Business, Nieuws

Belgian Tech Survey 2023: plannen, investeringen en trends

De Belgian Tech Survey geeft een compleet overzicht van het gebruik van technologie in Belgische bedrijven. In dit artikel lijsten we de resultaten op van de belangrijkste plannen, investeringen en trends binnen Belgische bedrijven.

We kijken naar hoe de budgetten zich hebben ontwikkeld ten opzichte van eerdere jaren en waar die budgetten naartoe gaan in de vorm van investeringen en plannen. Verder kijken we naar de belangrijkste prioriteiten en trends op vlak van technologie in België. Tot slot zoomen we in op één van de belangrijkste pijlers van dit jaar: security.

[ez-toc]

Hoe ontwikkelen de IT-budgetten zich in België in 2023?

Met de Belgian Tech Survey wilden we onder andere in kaart brengen hoe de IT-budgetten van Belgische bedrijven zich ontwikkelen. We hebben dit in kaart gebracht door de respondenten te vragen hoe groot het jaarlijkse IT-budget van de organisatie is, en door te vragen hoe het IT-budget de afgelopen twee jaar is veranderd. Door dit te vergelijken met gegevens uit eerdere jaren, krijgen we een compleet beeld van hoe de IT-budgetten in België zijn ontwikkeld.

We zien over de hele lijn dat de budgetten over 2023 hoger zijn dan die over 2022. Een opmerkelijk gegeven, aangezien de budgetten over 2023 zijn opgesteld in de tijden van hoge inflatie en economische onrust eind 2022 en begin 2023. Ook als we de respondenten gericht vragen of de budgetten de afgelopen twee jaar zijn veranderd zijn de antwoorden duidelijk: bij 50,2% van de bedrijven zijn de budgetten gelijk gebleven, bij 37,2% van de bedrijven zijn ze verhoogd en bij maar 12,6% van de bedrijven zijn de IT-budgetten verlaagd.

Wat zijn de belangrijkste IT-investeringsplanning in België in 2023?

De IT-budgetten zijn dus verhoogd, maar waar gaan deze gelden dan naartoe? We hebben daartoe de respondenten gevraagd in welke hardware en software hun bedrijven van plan zijn te gaan investeren. Wat betreft software blijkt security de belangrijkste pijler te zijn waar Belgische bedrijven in gaan investeren. Maar liefst 22% van de respondenten geeft namelijk aan hierin te willen investeren. Met steeds meer phishing- en ransomware-aanvallen is dit een logische stap. Andere belangrijke pijlers binnen software-investeringen zijn documentbeheer, office en IT management & operations.

Wat betreft hardware zijn er de meeste investeringsplannen in het upgraden van gebruiksproducten als laptops (24%) en smartphones (14%). Andere pijlers zijn netwerkapparaten (14%) en opslag van data.

Welke prioriteiten en trends leven er in Belgische bedrijven in 2023?

Als we kijken naar de prioriteiten binnen Belgische bedrijven zien we daar ook dat bedrijven zich voornamelijk focussen op security. Van de respondenten gaf 20% namelijk aan hun security infrastructuur & policy als prioriteit te zien dit jaar. Verder werden de upgrades van pc & office (18%) en ICT Alignment (12%) ook als prioriteiten gezien. Iets wat ook terug te zien was in investeringsplannen hierboven.

Vragen we naar technologische trends binnen bedrijven dan springt artificiële intelligentie (samen met adaptieve AI en machine learning) er duidelijk bovenuit. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met de lancering van ChatGPT eind 2022 en de opkomst van generatieve AI-tools. Plotseling was AI meer dan toekomstmuziek en werd het beschikbaar voor elk bedrijf. Andere trends die naar voren kwamen in dit onderzoek zijn cloud (15%) en cybercriminaliteit (13%).

Hoe gaan bedrijven om met security?

Een veelbesproken pijler binnen Belgische organisaties is security. Als we de gegevens hierboven samenvatten zien we dat maar liefst 22% van de respondenten aangeeft te willen investeren in security, 20% van de respondenten ziet security bovendien als prioriteit voor komend jaar en cybercriminaliteit staat bij 13% van de respondenten op de lijst met technologische trends in België. Kortom: het leeft enorm binnen Belgische bedrijven.

In de grafiek hieronder zoomen we daar verder op in. We vroegen de respondenten met welke cybersecuritybedreigingen ze het afgelopen jaar te maken hebben gehad. We zien dan dat phishing (46%) en malware (29%) het vaakst voorkomen, gevolgd door ransomware (13%) en endpoint attacks (7%).

Overzicht van de Belgian Tech Survey

Klik hieronder op de links om direct naar de resultaten van dit onderzoek te gaan.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN

Business