden veranderd. “AI is geen vervanging voor menselijke emotionele intelligentie, die zo belangrijk is op de werkplek. Maar ik zie wel nieuwe functies ontstaan voor professionals die AI-systemen kunnen ontwikkelen, implementeren en beheren en bestaande systemen kunnen ontwikkelen. AI zal grotendeels van invloed zijn op functieprofielen als een ondersteunende, aanvullende technologie, die enorme mogelijkheden biedt voor digitale bijscholing.”

Samen met de kansen die GenAI biedt, komen er ook aanzienlijke risico’s zoals gegevensbescherming, vertrouwelijkheid, ethische bezwaren en aansprakelijkheidsrisico’s. AI- en GenAI-oplossingen zijn slechts zo effectief als de gegevens waarop ze zijn getraind, en historische gegevens kunnen ongelijkheden weerspiegelen die GenAI zou kunnen bestendigen door bevooroordeelde inhoud te creëren, wat mogelijk tot discriminatie leidt.

GenAI kan ook informatie creëren die er overtuigend uitziet maar feitelijk onjuist is, een proces dat ‘hallucinatie’ wordt genoemd. Dit wordt al gebruikt door cybercriminelen om nieuwe soorten fraude te plegen, phishingmails te maken of ‘deep fakes’ te genereren.

“Elk gebruik van AI bij Allianz moet compliant, veilig en verantwoord zijn en binnen duidelijke richtlijnen vallen”, zegt Christopher Rau, Hoofd Digitaal Recht en Gegevensbescherming bij Allianz Commercial. “We zetten ons in om onze vijf principes voor Data Ethics and Responsible AI te handhaven. Als wereldwijd bedrijf moeten we rekening houden met een verscheidenheid aan regelgeving over de hele wereld, waaronder AI-regelgeving zoals die zich ontwikkelt in verschillende gebieden, zoals de recente AI-wet van de EU.”

AI is al enkele jaren een belangrijk strategisch onderwerp bij Allianz en nieuwe trends worden voortdurend gevolgd en onderzocht door het wereldwijde team van datawetenschappers en AI-experts van het bedrijf. Data vormen een kernelement van het bedrijf. Technologie en data-analyse vormen steeds meer de kern van wat verzekeraars doen.


Dit artikel is een ingezonden persbericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Zou jij plaatsnemen in een zelfrijdende Waymo-taxi?

  • Nee (70%, 138 Votes)
  • Ja (30%, 59 Votes)

Aantal stemmen: 197

Laden ... Laden ...
De beste elektronica-acties van februari

De beste elektronica-acties van februari

Bekijken bij bol.com

Business