Nieuws

Case: Lebon Mobile Office maakt het politiewerk veel flexibeler

[Partnerinfo] De geïntegreerde politie exploiteert een IT-systeem (ISLP) dat gebruik maakt van een privaat netwerk. Met ISLP worden externe databanken geraadpleegd, gebeurtenissen geregistreerd en opgevolgd. Ook geschriften als processen-verbaal worden ermee verwerkt.

De geïntegreerde politie exploiteert een informaticasysteem (ISLP) dat gebruikmaakt van een privaat netwerk (Hilde). Met ISLP worden externe databanken geraadpleegd, gebeurtenissen geregistreerd en opgevolgd en worden diverse geschriften (processen-verbaal, brieven, attesten, etc.) aangemaakt en verwerkt.

Lebon Admin-ISLP 

Lebon IT Services heeft al ruime ervaring met het implementeren van informaticaprojecten voor Lokale Politiezones. Een tiental jaar geleden zorgde haar ADMIN-ISLP oplossing voor een revolutie voor de gebruikers van het ISLP-netwerk binnen de commissariaten.

Deze kregen dank zij deze oplossing toegang op hun ISLP-werkstation tot surfen op het internet, Outlook-e-mail en actuele versies van Office en talrijke andere administratieve toepassingen in de plaats van op een extra pc op hun kantoor. Dit resulteerde in een enorme besparing voor de Politiezone, een betere productiviteit en flexibeler werken. Ondertussen werden door Lebon IT Services al meer dan de helft van de Vlaamse Lokale Politiezones met deze infrastructuur uitgerust. 

Lebon Mobile Office

Het doel van het project Mobile Office was een omgeving te creëren waarmee ISLP gebruikt kon worden buiten de commissariaten van de politie via een draadloze connectie. Gezien ISLP vertrouwelijke informatie bevat en gebruikt kan worden om vertrouwelijke informatie te raadplegen is beveiliging van zeer groot belang. Daarom moest de oplossing de goedkeuring krijgen van de Dienst Telematica van de Federale Politie (DST).

De introductie van Lebon Mobile Office zorgde voor een tweede revolutie. De politionele (én administratieve) toepassingen werden nu ook mobiel toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Lokale Politie en dit opnieuw binnen de strenge veiligheidseisen van de Federale Politie. Lebon Mobile Office werd  als eerste (en enige) oplossing gevalideerd door DST.

Eén jaar later zijn er meer dan honderd mobiele werkposten operationeel en beschikbaar voor een duizendtal geautoriseerde gebruikers. Lebon IT Services neemt de volledige implementatie plus de ondersteuning en het onderhoud voor zijn rekening.

Beide oplossingen zijn gebouwd rond de doorgedreven kennis van het IT-team van Lebon IT Services op het gebied van “Private Cloud, Application en Desktop delivery, Authenticatie & Security”.

Samen met deze oplossing introduceerde Lebon IT Services een doorgedreven partnership in de samenwerking met zijn klanten bij de lokale overheden, gebaseerd op openheid, vertrouwen, kennisoverdracht en budgettaire transparantie.

U vindt meer informatie over “Lebon Mobile Office” op:

http://vimeo.com/75520100

http://vimeo.com/70680103

http://lebonpolitie.com/

Gerelateerde artikelen

Volg ons

TechPoll

Wat heb jij gekocht tijdens Black Friday?

Toon resultaten

Laden ... Laden ...
Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Wat dacht je van een refurbished elektrische fiets?

Bekijk het aanbod

Business