De politicus van Open Vld vindt dat ommeslag naar telewerken blijvend moet zijn. Somers wil ik ook meer investeren in projecten rond e-learning.


Voor een groot deel van de Belgische werknemers is vanuit thuis werken al een tijdje ‘het nieuwe normaal’, al beginnen langzaam maar zeker bedrijven hun deuren weer te openen en hun werknemers terug te roepen. De ambtenaren van de Vlaamse overheid werken voorlopig nog zoveel als mogelijk vanop afstand. En als het van Open Vld-politicus Bart Somers mag afhangen, dan blijft dat ook zo.

In een interview met De Morgen deze ochtend liet de viceminister-president van de Vlaamse regering optekenen dat uit deze bizarre periode lessen moeten getrokken worden. Volgens Somers is het hoog tijd om af te stappen van het klassieke denkbeeld dat ‘werken’ gelijkstaat aan ‘op kantoor aanwezig zijn’. Het zijn de prestaties die tellen, en de Vlaamse overheid krijgt een unieke kans om een nieuw denken te omarmen, en hier voorloper in te zijn.

Enquête

Om zijn stelling kracht bij te zetten verwijst Somers naar een enquête bij 7000 ambtenaren kwam duidelijk voort dat het (noodgedwongen) telewerken als een positieve ervaring werd gezien. 85% van de ambtenaren gaf aan zich gelukkig voelen met de nieuwe werksituatie, en 70% is tevreden met de balans tussen werk en privé. 74% gaf aan zich goed te kunnen concentreren als er vanuit thuis wordt gewerkt. Uit een eerdere enquête bij Belgische werknemers bleek al dat 8 op de 10 wil blijven telewerken na de crisis.


Wie aan telewerken doet, is efficiënter en meer gefocust, aldus Somers. Ook de overheid heeft daar baat bij, want kantoorruimtes kunnen gesloten worden wat kosten bespaart. Er is wel één heikel punt: het merendeel van de ambtenaren geeft aan de klassieke manier van communiceren te verkiezen. Arbeidsprofessor Stijn Baert, die de enquête overzag, zegt dat wie te veel vanuit thuis werkt, kansen mist om te netwerken en zelfs om promotie te krijgen.

Somers oppert daarom dat één tot drie dagen per week te telewerken de ideale standaard is. Arbeidsprofessor aan de KU Leuven Live Godderis pleit voor ‘activity based’ telewerken. Dat houdt in dat de werkplek bepaald wordt in functie van de activiteiten van die dag.

E-learning

Wie vanop afstand werkt, moet ook voldoende kansen blijven krijgen om bij te scholen en zichzelf te ontwikkelen. Somers werkt aan een plan om nieuwe e-learning op te starten voor Vlaamse ambtenaren. De Vlaamse regering zal daarvoor 1,7 miljoen euro uittrekken. Dergelijke online cursussen zijn niet enkel belangrijk voor ambtenaren om nieuwe vaardigheden aan te leren, maar ook voor leidinggevenden om hun personeel beter vanop afstand te leren aansturen.