Hoe maak je van je digitale transformatie een blijvend succes? Deze 5 sleutels zetten je op de goede weg.


De COVID-19-pandemie schudt de samenleving grondig door elkaar, ook de economie is onderhevig aan grote veranderingen. Het status-quo van gisteren is doorbroken en wie vandaag niet de juiste beslissingen maakt, zal morgen geen rol van betekenis meer spelen. Meer dan ooit ligt de sleutel bij digitale technologieën. Het is vijf voor twaalf om je digitale transformatieproces een versnelling hoger te doen schakelen.

Elke transformatie is complex en dat geldt ook voor de digitale transformatie. Veel mogen dan wel investeren in de nieuwste technologische ontwikkelingen, zonder een bijhorende strategie vinden ze geen manier om die nieuwe technologieën ook optimaal in hun organisatie te laten renderen. Hoe pak je het proces aan? Het consultancybureau McKinsey stelt 5 sleutels voorop waaraan je als organisatie moet voldoen om van digitale transformatie een blijvend succes te maken:

De juiste mensen op de juiste plaats

Digitale transformatie moet voor een groot deel vanuit het management van de organisatie komen. Niet heel uitzonderlijk komt het tot een wissel aan de top tijdens het transformatieproces, waarbij nieuwe leiders die meer vertrouwd zijn met de nieuwste digitale technologieën de eindbeslissingen moeten maken. Je management vervangen is uiteraard geen vereiste stap, maar het is wel belangrijk dat het management een open houding heeft ten aanzien van digitale technologie. Zij moeten die digitale kennis overbrengen naar de rest van de organisatie. Het aanstellen van een Chief Digital Officer is voor veel organisaties al een succes gebleken om het proces te versnellen.


Ontwikkel digitale vaardigheden bij het personeel

Een digitale transformatie kan enkel succesvol zijn als elk individu in de organisatie betrokken wordt in het verhaal. Het is belangrijk dat het personeel de juiste vaardigheden ontwikkelt om mee te evolueren met de organisatie. Eerst moet de rol en verantwoordelijkheid van elke individuele werknemer worden gestroomlijnd met de bedrijfsmissie, zodat duidelijk wordt welke vaardigheden noodzakelijk zijn. Zo kunnen nieuwe digitale methoden worden geïntegreerd binnenin de bestaande manier van werken en wordt de kloof tussen het digitale en het traditionele gedicht. Voor het vinden van nieuw talent zullen recruiters moeten durven afstappen van klassieke wervingsmethoden en digitale vaardigheden moeten testen en in rekening nemen.

Een nieuwe manier van werken omarmen

Digitale transformatie is grotendeels een mentaal proces. Er moet een mentaliteitswijziging komen waarbij verandering als positief en niet als angstaanjagend wordt beschouwd. Die mentaliteitswijziging moet ook worden omgezet naar de praktijk. Werknemers moeten leren omgaan met veranderingen en zelfs aangespoord worden om veranderingen te maken. Een mogelijkheid om een nieuwe manier van werken permanent te implementeren is om veranderingen formeel te maken. Dit is een effectieve manier, maar onderzoek wijst uit dat digitale transformatie veel succesvoller is als iedereen actief wordt betrokken bij het proces. Wanneer werknemers hun mening kunnen geven over de plekken in de organisatie waar digitalisering meer genoodzaakt is en verandering geleidelijk wordt geïntroduceerd via een open werkomgeving en bijscholingen, zijn veranderingen sneller te aanvaarden.

Geef tools een digitale upgrade

De juiste mentaliteit hebben is één ding, werknemers moeten natuurlijk ook over de juiste middelen beschikken om de digitale transformatie naar de praktijk om te zetten. Daarom is het noodzakelijk dat je de tools die werknemers voor hun taken gebruiken van een upgrade voorziet waar nodig of investeert in de juiste middelen voor hen. Begeleid hen ook in de adoptatie van die nieuwe middelen.

Communiceer via verschillende kanalen

Goede en heldere communicatie is altijd noodzakelijk. Zeker wanneer een organisatie aan een proces begint dat een grote impact gaat hebben op alle betrokkenen bij de organisatie. Digitale transformatie kan alleen maar tot blijvende veranderingen leiden als iedereen zich daarbij betrokken voelt. Wees daarom transparant naar werknemers toe: waar wil je als organisatie naar toe? Wat gaat er specifiek voor hen veranderen? En waarom zijn deze veranderingen belangrijk? Hierbij zoek je naar een gezonde mix tussen traditionele en digitale communicatiekanalen. In het communicatieplan moet je aandacht besteden aan de benchmarks en de tijdlijn die het proces vorm zullen geven.

Digital Transformation Day

Heb je nog meer advies nodig over digitale transformatie? Schrijf je dan zeker in voor Digital Transformation Day. Tijdens dit online evenement zullen gedurende drie dagen meer dan 25 experts en bedrijven in het domein hun ervaringen met digitale technologie delen. Meer informatie over de sprekers vind je op de website van het evenement. Inschrijven is volledig gratis!