Business

Belgian Tech Survey 2023: onderzoek en methodologie

De Belgian Tech Survey geeft een duidelijk overzicht van het gebruik van technologie in Belgische bedrijven. Tot en met 2022 was dit onderzoek de kern van het alom bekende ICT-Jaarboek, vanaf 2023 worden de resultaten jaarlijks online gepubliceerd. Dit onderzoek bouwt dan ook voort op de kern van het ICT-Jaarboek, zoals we dat al 18 jaar (!) kennen.

Net zoals de voorbije jaren werden beslissingsnemers en zakelijke gebruikers bevraagd door middel van online enquête. Hierin werd gepeild naar zowel het algemene als nieuwere technologiegebruik en de tevredenheid die gebruikers ervaren bij deze diensten en producten. De enquête polste naar de volgende elementen:

  • marktaandelen van technologiemerken
  • (klant)tevredenheid van technologiemerken
  • plannen, investeringen en trends in Belgische bedrijven rondom tech en digitalisering

Deze drie zaken samen geven een goed beeld van de actuele stand van zaken van het technologie binnen Belgische bedrijven.

Onderzoek en methodologie

Dit jaar wijken we qua methode af van de voorbije jaren in de zin dat er dit jaar werd gekozen voor één enkele enquête. Voorgaande jaren werd het onderzoek rond marktaandelen en tevredenheid nog losgekoppeld van het onderzoek rond plannen, investeringen en trends. Dit werd destijds gedaan om de enquêtes korter te houden en te verdelen over twee contactmomenten. Dit jaar is er dus voor gekozen om beide enquêtes iets uit te kleden en samen te smeden.

De enquête werd afgenomen tussen augustus en september van 2023. Daarbij werd er een online vragenlijst verspreid bij Belgische IT-werknemers beslissingsnemers in dat veld. In totaal vulden 331 respondenten de enquête in. Hiermee ligt de steekproef iets lager dan de 416 respondenten van 2022. 19 procent van de respondenten werkten in een eenmanszaak, gevolgd door 20,1 procent in een bedrijf tussen de 2 en 9 werknemers. 8,8 procent van hen waren werkzaam in een organisatie met tussen de 10 en 49 werknemers. 7,5 procent werkten in een middelgroot bedrijf (met tussen 50 en 499 werknemers) en 52,1 procent voor een groot bedrijf (meer dan 500 werknemers). Net als vorig jaar zien we daarmee een goede verdeling tussen grote en kleine bedrijven. Daarnaast is de verdeling van de respondenten met 46,5 procent van hen binnen een IT-functie zeker representatief voor het opzet van het onderzoek.

De resultaten van de enquête werden door de redactie van TechPulse verwerkt. Het is inmiddels het negentiende jaar dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, waardoor we ook de mogelijkheid hebben om regelmatig een kijkje te nemen naar de mate waarin er grote evoluties in de markt zijn doorheen de jaren.

Overzicht van de Belgian Tech Survey

Klik hieronder op de links om direct naar de resultaten van dit onderzoek te gaan.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business