Van Quickenborne verdedigt Auvibelheffing

De Auvibelheffing zal op lange termijn misschien wel verdwijnen. Maar een aanpassing van de nieuwe regeling komt er niet meteen. Dat is, in een notendop, de conclusie van een gesprek tussen een aantal bloggers, IT-ondernemers, muziekmakers en minister Van Quickenborne.

Het gesprek kwam er naar aanleiding van een stevig online protest tegen de nieuwe Auvibelregeling. Ook prominente internet- en technologieondernemers lieten zich in een opiniestuk in De Tijd kritisch uit over de heffing. Ze verwijten de minister een gebrek aan toekomstvisie.

Vooral dat laatste lijkt de minister zwaar te storen. Tijdens het gesprek benadrukte hij zijn initiatieven op technologievlak. Maar het feit blijft dat er een vergoeding moet zijn voor de thuiskopie. Dat staat al meer dan tien jaar vast, zowel federaal als Europees, en moet dus worden aangepast naarmate nieuwe technologie opduikt.

[related_article id=”152275″]

Meer controle
Van Quickenborne benadrukte tijdens het gesprek dat de aanpassing van Auvibel er niet zonder voorwaarden is gekomen. In ruil komt er een betere controle op de beheersmaatschappijen die het geld moeten verdelen.

De minister geeft toe dat de wet niet perfect is. Zo is een harde schijf vrijgesteld, maar moet je wel betalen voor een externe harddisk. Maar een betere manier is er momenteel niet. “Soms moeten er impopulaire maatregelen genomen worden”, klinkt het.

Toekomstmogelijkheden
Mocht de technologie het ooit toelaten, dan sluit Van Quickenborne niet uit dat er op termijn een andere vorm van heffing komt. Zo experimenteert Disney met een licentiemodel waar je bij aankoop van een dvd de film ook in andere versies mag downloaden (of bekijken in een digitale videotheek). In zo’n geval komt het model van Auvibel volgens hem onder druk te staan.

De heffing rechtstreeks op verkochte films of albums leggen lijkt eenvoudiger, maar is volgens de minister niet haalbaar. Dit omdat er ook andere beschermde werken zijn die niet in die vorm verschijnen (bijvoorbeeld tv-uitzendingen).

Geen aanpassing, wel begrip
De heffingen aanpassen is momenteel niet aan de orde, maar tijdens het debat werd wel een aantal pijnpunten blootgelegd. Zo werd er gevraagd of de jaarlijkse tariefaanpassing niet sneller kon gebeuren (bijvoorbeeld halfjaarlijks). Dit omdat de prijs per gigabyte in een jaar tijd drastisch daalt, waardoor de heffing niet langer in verhouding is.

Van Quickenborne toonde begrip voor de specifieke voorbeelden waarbij gaten in de heffing werden aangetoond. Daarbij toonde hij zich bereid om de heffing op korte termijn te herbekijken. Maar het inningssysteem in zijn huidige vorm wordt momenteel niet aangepast.

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business