Zwitserland verbod elektrische auto's

Een nieuwe ontwerpverordening in Zwitserland verbiedt het gebruik van elektrische auto's bij stroomtekorten. Ook streamingsdiensten worden door de wet geraakt.


Autoproducenten zijn het over één ding eens: elektrisch rijden is de toekomst. Diesels en benzine-voertuigen zullen tot het verleden moeten behoren. Dat komt wel met een grote uitdaging voor de toekomst van de energieproductie.

Enerzijds bij het verspreiden van de energie, en anderzijds voor het opvangen van tekorten. Bij zulke tekorten zullen overheden (wereldwijd) prioriteiten moeten stellen om het energienet niet te overbelasten en cruciale infrastructuur overeind te houden. In Zwitserland werkt men alvast aan een oplossing, staat te lezen in een ontwerpverordening.

Noodniveaus voor elektriciteitsnet

De verordening beschrijft vier noodniveaus die een blackout van het elektriciteitsnet moeten helpen voorkomen. In de hoogste escalatieniveaus (3 en 4) beoogt de wetgeving een verbod op ‘niet-noodzakelijk’ gebruik van elektrische voertuigen, het volledige gebruik van streamingsdiensten, dvd- en blu-ray-spelers, consoles, gamingcomputers en het mijnen van cryptocurrency.


Belandt Zwitserland in de laagste escalatieniveaus (1 en 2), dan komen de eerder genoemde maatregelen te vervallen. In de wettekst lezen we dat de Zwitserse overheid zich op deze niveaus toespitst op apparaten die werken met extreem lage of hoge temperaturen, waaronder ijsmachines, sauna’s en drogers.

De overheid ziet er in deze fasen bovendien op toe dat de verwarming in openbare ruimten uitgeschakeld wordt. Zwitserse datacenters moeten bij invoer van de wetgeving ook rekening houden met escalatieniveau 2; ze mogen hun datacenter dan niet onder de 25 graden Celsius koelen.

Niet-essentieel EV-gebruik

De verordening verbiedt het niet-essentieel gebruik van elektrische auto’s bij stroomtekorten. Dit betekent niet dat het gebruik van de voertuigen onmogelijk wordt gemaakt. De wetgeving staat het namelijk nog toe om naar werk, winkels, medische locaties (als ziekenhuizen) en andere essentiële locaties te rijden.

Voorlopig is het nog de vraag of de verordening ook daadwerkelijk een wet wordt. De Zwitserse overheid buigt zich op 12 december over de ontwerpverordening. Daarna zal bekend worden of de overheid het plan (aangepast) overneemt of van tafel schuift.