Vision 15: Smals

(advertorial) In de reeks 'Vision 15' geven een aantal opinion leaders uit de ICT-sector hun visie op hoe zij de komende 15 jaar IT & business zien evolueren.

Naar aanleiding van 15 jaar Smart Business geven wij een aantal "opinion leaders" uit de ICT-sector de kans om hun visie te geven op 15 jaar ICT. Hoe zien zijn IT & business de komende 15 jaar evolueren, en hoe zal hun bedrijf hier op inspelen?

Frank Robben, CEO Smals:

“Multidisciplinaire en transmurale eHealth in alle veiligheid”

De mogelijkheden van ICT zullen onze gezondheidszorg de volgende jaren ingrijpend veranderen. Voor de overheid is in de eerste plaats een rol weggelegd als regisseur en als waarborg van een goede beveiliging.

Vijftien jaar lijkt een eeuwigheid. Toch zal ik erg tevreden zijn als ICT dan optimaal onze artsen, apothekers en zorgkundigen ondersteunt om hun patiënten een kwalitatieve zorg te verstrekken – vaker op afstand, bijvoorbeeld met telemonitoring, waarbij alle relevante gegevens raadpleegbaar zijn in de cloud. Veiligheid en privacy blijven hier de grote uitdaging.

Gezondheidsinformatie moeten we immuun maken tegen aanvallen en ongeoorloofde toegang. De klassieke perimeter-beveiliging is nu al voorbijgestreefd. Systemen moeten zichzelf verweren. En de uitwisseling moet efficiënt zijn, met zeer strikte toegangsregels. We zullen cloud-diensten inzetten om de gegevens permanent, transmuraal en multidisciplinair toegankelijk te maken via allerlei toestellen, ook mobiel.

Die diensten moeten dan sterk beveiligd zijn, zelfs tegen buitenlandse inlichtingendiensten. We hebben al bewezen dat het kan met het dubbele encryptiesysteem van de gezondheidskluis Vitalink, door Smals uitgewerkt voor de Vlaamse overheid.

Ik geloof sterk in ‘Evidence Based Medicine’, waarbij zorgverleners door intelligente informatiesystemen ondersteund worden bij hun taakuitoefening. Dit zal de rol van de zorgverlener en de patiënt veranderen. Ik verwacht dat gebruikers en communities zelf een veel actieve rol zullen opnemen in de uitbouw van onderdelen van gezondheidsinformatiesystemen – denk aan toepassingen als telemonitoring. We zien nu al een enorme groei in allerlei gezondheids-apps.

We zijn op zoek naar mensen die dit mee kunnen opbouwen en uitvoeren. Terwijl we nu vooral vanuit de overheid werken aan portaaltoepassingen voor de sector, evolueren we in de toekomst hopelijk naar een community-gedreven ontwikkeling. Daarbij treedt het eHealth-platform op als regisseur en als waarborg voor een veilige uitwisseling.

advertorialsb15smalssmart businesstrendsvision15

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals