Interview

Piet-Wybe Wagter (Capgemini): “De mens moet weer centraal komen bij digitale transformatie”

Digitale transformatie is niet enkel een technologisch proces, maar ook een sociaal proces. Piet-Wybe Wagter licht de toekomstvisie van Capgemini toe.

Het consultancybedrijf maakte die visie in feite eind oktober zelf al bekend via de nieuwe brandslogan “Get the future you want”. Met die slogan wil Capgemini niet enkel een beetje positivisme in het moeilijke heden brengen, maar ook aandacht vestigen op thema’s zoals duurzaamheid en sociale inclusie. Want de mens is minstens even belangrijk als de technologie bij digitale transformatie. En dat is meteen de rode draad doorheen ons gesprek met Piet-Wybe Wagter, Head of BeLux voor Capgemini.

https://www.youtube.com/watch?v=O60rOsPqkGo&feature=emb_logo

Maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen

Met de brand promise “Get the future you want” willen we aan onze klanten en partners duidelijk maken wat wij willen zijn voor hen. Maar we willen ermee ook laten zien wat we willen betekenen voor de maatschappij. Als grote internationale speler staat Capgemini midden in de maatschappij. Die is door de coronapandemie sterk veranderd. We beseffen dat we slechts een onderdeel zijn van een veel groter ecosysteem. Maar binnen dat ecosysteem willen we wel een voortrekkersrol opnemen.

Één van de belangrijkste veranderingen die Capgemini zelf heeft ondergaan is dat het van een IT-consultancybedrijf omschakelde naar een bedrijf dat klanten doorheen het volledige digitale transformatieproces begeleidt. Twee waarden staan daarbij altijd centraal: duurzaamheid en sociale inclusie. “Als internationale speler kan diversiteit bij ons niet ter discussie staan. Het samenbrengen van verschillende culturen tot één sterk collectief is cruciaal voor onze bedrijfswerking. We merken dat onze klanten dit ook zeer belangrijke waarden vinden.”

De ‘onlife’ maatschappij

Wagter voorspelt daarom dat duurzaamheid en sociale inclusie in 2021 dan ook (opnieuw) zeer belangrijke maatschappelijke thema’s zullen worden. “Als er één les is die we moeten trekken uit de pandemie, dan is het dat de natuur wispelturig is en we ze niet kunnen maken. Organisaties gaan op zoek moeten naar een nieuwe balans met de natuur waarbij duurzaamheid voorop komt te staan.”

Maar organisaties moeten eveneens streven naar een nieuwe balans met hun eigen mensen. De shift naar thuiswerken was tijdens de pandemie voor veel organisaties noodgedwongen, maar het inzicht is gekomen dat thuiswerken ook na de pandemie permanent deel zal uitmaken van de dagelijkse werking voor veel organisaties. Thuiswerken zorgt voor een nieuw communicatieparadigma. Digitale communicatie verloopt immers veelal verticaal. Om mensen betrokken bij de organisatie te houden, moet binnen digitale communicatie ook ruimte worden gezocht voor horizontale communicatie. De ouderwetse babbel aan de koffieautomaat mag ook in een digitale wereld niet verdwijnen.

“Er wordt vaak gesproken over de online maatschappij, maar ik spreek liever van een ‘onlife maatschappij’, aldus Wagter. “Mens en maatschappij komen in die wereld dichter bij elkaar, we worden als het ware ‘maatschappelijk één’. Werkgevers moeten beseffen dat hun werknemers met meer dan hun werk bezig zijn. Het is misschien dan wel een ellendige periode, maar vanuit businessperspectief is het ook een zeer interessante periode.”

Digitale transformatie is meer dan technologie

Ook op technologisch vlak is de maatschappij snel aan het groeien. Wagter voorspelt dat de rol van big data alleen maar zal toenemen in 2021 en de jaren nadien. “Datagedreven besluitvorming wordt de norm. Het leidt ook gewoon tot betere besluitvorming.” Ontwikkelingen binnen andere technologische domeinen zoals cloud, intelligent engineering  en 5G hangen nauw samen met die toenemende datahonger. Haaks daartegenover staat een groeiende tegenbeweging die de vraag stelt of data wel betrouwbaar is. Ook aan dat vraagstuk zal een antwoord moeten geboden worden.

Maar ook hier wil Wagter ons er aan herinneren dat het menselijke aspect niet uit het oog mag verloren worden. “Technologie vormt de basis van het transformatieproces, maar uiteindelijk gaat het om de interactie tussen mens en technologie. Waarde wordt gecreëerd door de manier waarop mensen omgaan met technologie. Met de juiste mensen kunnen organisaties pas echt een competitief voordeel voor zichzelf creëren.”

En zo zijn we teruggekomen tot de kernboodschap die Capgemini met de slogan ‘Get the future you want’ wilt communiceren. Capgemini kijkt met gevoelens van optimisme naar de toekomst, maar ook met een nuchter realisme. De shift die de maatschappij nu doormaakt is extreem en ongemakkelijk, toch zal ze leiden tot betere inzichten naar de toekomst toe. Of zoals Wagter het filosofisch verwoordt: “Iedere grote crisis installeert nieuwe elementen manifest in de maatschappij”.

Dit interview komt uit het e-book Vision on 2021. Download het gratis e-book via deze link!

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business