Business

Belgen verwachten overheidsleiderschap in AI-beleid

© NanoStockk / iStock
Ongeveer de helft van de Belgen is van mening dat de overheid een essentiële rol moet spelen bij het opbouwen van vertrouwen rond kunstmatige intelligentie (AI). Dat blijkt uit een onderzoek van PanelWizard in opdracht van Salesforce.

Het valt op dat Belgen vooral naar de overheid kijken om de evolutie van AI in goede banen te leiden. Burgers willen meer richten en structuur (42%), maar ook meer verantwoordelijkheid van de overheid voor het beschermen van hun data (47%).

Ter vergelijking: ongeveer zes op tien Nederlanders en de helft van de Zweden vinden dat het beschermen van data een taak is voor bedrijven die een AI-product verkopen. In Zweden denkt zelfs maar 23% dat de overheid hierin een rol moet spelen. Ondanks de verwachtingen van Belgen naar de overheid toe, stellen vier op tien landgenoten in de survey dat ze helemaal niet of nauwelijks op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving rond AI.

Mensen zoeken houvast en kijken daarvoor in de eerste plaats vaak naar de overheid”, zegt Reinier van Leuken, Senior Director of Product Management en AI-expert bij Salesforce. “De overheid is zeker een van de partijen die kan helpen om het gebruik van AI te reguleren, maar het is niet de enige verantwoordelijke. Ook bedrijven, en zelfs consumenten, hebben een verantwoordelijkheid. AI ontwikkelt zich zo snel dat we betere en snellere controles nodig hebben om ervoor te zorgen dat het goed en betrouwbaar werkt. De mens moet daarbij aan het stuur blijven.

Belg staat eerder positief tegenover AI

Over de ontwikkelingen rond AI hebben de meeste Belgen een positief gevoel. Slechts 32,4% heeft een negatieve perceptie. Vooral jongeren (tot 30 jaar) in de studie begrijpen het nut van AI (49% staat er positief tegenover). Ook zijn mannen (42%) optimistischer dan vrouwen (32,6%) als het over AI gaat.

In welke mate zijn Belgen zich bewust van het gebruik van AI-toepassingen? Uit de gegevens blijkt dat spraakassistenten zoals Siri (74,5%) het meest bekend zijn, gevolgd door chatbots (72,6%) en bots zoals ChatGPT (70,5%). Het bewustzijn onder Belgen is echter lager als het gaat om het gebruik van AI voor het tonen van koopaanbevelingen op websites (52,6%) en voor het opsporen van fraude (36%). Volgens 44,2% van de Belgen is het belangrijkste voordeel van AI tijdsbesparing. Daarnaast wordt AI ook gezien als een middel om gemakkelijker toegang te krijgen tot informatie en kennis (43,6%) en om meer comfort te bieden (39%), zoals bij slimme verlichting en andere slimme apparaten. Minder vaak genoemde voordelen zijn het oplossen van maatschappelijke problemen (19,2%) en het verbeteren van dienstverlening (27,2%).

Al bij al zijn de meeste respondenten het erover eens dat AI de efficiëntie van ons werk doet toenemen, en dat de technologie in vergelijking met onze menselijke capaciteiten ook beter is in het oplossen van problemen. Bovendien denkt de meerderheid dat AI opportuniteiten biedt voor de economie van ons land.

Zorg om banenverlies

De survey peilde niet alleen naar het potentieel van AI, maar ook naar de zorgen die respondenten zich maken. De meerderheid (58,6%) vreest dat we onder impuls van de technologie onze menselijke controle verliezen bij het nemen van beslissingen. Nog eens 54,5% denkt dat de interactie tussen mensen gaat afnemen, waardoor we sociaal meer geïsoleerd geraken. En 53,3% vreest dat er ook banen zullen verdwijnen door de opmars van AI. De angst voor banenverlies is het grootst bij vrouwelijke respondenten (58,2%) en is iets minder sterk aanwezig bij mannen (48,1%). Bij onze noorderburen staat vrees voor banenverlies eveneens op de radar (46,3%), maar daar maken ze zich toch vooral zorgen over het verlies van menselijke controle (67,3%) en het feit dat AI-systemen verkeerde of misleidende informatie kunnen weergeven (64,4%).

Er bestaat nog veel onzekerheid over AI, maar gelukkig zien veel mensen er ook de voordelen van in”, zegt Reinier van Leuken. “Ik ben ervan overtuigd dat de technologie ons leven op sommige vlakken niet alleen gemakkelijker zal maken, maar ook dat het oplossingen zal bieden voor grote problemen die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Denk aan de uitdagingen op het gebied van klimaat. We zien nu al dat organisaties door slim gebruik van AI betere inzichten krijgen over de effecten van hun producten op het milieu en dat ze hun processen kunnen optimaliseren om de CO2-uitstoot te verminderen. Zolang we samen voor een sterk raamwerk zorgen met controles, verplichtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen bij het gebruik van artificiële intelligentie, zullen we zien dat AI een positieve impact zal hebben.


Dit artikel is een ingezonden persbericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is, werd in maart 2024 uitgevoerd door PanelWizard in opdracht van Salesforce in België, Nederland en Zweden. In totaal deden er 3.226 respondenten mee, waarvan 1.058 deelnemers in België, 1.084 in Nederland, en nog eens 1.084 in Zweden.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business