Business, Nieuws

Belgian Tech Survey 2023: marktaandelen en tevredenheid van software

De Belgian Tech Survey geeft een compleet overzicht van het gebruik van technologie in Belgische bedrijven. In dit artikel lijsten we de resultaten op van alle ICT en technologie die binnen de categorie software vallen.

Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Van besturingssystemen tot antivirustoepassingen en van Document Management Systemen tot accountingtoepassingen, je vindt het hier.

[ez-toc]

Besturingssystemen – nog veel oudere Windows-versies

Ook in 2023 blijft Microsoft Windows veruit het meest populaire besturingssysteem voor computers. Wel zitten er grote verschillen tussen de verschillende versies van het OS. Windows 11, de meest recente versie van het besturingssysteem, spant met een marktaandeel van 18% de kroon. Zijn voorganger, Windows 10, weet nog een marktaandeel van 17% aan te tikken. Opvallender is echter dat verouderde Windows-versies zoals Windows 8, Windows 7, Windows Vista en zelfs Windows XP samen nog 9,5% van de markt weten te bereiken. Heel wat bedrijven lijken dus nog gebruik te maken van verouderde (en onveilige) Windows-installaties. Uit de tevredenheidsenquête blijkt tevens dat die oudere Windows-versies lang niet zo tevreden maken als Windows 11.

Microsoft Windows is dus verreweg het populairste besturingssysteem voor computers in Belgische bedrijven. Mac-computers blijken bovendien heel wat minder gangbaar dan hun Windows-tegenhanger, met een totaal marktaandeel van 6%. Niet dat dat slecht nieuws is voor Apple: als het om tevredenheid gaat moet macOS enkel Windows 11 voor zich laten gaan. Nemen we ook mobiele apparaten zoals smartphones en tablets mee in de berekening, dan zien we dat Apple in totaal zo’n 26% van de markt voor zich heeft. Qua mobiele besturingssystemen doet de iPhone-fabrikant het beter dan Android: iOS en iPadOS halen tezamen een marktaandeel van 20%, terwijl Android op 18% blijft steken. Apple weet zijn klanten bovendien tevreden te stellen: iOS scoort hoger op tevredenheid dan eender welk besturingssysteem.

12,5% van de Belgische bedrijven werkt op computers met software die niet van Apple of Microsoft komt. Daarvan gebruikt zo’n 5% de clouddiensten van Google via ChromeOS. Linux is iets populairder, met een marktaandeel van 6%, al gaat het hier wel om verschillende linux-gebaseerde systemen. Dat 1,5% van de respondenten aangeeft nog met andere besturingssytemen te werken, toont bovendien aan dat er nog flink wat diversiteit is tussen computerssystemen in Belgische bedrijven. Hoewel deze systemen niet negatief scoren op de tevredenheidsenquête, valt wel op dat beter vertegenwoordigde systemen het doorgaans beter doen.

CRM-toepassingen – Microsoft voert de leiding

Als het om CRM-toepassingen gaat, blijkt Microsoft opnieuw het sterkst vertegenwoordigd, met net geen derde van de markt in handen. Ook wat betreft tevredenheid voert Microsoft, dat CRM-producten Dynamics 365 en Power Platform aanbiedt, opnieuw de leiding. SAP is de tweede grootste speler, maar met een marktaandeel van 14% net niet half zo groot als Microsoft. Ook de producten van Salesforce.com lijken in trek te zijn in Belgische bedrijven, met een marktaandeel van 10%. Zowel Salesforce als SAP blijken dus een sterke aanwezigheid in Belgische bedrijven te hebben. Bovendien lijken klanten meer dan tevreden over de diensten: beide bedrijven halen meer dan 7/10 op de tevredenheidsscore.

Tegelijkertijd valt op dat Oracle, Teamleader, Unit4, Safe, Infor en Selligent de grens van 10% niet halen. Daarnaast haalt de categorie ‘Anders’, waar kleinere aanbieders van CRM-applicaties in worden samengenomen, een aandeel van 18%. Dit wijst erop dat ze in België een kleinere markt of nichemarkt bedienen, waar mogelijks naar specifieke CRM-functies en -voordelen gekeken wordt. Aan de tevredenheid zal het alvast niet liggen: de producten van Oracle en Teamleader scoren hoog op tevredenheid. Dat is iets minder het geval voor die van Unit4, Selligent, Sage en Infor: die scoren telkens tussen 6 en 7.

ERP-systemen – grote spelers maken meer tevreden

In ERP-systemen is Microsoft ook de grootste, met een marktaandeel van 23%. De sterke positie van Microsoft gaat gepaard met een hoge tevredenheidsscore, wat aangeeft dat bedrijven over het algemeen tevreden zijn met de producten en diensten van Microsoft. SAP, dat 16% van de markt in handen heeft, scoort op tevredenheid bijna een volledig punt lager. Voor SAP is er dus nog wel ruimte voor een verbetering in klanttevredenheid. Oracle, dat slechts een marktaandeel van 8% heeft, doet het iets beter als het om tevredenheid gaat.

Kleinere ERP-aanbieders, met een marktaandeel tussen de 3 en 6%, tonen ook variërende cijfers als het gaat om klanttevredenheid. Ze bedienen een kleinere markt, maar weten daarbij minder tevredenheid te genereren dan het vele malen grotere SAP. Ook het grote aandeel van de categorie ‘anders’ geeft aan dat er flink wat diversiteit bestaat op de Belgische ERP-markt. Die diversiteit lijkt zich echter niet om te zetten in tevreden klanten: ook daar trekken de grote spelers als Microsoft, SAP en Oracle het voortouw. Enkel Exact, met een marktaandeel van 6%, weet zich te onderscheiden met een tevredenheidsscore van 7,19/10, tussen SAP en Oracle.

BI- en analyticstoepassingen – Microsoft domineert de markt

Microsoft heeft met 33% het grootste marktaandeel in BI- en analytics-toepassingen en de hoogste tevredenheidsscore van alle aanbieders in België. Dit toont aan dat Microsoft een sterke positie heeft in de BI- en analytics-markt en dat zijn klanten tevreden zijn met zijn producten en diensten. SAP/Business Objects toont zich met een marktaandeel van 11% de tweede grootste speler. Oracle zit met 10% marktaandeel op nagenoeg hetzelfde niveau, al scoort Oracle wel beter op klanttevredenheid (7,21 tegen 6,98 voor SAP/Business Objects).

Ook hier wordt de lijst vervolledigd door een hele reeks aan kleinere vernoemde spelers. Het gaan dan onder anderen om IBM/Cognos, SAS, Qlik, Microstrategy en Information Builders. Deze kleinere spelers bezetten niet alleen een kleiner stuk van de markt, maar lijken bovendien ook minder bevredigende oplossingen aan te bieden. De uitzondering hierop is IBM/Cognos, dat wel zeer sterke resultaten haalt in de tevredenheidsenquête.

Document Management Systemen – Office 365 aan de top

Microsoft Office 365 heeft het grootste marktaandeel (47%) en de hoogste tevredenheidsscore (8,08) onder de DMS-aanbieders in België. Dit toont aan dat Microsoft Office 365 een uitstekende DMS-oplossing is die aan de verwachtingen en behoeften van zijn klanten voldoet. Hetzelfde kan gezegd worden voor Google Workspace, die tweemaal als tweede aan bod komt. Ook IBM, dat met zijn DMS-oplossing zo’n 6% van de markt bedient, biedt, afgaande op de tevredenheidscijfers, een betrouwbare en kwalitatieve DMS-oplossing. Oracle heeft hetzelfde marktaandeel als IBM als het over DMS-oplossingen gaat, maar scoort lager qua klanttevredenheid.

De overige DMS-aanbieders laten een opvallende trend zien: steevast hebben ze minder dan 5% marktaandeel en tevredenheidsscores tussen 6,5 en 7 op tien. Het lijkt erop dat hoe groter de aanbieder is, hoe tevredener de klanten van dienst producten zijn. Die bewering gaat ook op voor alle aanbieders die onder ‘Andere’ geschaard worden, al doen die het iets beter op tevredenheidsvlak dan ECM/Documentum, Iris, OpenText en Alfresco.  

Accountingtoepassingen – een markt vol kleine spelers

Voor de accountingtoepassingen valt meteen op dat de categorie ‘anders’ 39% van het marktaandeel scoort. Dit wijst erop dat er veel kleinere spelers actief zijn als het gaat om accountingtoepassingen, en dat deze spelers ook klanten vinden. De tevredenheidsscore ligt wel iets lager, op 7,17. Dit geeft aan dat deze kleine speler nog een en ander kunnen bewerkstelligen om hun producten te verbeteren.

Van de grotere spelers heeft Exact heeft het grootste marktaandeel, met 13%, en een hogere tevredenheidsscore. Hiermee scoort de toepassingen op beide vlakken boven het Belgisch gemiddelde. Dit toont aan dat Exact een populaire en kwalitatieve accountingtoepassing is die aan de verwachtingen en behoeften van zijn klanten voldoet. Op vlak van marktaandeel volgt daarna Kluwer, met 11%. Kluwer blijkt het meeste klanten tevreden te stellen, al zijn de tevredenheidscijfers voor accountingtoepassingen over het algemeen niet erg hoog.

Afas is de derde grootste speler (8%), maar ook meteen die met de minst tevreden klanten. Kleinere toepassingen, zoals Winbooks en Wings, doen het op dat vlak beter. De overige accountingtoepassingen hebben minder dan 7% marktaandeel en tonen variërende tevredenheidsscores tussen 6,88 en 7,05. Dit duidt erop dat ze een kleinere of niche markt bedienen in België en dat hun klanttevredenheid afhangt van hun specifieke functies en voordelen.

Back-upsystemen – HP wekt het meeste vertrouwen

Ook wat betreft back-upsystemen heeft Microsoft een overwicht, met 20% van het totale marktaandeel in handen. Andere spelers, zoals Synology, HP, Veeam, Dell / EMC, Symantec, Barracuda, IBM, Commvault en Veritas hebben elks minder dan 15% van de markt in handen. De markt voor back-upsystemen is dus erg versnipperd. Dat beeld wordt versterkt door 17% van de respondenten dat nog voor een andere back-upprovider kiest.

Opvallend is dat al deze bedrijven het bijzonder goed doen als het gaat om tevredenheid: ze scoren allemaal een 7/10 of hoger. HP blijkt de meest tevreden klanten te hebben, met een score die uitschiet naar 8,25/10.

Antivirussystemen – een versnipperde verdedigingsmarkt

Op de antivirusmarkt zijn heel wat spelers actief. Maar liefst 15% van de Belgische bedrijven vertrouwt op Microsoft Defender voor de beveiliging tegen virussen. De antivirustoepassing van Microsoft gaat bovendien ook met de hoogste tevredenheidsscore naar huis. De rest van de markt is opvallend verdeeld, waarbij McAfee, AVG, Avast, Symantac en Bitdefender elks tussen de 6 en 7 percent aan marktaandeel halen. Dan gaat het nog om relatief grote spelers: ESET en Kaspersky bedienen elks 4,2% van de markt, Malwarebytes 3,7% en Sophos 3,5%.

Verder zijn er nog een heleboel kleine spelers met nog kleinere marktaandelen. De kleinste spelers moeten echter niet onderdoen als het om tevredenheid gaat. Toepassingen als die van G DATA, Kaspersky, F-Secure en Cisco zijn goed voor een tevredenheidsscore van meer dan 7/10. Ook ESET en Malwarebytes kunnen tevredenheidsscores waarmee ze makkelijk aan de grotere marktaandeelhouders kunnen tippen. Opvallend genoeg scoort de categorie ‘Anders’, waaronder kleine antivirustoepassingen horen die niet specifiek in deze enquêe vernoemd werden, bijna zo hoog als Microsoft op tevredenheid. Er valt dus zeker wat te zeggen voor kleinere aanbieders van antivirustoepassingen.

Communicatietoepassingen – Teams-calls komen het vaakst voor

“Zullen we een Teams-call inplannen?”. In maar liefst een derde van de Belgische bedrijven komt deze uitspraak ongetwijfeld meermaals per dag voor: met Teams heeft Microsoft 33% van de markt voor communicatietoepassingen in handen. De tweede en derde meest populaire toepassingen zijn Zoom en Skype, goed voor respectievelijk 16% en 12% van de markt. De drie grootsten kunnen bovendien sterke tevredenheidscijfers voorleggen.

Op plek vier komt Google Meet, met een 10de van het marktaandeel. De communicatietoepassing van Google heeft wel de meest tevreden gebruikers. Cisco Webex doet het op beide fronten iets minder goed, maar ook zeker niet slecht met 6% van het marktaandeel en ongeveer 7,5/10 voor tevredenheid. Opvallend is dat deze 5 communicatietoepassingen samen maar liefst 77% van de markt in handen hebben. Er lijkt dus een grote kloof te zijn tussen de grote en kleine aanbieders van communicatietoepassingen.

Een mogelijke verklaring dient zich aan bij de tevredenheidscijfers: toepassingen als Yammer, Flowdock, Stride, Innovaphone Unified Communications en Workplace by Facebook halen duidelijk de minst goede  tevredenheidsscores. De enige uitzondering is Slack, dat met een marktaandeel van 3,9% toch een tevredenheidsscore van 7,23/10 haalt.

Overzicht van de Belgian Tech Survey

Klik hieronder op de links om direct naar de resultaten van dit onderzoek te gaan.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business