Nieuws

Satellietbeelden en AI moeten opwarming aarde helpen tegengaan

satelliet nasa
© Unsplash / NASA
Methaan is een broeikasgas dat vooral door mensen wordt uitgestoten en dat de aarde opwarmt. Satellietbeelden en AI moeten de uitstoot helpen terugdringen.

De aarde warmt op en dat is de schuld van allerlei broeikasgassen. Koolstofdioxide of CO2 gaat met het merendeel van de aandacht lopen, maar is bijlange na niet het enige gas in onze atmosfeer. Ook methaan (CH4) zorgt voor een flinke verstoring van het klimaat. Ter vergelijking: 1 kilogram methaan veroorzaakt evenveel opwarming als 25 kilogram CO2.

Methaan is deels afkomstig uit natuurlijke processen. Toch komt het meeste methaan van menselijke activiteiten. Het gas zou goed zijn voor 20 tot 30% van de aardopwarming sinds 1750, het begin van de Industriële revolutie. Ongeveer 60% van de totale methaanuitstoot is afkomstig van de landbouw, het gebruik van fossiele brandstoffen en van de decompositie van vuilnisbelten. De andere 40% is afkomstig uit allerlei natuurlijke processen, die vooral plaatsvinden in drassige gebieden. Voor wie het zich afvraagt: koeienscheten, die boordevol methaan zitten, maken deel uit van de landbouw. Ze tellen hier dus als menselijke activiteit.

Deze grafiek toont de methaanconcentratie in onze atmosfeer sinds het jaar 1010. © NASA

Het grote voordeel aan methaan is dat de chemische structuur relatief instabiel is: al na 7 tot 12 jaar valt de verbinding uiteen, waarna ze geen warmte meer vasthoudt. Voor koolstof is dat niet het geval: het onzichtbare en reukloze gas blijft meer dan honderd jaar lang in onze atmosfeer zitten. Dat maakt dat methaan een interessante manier is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Net daarin zal Google nu een steentje gaan bijdragen.

MethaneSAT

Samen met het Environmental Defense Fund (EDF) zal Google proberen om methaanlekken op te sporen. Daarvoor gebruiken de bedrijven een combinatie van AI-technieken en satellietbeelden. Om dat project te ondersteunen vertrekt er in maart, met ondersteuning van SpaceX, een nieuwe satelliet naar de ruimte. MethaneSAT, zoals het toestel heet, is beter in staat om methaanlekken op te sporen dan andere satellieten.

De satelliet cirkelt rond de aarde op een hoogte van 563 kilometer en zal elke dag 15 keer volledig rond kunnen gaan. Tijdens die reis maakt de satelliet beelden van regio’s die veel olie en gas produceren. Die beelden worden in Google Cloud verwerkt door een algoritme dat berekent hoeveel methaan er precies uitgestoten wordt. Artificiële intelligentie zorgt er verder voor dat de satelliet de juiste plekken fotografeert. Er komt namelijk een systeem dat belangrijke olie- en gasinfrastructuur in kaart brengt, zoals Google dat vandaag ook al toepast voor voetpaden in Maps.

Google Earth

Op termijn moet dit voldoende informatie opleveren om grote methaanlekken te dichten. Wie dat wil kan de MethaneSAT-beelden vanaf eind dit jaar bekijken via de Google Earth Engine of op de website van het project. Daar zal je zicht hebben op de methaanuitstoot, die je zelfs voor verschillende tijdstippen kan raadplegen. Amateur-klimaatonderzoekers kunnen de methaankaart ook naast andere kaarten leggen, om op die manier een beeld te krijgen van welke factoren methaanuitstoot precies kunnen beïnvloeden.

googlegoogle cloudklimaatveranderingsatellietspacex

Gerelateerde artikelen

Volg ons

69% korting + 3 maanden gratis

69% korting + 3 maanden gratis

Bezoek NordVPN