Nieuws

Sociale besprekingen stopgezet bij IBM België

Vakbondsman Koen Dries (LBC-NVK) nuanceert het gerucht dat er bij IBM wereldwijd zestienduizend ontslagen vallen. “Het zullen er veel zijn, maar het cijfer is onduidelijk”, zegt hij. Over mogelijke jobverliezen in België heeft Dries geen zekerheid. Wel benadrukt hij dat de Belgische vestiging ernstigere problemen heeft. Zo zijn de gesprekken met de sociale inspectie deze week volledig vastgelopen.

“De sociale inspectie probeert IBM al jaren in regel te brengen. Op een aantal vlakken is dat al gelukt, maar de procedure over de basis, zijnde een arbeidsreglement dat hen toestaat wettelijk te functioneren bij hun klanten, is vorige week volledig vastgelopen.”

Die gecorrigeerde fouten gaan volgens Dries onder meer over het niet correct betalen van vakantiegeld, het fout berekenen van de uurlonen en het illegaal organiseren van wachtdiensten. Het huidige twistpunt is het arbeidsreglement dat volgens de vakbond niet in regel is met de Belgische wetgeving. “Dat wil zeggen dat IBM op dit moment op geen enkele manier legaal aan het functioneren is”, verduidelijkt Dries.

Het gevolg van de stopzetting van de gesprekken heeft er volgens Dries voor gezorgd dat de sociale inspectie een proces-verbaal van niet-verzoening heeft opgesteld en overgemaakt aan het paritair comité. “Tot nu toe hebben we altijd vertrouwd op intern overleg, maar via het paritair comité is nu formeel vastgesteld dat IBM niet op een legale manier bij zijn klanten bezig is”, aldus Dries.

Oplossing veraf
Door de zaak te verschuiven naar het paritair comité zal er volgens de vakbondsman echter weinig veranderen. Daar moet een beslissing genomen worden met drie vierde van de meerderheid van de werknemers en drie vierde van de werkgevers, die worden vertegenwoordigd door het VBO. Daarvoor worden volgens Dries echter een aantal zetels geleverd via Agoria IT, waarvan IBM voorzitter is.

“Het spreekt voor zich dat wij het voorstel van IBM niet gaan goedkeuren. En het lijkt me evident dat de werkgevers niet gaan beslissen om IBM te dwingen, want IBM is voorzitter van Agoria IT.” Hoe de situatie zal evolueren, blijft dus ook voor de vakbond een onduidelijke zaak.

We hebben IBM gecontacteerd  over de uitspraken van Koen Dries. Het bedrijf liet weten dat het geen commentaar geeft op bovenvermelde feiten.

agoria itarbeidsreglementbusinessdriesIBMitprofessionallbc-nvknieuwsparitair comitésociale inspectievbo

Gerelateerde artikelen

Volg ons

Korting bij Dreame!

Korting bij Dreame!

Bekijk de deals